5 juni 2020

Mag dit van God?

Vaak hoor je christenen discussiëren over wat allemaal wel en niet zou mogen van God. Dit is dan ook de manier hoe veel christenen met de Bijbel omgaan; wat mag wel van God en wat mag niet van God?

‘Mag je dit soort muziek luisteren?’ of ‘Mag je naar zulke feesten toe?’

Regelmatig krijg ik dan ook vragen als: ‘Mag je dit soort muziek luisteren?’ of ‘Mag je naar zulke feesten toe?’. Ondanks dat ik best begrijp dat ze willen weten wat de Bijbel erover zegt, reageer ik steevast: ‘Ik bepaal niet wat jij wel of niet mag doen.’ De wedervraag is dan meestal: ‘Ja, ik bedoel natuurlijk, mag het van God?’.

Het probleem dat ik met dit soort vragen heb, is dat het een vraag is naar een wet. We willen weten of we een bepaalde wet van God overtreden. Het lijkt alsof we zijn vergeten wat de Bijbel over de wet zegt, namelijk, dat de wet ons juist laat zien dat wij niet in staat zijn om ons aan de regels te houden (Rom 3:20). Bovendien is dit ook de reden dat wij Jezus Christus nodig hebben!

‘Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus’ Romeinen 3:23 (HSV)

Als wij continu gefocust zijn op het houden van regeltjes worden we wettisch. We volgen niet meer het evangelie van Jezus Christus, maar de religie ‘christendom’. Net als alle andere religies gaat het daarin om het houden van regeltjes. Jezus Christus vraagt dit helemaal niet van Zijn volgelingen.

Als wij Hem liefhebben, zegt Jezus, dan verlangen wij ernaar om te doen wat Hij van ons vraagt.

‘Maar 1 Johannes 2:4 zegt toch duidelijk dat wij Jezus eigenlijk niet kennen als wij Zijn geboden niet in acht nemen?’ Dat klopt, maar dit heeft niets te maken met het krampachtig volgen van regeltjes. Jezus formuleert het als volgt: ‘Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen’ (Joh 14:23). Jezus zegt hier niet: ‘Als je christen bent moet je je aan Mijn regeltjes houden.’ Hij legt duidelijk de nadruk op het liefhebben. Wat doe je als je veel van iemand houdt? Je doet wat hij of zij van je vraagt, sterker nog, daar vind je blijdschap in. En dit is precies wat Jezus zegt! ‘Omdat je van mij houdt, wil je doen wat Ik van je vraag!’

Als wij Jezus hebben aangenomen als Redder, Verlosser en Heer van ons leven, dan hebben wij Hem lief! Hij die ons eeuwig leven heeft geschonken, die ons de Heilige Geest heeft gegeven, Hem hebben wij innig lief! ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh 4:19). En als wij Hem liefhebben, zegt Jezus, dan verlangen wij ernaar om te doen wat Hij van ons vraagt.

‘Mag het van God?’ Als je daarmee bedoelt dat je Jezus liefhebt en het verlangen hebt om te doen wat Hij van je vraagt, dan ga ik graag samen met je in de Bijbel op zoek naar antwoorden. Niet omdat we ons aan regeltjes willen houden, maar omdat we Hem liefhebben!

Meer toerusting