12 februari 2013

Tim Keller: “Hedendaagse visie op huwelijk is onjuist”

Liefde, huwelijk en seksualiteit zoals God ze geschapen heeft, dat was het onderwerp dat door predikant en bestsellerauteur Tim Keller en zijn vrouw Kathy werd besproken tijdens een seminar.

Tim en Kathy zijn al 37 jaar getrouwd en benadrukken het belang van het opzetten en onderhouden van een vriendschap in alle fasen van een relatie, ook wanneer je single bent en in je verkeringstijd. Bij de beslissing of we met iemand moeten trouwen, behoort de bepalende factor volgens de Kellers te zijn of beide personen in een relatie het verlangen hebben om elkaar te helpen om te worden zoals zij persoonlijk en met elkaar zijn bedoeld volgens Gods plan.

“Echt verliefd zijn op de ander betekent niet alleen verliefd zijn om wie hij of zij is, maar ook om wie God van hem of haar gaat maken, waartoe God hem of haar gaat veranderen”, aldus Keller. Met andere woorden: je krijgt een glimp te zien van toekomstige heerlijkheid, ook al weet je dat je partner in dit leven vol tekorten blijft. Toch raak je enthousiast over de toekomst van je partner en over wie hij of zij nu is, en daarom zeg je: “Ik wil deel uitmaken van die verandering en je helpen om tot dat doel te komen.”

Volgens Keller, die de Redeemer Presbyterian Church in New York leidt, moet het verlangen om de ander steeds meer op Christus te zien lijken wederzijds zijn. “Je wilt dat je partner hetzelfde voor jou doet. En daarom ben je niet in de eerste plaats op zoek naar iemand met wie je een grote seksuele chemie hebt, of romantische, zo je wilt,” aldus Keller. “Je bent op zoek naar een persoon die jou begrijpt, die je beste vriend en je beste raadgever is, die samen met jou op reis gaat om je te helpen bij alles wat God wil dat je bent en zult worden.” “Twee mensen die samen een christelijk huwelijk vormen, moeten dus eigenlijk zeggen: Wij zijn hier om elkaar te helpen veranderen,” legde hij uit.

Kathy Keller zei dat iedere relatie met tegenslagen te maken krijgt en dat het belangrijk is om als paar te beseffen hoe belangrijk het is om samen te werken en de relatie weer op de rails te krijgen. “Het advies dat we altijd hebben gegeven, is dat je iemand zoekt met wie je problemen wilt oplossen. Dat je een relatie hebt die je werkelijk zoveel waard is dat je samen je weg wilt vinden, zelfs door de zwaarste momenten heen,” zei ze. “Als je nog eens bedenkt wat het doel van het huwelijk is, dan kan dat een verfrissende uitwerking hebben op een huwelijk.”

In tegenstelling tot de hedendaagse opvatting dat het huwelijk je vrijheid beperkt, geloven de Kellers dat het huwelijk juist de mogelijkheid biedt om te worden wat God wil en dat je eigen vrijheid niet wordt beperkt.

“Veel mensen zijn bang dat een belofte je vrijheid beperkt. Dat is niet waar. Je bent juist vrijer wanneer je belooft om bij de ander te blijven, dan wanneer je min of meer het slachtoffer wordt van je eigen verlangens, impulsen en gevoelens. De huwelijksbelofte biedt je de mogelijkheid om intiem te zijn, om helemaal jezelf te kunnen zijn. Je weet dat de ander niet bij je weg zal lopen, ook niet in de moeilijke momenten.”

“Dit boek laat zien wat de Bijbel zegt over het huwelijk. De Bijbel beschrijft het huwelijk als het samenkomen van een man en een vrouw voor het leven, een duurzame eenwording door middel van een permanent en exclusief verbond,” aldus Keller. “We zijn hier om te laten zien wat de christelijke visie op het huwelijk is zoals we die in de Bijbel zien.” Keller benadrukt in zijn onlangs verschenen boek dat velen het huwelijk bekijken met een vertroebelde blik. ”Als je niet naar het huwelijk kijkt door de ogen van de Bijbel, maar door de ogen van je eigen angsten, je romantiek, je persoonlijke ervaring of kortzichtige opvattingen van de wereld om je heen, zul je nooit in staat zijn om wijze beslissingen te nemen over je eigen echtelijke toekomst.”

Meer toerusting