26 februari 2019

Hoe kun je minder teleurgesteld zijn in het leven?

Ik kan tegenwoordig een bepaalde zin niet meer uit mijn hoofd krijgen. “Alle teleurstellingen komen voort uit onvervulde verwachtingen.”

Dit thema komt overal in mijn leven naar voren: in boeken, podcast-interviews en willekeurige gesprekken. Ik realiseer me hoe waar het is.

Wil je weten hoe je minder teleurgesteld kunt zijn? Stop met denken dat alles om jou draait.

Zoveel van mijn persoonlijke conflicten en ongenoegen komen niet van iemand die iets verkeerd doet, maar van iemand die iets niet doet, iets wat ik wilde. Dat is een groot verschil. Mijn teleurstelling ontstaat om een of twee redenen.

Ten eerste spreek ik mijn verwachtingen niet uit. Kan iedereen in mij leven gedachten lezen? (Nee. Het antwoord is nee, Jaquelle.)

Twee, soms zijn mijn verwachtingen onrealistisch. En er zijn tijden en omstandigheden waarin mijn verwachtingen gewoon oneerlijk en zelfzuchtig zijn ten opzichte van anderen.

Dus wat is de oplossing?

Hier zijn twee manieren waardoor ik leer om minder teleurgesteld te raken:

1. Mijn verwachtingen naar beneden bijstellen (misschien).

Of communiceer ze gewoon beter.

Als mijn verwachtingen te hoog zijn, komt dat omdat ik vind dat ik daar recht op heb. Ik verwacht dingen, omdat ik denk dat ik ze verdien. Dus ik moet de verering van alle rechten die ik meen te hebben, loslaten en heel eenvoudig de lat gewoon wat lager leggen.

Soms zijn mijn verwachtingen echt wel redelijk, maar weten anderen niet wat ik verwacht. Daarom probeer ik beter te worden in het communiceren van mijn verwachtingen. Als iets belangrijk voor je is (wat anderen zich misschien niet realiseren), vertel het hen dan. Daar is niets mis mee.

Geef richting aan je verwachtingen van anderen door hen te laten zien wat jouw verwachtingen zijn.

2. Wees bescheiden.

Ik schrijf vaak over Tim Kellers begrip van nederigheid als “zelfvergetelheid”, omdat het echt mijn leven heeft veranderd. Als ik zou stoppen om elke ervaring met mezelf te verbinden, als de wereld draaide om anderen te dienen en niet om mezelf een plezier te doen, dan zou ik een stuk minder teleurgesteld zijn als de dingen niet op mijn manier gaan.

De meeste keren dat ik teleurgesteld ben, komt dat door mezelf, niet door iemand anders.

Want dat is wat Jezus liet zien: een leven wat gekenmerkt wordt door nederigheid – nederigheid zo diep, breed en perfect dat het Hem ertoe bracht Zijn leven te leggen voor hoogmoedige mensen. Dat is waarom Paulus zegt in Filippenzen 2: 3-8:

Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.

Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Wil je weten hoe je minder teleurgesteld kunt zijn? Stop met denken dat alles om jou draait.

Dit is allereerst een preek voor mezelf. De meeste keren dat ik teleurgesteld ben, komt dat door mezelf, niet door iemand anders. Als ik minder teleurgesteld wil zijn, moet ik me meer bezig houden met anderen, en uiteindelijk met Jezus, en veel minder druk zijn met mezelf.

Doe je met me mee?

Meer toerusting