30 januari 2018

Waarom hebben jonge christenen oude boeken nodig?

Mijn vader ging naar een seminarie met oude wortels en een verbluffende architectuur. Ik herinner me dat ik als een 9-jarige de campus rondliep en onder de indruk was van de enorme, sierlijke gebouwen. Maar één gebouw viel meer op dan welk ander gebouw ook: het huis van de directeur.

Dat was niet zo omdat dit het grootste of meest flitsende gebouw was. Maar het kwam doordat er een kamer in dit gebouw was dat mij het meeste opviel, de bibliotheek van de directeur. Het was de grootste privé bibliotheek die ik ooit had gezien.

In stilte dwaalde ik rond. Er waren niet alleen heel veel boeken; er waren ook zoveel oude boeken. Duizenden en duizenden verweerde ruggen en vervaagde stoffen omslagen keken me aan. Dat komt omdat deze seminariedirecteur die zo sterk investeerde in het leven van jonge christenen één ding wist: jonge christenen moeten leren van oude boeken.

Jonge christenen hebben geen nieuwe dingen nodig

Soms kan de kerk schuldig zijn aan het denken dat jonge christenen iets nieuws nodig hebben. Een nieuwe app, een nieuwe Bijbelvertaling, nieuwe stijl of nieuwe waarheid voor de moderne tijd. Maar wat jonge christenen het meest nodig hebben, is ontzagwekkend en radicaal oud. We hebben eeuwenoude wijsheid nodig.

In plaats van nieuwer, cooler, sneller en scherper, hebben we eenvoudig, mooi en oud nodig.

In plaats van nieuwer, cooler, sneller en scherper, hebben we eenvoudig, mooi en oud nodig. Opgroeiende jonge christenen hebben volwassen oudere christenen nodig om hen te helpen, te begeleiden, te beteugelen en te corrigeren. En in Gods krachtige voorzienigheid heeft hij ons honderden vaders en moeders in het geloof gegeven die ons door hun geschriften helpen. Denk aan schrijvers zoals Augustinus, Martin Luther, Jonathan Edwards, John Newton, Fanny Crosby, J.C. Ryle, Amy Carmichael en Corrie ten Boom. Zij onderwijzen, vermanen, overtuigen en bemoedigen nog steeds door hun geschreven woorden.

We missen ontzettend veel als we niet leren van de wijsheid uit het verleden. Maar hoe zijn oude geschriften relevant voor moderne jonge gelovigen? Wat leren christenen uit verschillende tijden met verschillende ervaringen en verschillende woordgebruik ons vandaag de dag nog?

Hier zijn drie dingen die oude boeken aan jonge christenen leren:

1. Hoe om te gaan met de cultuur
Het is verleidelijk om te geloven dat we in unieke tijden leven – dat er maar weinig mensen uit het verleden zijn die met concreet inzicht kunnen spreken over onze huidige cultuur. Maar dat is gewoon niet waar. Sinds de verbanning uit Eden hebben mensen altijd te maken gehad met dezelfde zonden en hebben zij hetzelfde lijden ondergaan. Natuurlijk, het manifesteert zich op verschillende manieren in verschillende tijdperken, maar oude christenen uit het verleden kunnen verrassend relevant zijn.

We missen ontzettend veel als we niet leren van de wijsheid uit het verleden.

Wijsheid uit het verleden is bewaard gebleven tot het heden, en we missen heel veel als we daar niets van leren. Het boek van J.C. Ryle’s ‘Thought for Men’ bijvoorbeeld, dit boek bruist van de wijsheid en concrete inzichten voor jonge christenen – mannen en vrouwen – die in een veranderend cultureel landschap willen blijven staan voor de waarheid.

2. Hoe om te gaan met romantiek
Ondanks de karikaturen en stereotypen waren niet alle christenen uit het verleden preuts. Velen schreven openhartig over seksuele reinheid, romantiek, huwelijk en liefde. Geloof het of niet, Jonathan Edwards en Charles Spurgeon waren beiden ooit jong. Het waren tieners, 20-plussers en 30-plussers die met dezelfde strijd, druk en emoties te maken hadden waar jij nu voor staat. Hun schrijven staat niet los van jouw ervaring; in feite spreken ze met de wijsheid vanuit de ervaring uit hun eigen leven, vooral als het gaat om romantiek en seksuele reinheid.

De ‘Belijdenissen’ van Augustinus is bijvoorbeeld een boek gevuld met praktische reflecties over zijn overgang van een leven van seksueel genotszucht naar een op God gerichte zuiverheid (inclusief hoe hij een heftige relatiebreuk heeft doorstaan).

Zij bieden jou nu wijsheid die alleen een oudere mentor in het geloof je kan geven.

3. Hoe verleiding te weerstaan
We leven in een wereld waarin verleiding ons overspoelt. Maar zo is het altijd al geweest. Christenen uit het verleden schrijven al millennia over hoe om te gaan met die verleiding. Van het vechten tegen de zonde tot het nastreven van heiligheid. Ze kennen het en hebben er mee te maken gehad. Zij bieden jou nu wijsheid die alleen een oudere mentor in het geloof je kan geven. Het boek ‘If’ van Amy Carmichael bijvoorbeeld is een krachtige en praktische meditatie over het bestrijden van de verleiding door je de liefde van Christus te blijven herinneren.

Het beste oude boek

Maar zelfs als we lezen en leren van godvrezende, door mensen geschreven boeken, kunnen we het beste oude boek niet vergeten: de Bijbel. Zoals Spurgeon het met een beroemd citaat benoemde: ‘Bezoek veel goede boeken, maar leef in de Bijbel.’ Gods Woord is het enige perfecte boek, het enige boek dat we moeten verheffen boven al het andere.

Maar dit betekent niet dat we geen andere oude boeken moeten lezen. Het zou eerder ons verlangen moeten voeden om te lezen en te leren van oude christenen die trouw zijn gebleven en met liefde onderwezen vanuit de mooiste boeken.

Jonge christen, God heeft je de kans gegeven om te leren en te groeien door middel van oude boeken. Minimaliseer dat niet. Verwerp het niet. En verspil het niet.

Meer toerusting