9 mei 2018

Leer de ‘Afrikaanse Spurgeon’ kennen

// Conrad Mbewe spreekt op 17 mei in Hardinxveld-Giessendam // 

Pastor Conrad Mbewe, hij staat in verschillende delen van de wereld beter bekend als de ‘Afrikaanse Spurgeon’. Hij is een prediker uit Zambia. Toch is preken is niet altijd zijn ambitie geweest. De jonge Conrad wilde ingenieur in de luchtvaarttechniek worden, puur omdat het zo goed klinkt. Veel dieper dacht hij er niet over na. Overigens werd hij uiteindelijk geen ingenieur in luchtvaarttechniek, maar in de mijnbouw. Daar bleef het niet bij. Een nieuwe ambitie kwam boven.

Verlangen om te preken

“Ik wilde voor de rest van mijn leven een prediker zijn.”

De droom om dominee te worden ontstond tijdens de jaren op de middelbare school, maar hét keerpunt kwam gedurende de eerste jaren van zijn studie Mijnbouwtechniek aan de Universiteit van Zambia. Het verlangen groeide om niet alleen mensen over Jezus te vertellen, maar ook te spreken voor grote groepen. Tegen de tijd dat hij in zijn vijfde jaar kwam, was hij al voorzitter van de University Christian Fellowship. Ook kocht hij steeds meer christelijke boeken. In 1984 haalde hij zijn graad in de Mijnbouwtechniek, en ging aan het werk voor de Zambia Consilidated Copper Mine, die zijn studie gesponsord had. Zijn verlangen om te preken liet hem echter niet los.

De kans om te preken kwam bij Conrad vanzelf aanwaaien. “Toen ik in Mufulira werkte als mijnbouwingenieur, opende de kerk waarin ik aangesloten was de kansel voor me. Ze zeiden: “Als je niet werkt op zondagen, zou jij degene moeten zijn die preekt.” Een paar jaar later kreeg hij de kans om voorganger te worden in de Kabwata Baptist Chruch in Lusaka. In dezelfde periode kreeg hij echter ook een studiebeurs aangeboden om een ingenieursmaster te doen in Engeland. En een promotie lag ook voor handen. Na enige strijd nam hij toch ontslag, wetend dat hij wat zijn salaris betreft erop achter uit zou gaan. “Ik wilde voor de rest van mijn leven een prediker zijn.” In de jaren 2003-2013 haalde hij een master Theologie, een master Pastoraat en doctorsgraad in Missionair werk, al doen dergelijk titels hem naar eigen zeggen niets.

De ‘Afrikaanse Spurgeon’

Wat hem zo motiveert is dat het christelijke geloof de geweldigste boodschap is in deze wereld. “Overal waar ik kijk zie ik dat mensen dit nodig hebben.” Het is misschien wel die passie die hem de bijnaam ‘de Afrikaanse Spurgeon’ opleverde. Zelf is hij daar vrij nuchter onder. “Die benaming is vooral een Amerikaanse projectie, en aangezien in niet in de Verenigde Staten leef, heb ik geen idee waar het vandaan komt. (…) gezien mijn eigen zondigheid en gewone gaven, ben ik mij er pijnlijk van bewust dat ik niet in de schaduw van Spurgeon zou kunnen staan. Geloof me, ik heb echt niet de illusie dat ik de herrezen Spurgeon ben in een chocoladehuid.”

“Geloof me, ik heb echt niet de illusie dat ik de herrezen Spurgeon ben in een chocoladehuid.”

Het doel van de Kabwata Baptist Chruch is om een bijbelgetrouwe kerk te stichten in elke provinciale hoofdstad van Zambia. Dat doel is in de afgelopen 15 jaar bereikt. Nu is het de bedoeling dat deze kerken zichzelf vermenigvuldigen naar de kleinere steden in de omtrek. Dat begint nu langzaam te gebeuren. “Ons gebed is dat we deze kerken zelf ook verder zien gaan met het planten van bijbelgetrouwe kerken waar het ware evangelie verkondigd wordt.” En ook dan is Conrad nog niet tevreden. “We zouden graag zien dat dit proces ook begint in buurlanden en dieper in Afrika. We verlangen ernaar dit ook wortel schiet in het Arabische noorden. Dat is ons gebed en onze visie!”

Hoe ambitieus dit ook klinkt, het betekent niet dat het voor hem allemaal vanzelf gaat. Enkele malen gaf hij het bijna op. Een keer werd hij zó tegengestaan door mensen die hem eigenlijk zouden moeten steunen dat hij zijn ontslagbrief al geschreven had. Net op tijd werd hij werd hij tegengehouden door vrienden. Inmiddels is hij weer gelukkig met zijn gemeente, zelfs met de mensen die hem eens tegen stonden.

‘Jezus-gecentreerd’ lezen en preken

Belangrijk in Conrads visie is dat de hele Bijbel ‘Jezus-gecentreerd’ moet worden gelezen. “Dat is wat Jezus bedoelde toen Hij tegen de Farizeeën zei: U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen (Johannes 5:39). Het is nodig dat we ons ogen geopend hebben zoals Jezus de ogen van de Emmaüsgangers opende. En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was. (Lukas 24:27). Dat was ongetwijfeld een hele openbaring voor hen. Plotseling was de hele Bijbel (voor zover zij die hadden) vol van Jezus! Geen wonder dat ze als veranderde mensen terugkeerden naar Jeruzalem.”

Een artikel geïnspireerd door:
https://www.daily-mail.co.zm/conrad-mbewe-from-engineer-to-preacher/ 
https://www.thegospelcoalition.org/article/get-to-know-the-african-spurgeon/

Meer toerusting