21 september 2020

Misschien niet wat je denkt #blessed

Zoek op #blessed op Instagram, en je zult meer dan 100 miljoen berichten vinden. De hashtag toont je foto’s van mooie plaatsen, slanke en gespierde lichamen, nieuwe baby’s, afstudeerders, successen en overvloed. Als je naar beneden scrolt zie je recente business startups, prachtige technologie, nieuwe huwelijken en mooie auto’s.

Al deze zaken zijn goede geschenken aan de mensheid, gegeven door een liefhebbende God. Maar de hashtag lijkt te zeggen dat dit de enige manier is waarop God ons zegent – door ons overduidelijk goede dingen te geven. Hebben we het gezegende leven omschreven als een leven van overvloed en kracht, populariteit en succes?

In tegenstelling tot het vluchtige geluk dat voortkomt uit sprankelende omstandigheden en populariteit, zijn de omstandigheden van behoeftigheid en afhankelijkheid van God de echte plaatsen van zegen in Zijn koninkrijk.

Stel je voor dat je in plaats daarvan je Instagram-feed opent en een verhaal leest over een vrouw die net haar baan is kwijtgeraakt. In haar post vraagt ze zich af hoe ze haar volgende hypotheekaflossing zal kunnen dekken, hoe ze aan schoolspullen voor haar kinderen komt en hoe ze moet betalen voor de reparatie die haar auto hard nodig heeft.

Wat zou haar hashtag moeten zijn? #notblessed?

Of wat dacht je van een post van een moeder wiens kind leeft met een groot aantal lichamelijke afwijkingen? Haar meest recente status heeft betrekking op lichamelijk lijden, leerstoornissen en het onafhankelijke leven dat haar kind nooit zal krijgen.

Haar hashtag? #vervloekt?

#Blessed volgens Jezus

In Lukas 6:20-22 beschrijft Jezus een gezegend leven dat, op zijn minst, contra-cultureel is:

Zalig bent u, armen, want van u is het Koninkrijk van God.

Zalig bent u die nu honger hebt, want u zult verzadigd worden.

Zalig bent u die nu huilt, want u zult lachen.

Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.

Als we de beschrijving van Jezus lezen, merken we verschillende dingen op. Ten eerste is de zegening die hij beschrijft niet oppervlakkig, voorbijgaand of tijdelijk. Het is een diep. Een blijvend gevoel van voldoening. Dit is niet het goede gevoel dat ons even opwarmt en dan vervaagt. Dit is een diepgewortelde, diepe vreugde die niet verandert met de omstandigheden.

Een afbeelding van het gezegende leven is ook te vinden in Psalm 1. Hier beschrijft de psalmist de gezegende persoon als iemand die zich verheugt in de wet van de Heer en die consequent overdenkt. Hij is als een boom, in de buurt van water, waarvan de bladeren niet verdorren in droogte. Zijn zegen blijft bestaan ondanks de omstandigheden. Efeze 1:3 vertelt ons dat God ‘ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus’.

Ware zegeningen zijn allesbehalve tijdelijk.

Omgekeerde zegen

Wie zijn de ontvangers van dit soort zegen? Volgens Jezus komt dit soort zegen niet voor diegenen die rijk, krachtig, succesvol en populair zijn. Het komt voor degenen die lijden ondergaan.

In het omgekeerde koninkrijk van Jezus kennen deze mensen een blijvende vreugde en zegen die niet afneemt naarmate hun situatie verandert. Er is zegening die komt als je machteloos bent, want alleen dan kun je de rijkdom en macht van het komende koninkrijk kennen. Er is zegen wanneer je behoeftig bent, want alleen dan zul je tevreden zijn met Jezus zelf. Er is zegen als je treurt over de gebrokenheid en zonde in de wereld, want alleen dan zal je later lachen als Jezus het goed maakt. Gezegend ben je nu als je buitengesloten bent vanwege je connectie met Jezus. Die uitsluiting zal leiden tot een grotere beloning.

Als gelovigen moeten we onze metaforische en letterlijke hashtags opnieuw bekijken. In plaats van gewoon door te gaan of het lijden proberen te negeren, moedigt Jezus ons aan om het te koesteren.

In tegenstelling tot het vluchtige geluk dat voortkomt uit sprankelende omstandigheden en populariteit, zijn de omstandigheden van behoeftigheid en afhankelijkheid van God de echte plaatsen van zegen in Zijn koninkrijk. Waarom? Omdat deze dingen niet veranderen met onze omstandigheden. In feite, als we zwak zijn, behoeftig, rouwend of buitengesloten vanwege Christus, wordt de vreugde die we in Jezus hebben, op de een of andere manier, sterker.

Je bent #blessed

Dit is goed nieuws voor iedereen die bij Christus hoort. Hoewel we misschien nooit kaartjes voor dat ene concert of een reservering voor het diner in dat ene restaurant krijgen, hebben we een plaats in het koninkrijk van Christus. Ja, onze plaats aan Zijn tafel zal onvermijdelijk met veel soorten lijden komen (Romeinen 8:17), maar het zal ook met een zegen komen die groter is dan wij ons kunnen voorstellen.

Als gelovigen moeten we onze metaforische en letterlijke hashtags opnieuw bekijken. In plaats van gewoon door te gaan of het lijden proberen te negeren, moedigt Jezus ons aan om het te koesteren – niet omdat rouwen gemakkelijk is of omdat machteloosheid aangenaam is, maar omdat deze omstandigheden ons meer bewust maken van onze behoefte aan Hem. Zoals Corrie ten Boom schreef: ‘Je kunt nooit leren dat Christus alles is wat je nodig hebt, totdat Christus alles is wat je hebt.’

Zit je in een situatie van zwakheid, verdriet of uitsluiting vanwege Christus? Hoor zijn woorden van zegen over jou: het koninkrijk van God is het jouwe, je zult tevreden zijn, je zult lachen en groot is je beloning in de hemel. Je zult #blessed zijn.

Meer toerusting