30 november 2018

Het huwelijk op de grens van de eeuwigheid

Hoe lang denk je dat je huwelijk zal duren? Zal je het nog vijf jaar meemaken? Tien? Vijftig?

Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het niet erg lang zal gaan duren – niet in het licht van de eeuwigheid.

Eeuwigheid verandert hoe we genieten van het huwelijk en al het andere in dit leven. De eeuwigheid verandert hoe we liefhebben. Het zou liefdeloos zijn om mijn vrouw en kinderen zo gefocust op dit leven te krijgen, dat ze onvoorbereid zijn voor het volgende. Sommige christenen benadrukken het huwelijk zozeer, dat het sommigen zou kunnen doen geloven dat het doel van het christendom is om een gelukkig huwelijk te hebben. En God wordt een middel om dat doel te bereiken. Ik hoor veel christenen God danken voor hun families, meer dan dat ze Hem danken voor het kruis. Het is duidelijk dat God wil dat we onze families liefhebben, maar laten we voorzichtig zijn.

Welke passage zou Jezus citeren?

Terwijl God ons beveelt om het huwelijk te waarderen, is Hij er ook duidelijk in dat we het niet moeten overwaarderen.

Begrijp me niet verkeerd, ik houd ervan om getrouwd te zijn. Na twintig jaar, houd ik meer dan ooit van mijn vrouw Lisa. Een van de sleutels tot ons huwelijk was echter, om het huwelijk op de juiste plaats te houden. Terwijl God ons beveelt om het huwelijk te waarderen, is Hij er ook duidelijk in dat we het niet moeten overwaarderen. We zijn tenslotte op een missie tijdens onze korte tijd op aarde. Dat is waarom Paulus zegt:

‘Bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw. Maar ook als u trouwt, zondigt u niet. Ook als een meisje dat nog maagd is, trouwt, zondigt zij niet. Zulke mensen echter zullen wel verdrukking hebben in het vlees en dat wil ik u besparen. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd beperkt is. Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben.’ (1 Korinthe 7:27-29)

Paulus, die Efeze 5 schreef, schreef ook 1 Korinthe 7. Hij die zei: ‘Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft’ (Efeze 5:25) en hij schreef ook: ‘Laten zij die vrouwen hebben, voortaan zijn alsof ze die niet hebben.’ (1 Korinthe 7:29). We moeten de gezonde spanning vinden om beide passages te gehoorzamen. En laten we de woorden van Jezus niet vergeten: ‘Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.’ (Lukas 14 : 26).

Welke passage zou Jezus citeren als Hij dit weekend een huwelijksceremonie zou voltrekken?

Onze neiging, wanneer we onderwijs geven over het huwelijk, is om sommige van deze passages met één zin of twee af te schepen en dan snel terug te keren naar Efeze 5. Maar is dat goed? Of zou het zo kunnen zijn dat God wil dat we al deze passages gelijk benadrukken? Geef je ze gelijke aandacht? Welke passage zou Jezus citeren als Hij dit weekend een huwelijksceremonie zou voltrekken?

Het is begrijpelijk dat we veel tijd besteden aan het onderwijzen over Efeze 5. Per slot van rekening vallen er gezinnen uit elkaar. Echtscheidingen vinden in een alarmerend tempo plaats. Er is een crisis in de kerk. Mannen verwaarlozen hun vrouw en omgekeerd. Bij de eerste gedachte kan het zelfs gevaarlijk lijken om bepaalde passages te onderwijzen. Menselijke wijsheid zegt ons, om passages over te slaan, die ons waarschuwen dat onze gezinnen ons kunnen afleiden van het werk voor het Koninkrijk. Maar het prediken van de “volle raad van Gods Woord”, betekent dat we de hele Bijbel waarderen, vertrouwen en onderwijzen.

Kijk niet achterom

Omdat echtscheiding zo wijd verspreid is, zelfs in de kerk, is het logisch dat we de neiging hebben te overcompenseren door meer nadruk te leggen op het huwelijk dan de Schrift doet. Maar door dit te doen, kunnen we huwelijken kwetsen in plaats van ze te herstellen. Koppels worden egocentrisch, in plaats van op zending gericht. Alleenstaanden die eens Jezus radicaal hebben gediend, besteden nu hun dagen alleen maar met verbeteren en genieten van hun huwelijk. Of dát, of ze ruziën onophoudelijk en brengen hun dagen door in counseling en wanhoop. Hoe dan ook, ze worden vrijwel waardeloos voor doelen met betrekking tot het Koninkrijk.

Kun je echtparen bedenken die Jezus geloviger dienen, nu ze getrouwd zijn?

Kun je echtparen bedenken die Jezus geloviger dienen, nu ze getrouwd zijn? Het hoeft niet op deze manier te gaan. Dit is de reden waarom Paulus 1 Korinthiërs 7 heeft geschreven. ‘En dit zeg ik tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen, maar om u te leiden tot eerbaar gedrag en blijvende toewijding aan de Heere, zonder afgeleid te worden.’ (1 Korintiërs 7:35).

Het doel is “blijvende toewijding aan de Heere”. Mediteer op deze woorden. Bedenk dat de Bijbel geen boek over het huwelijk is; het is een boek over God. Het beste dat we kunnen doen met ons korte leven, is om onszelf toe te wijden aan Hem en Zijn missie. Dat is het doel. En het huwelijk kan ons echt helpen dit doel te bereiken. Dat is de reden waarom Paulus het huwelijk aanmoedigt voor diegenen die seksueel worden verleid. Een gezond huwelijk helpt om verleidingen te voorkomen, die onze effectiviteit zouden vernietigen. Maar bedenk dat het doel is om volledig toegewijd te zijn aan God. Het huwelijk kan worden gebruikt als een middel om onze toewijding aan Jezus te verbeteren. Laten we het niet achterstevoren zien en hem beschouwen als het middel om onze huwelijken te verbeteren.

Het huwelijk kan worden gebruikt als een middel om onze toewijding aan Jezus te verbeteren.

Lisa beschreef ons huwelijk eens als een lange aflevering van “The Amazing Race.” Als je de show nog nooit hebt gezien, het is een wedstrijd waarbij een persoon een partner kiest en vervolgens over de hele wereld racet tegen andere paren. Haar punt was dat zij en ik onze levens heel erg zien zoals de deelnemers in die show. Net als Paulus zien we onze levens op aarde als een race (1 Korinthiërs 9: 24-27). We hebben geen tijd om te vechten, noch te settelen. We jagen de prijs na. We proberen zoveel mogelijk discipelen te maken (Mattheüs 28:18-20), zo intens als mogelijk. Er zal een overvloed aan tijd zijn om te vieren, nadat we de finish gepasseerd zijn. Maar voor nu blijven we alleen lopen.

Betreed het strijdveld samen

De Bijbel leert dat we in een echte oorlog zijn, met een echte tegenstander (2 Korinthe 10:3-4; Efeze 6:10-20). God heeft ons een missie gegeven, dus we kunnen onszelf niet toestaan “verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud” te raken (2 Timotheüs 2:3-4).

Beeldt je een leuk huis in met een wit hek en je gelukkige familie binnen aan het loungen is. Stel je nu voor dat een ware oorlog zich voor je ontvouwt, slecht een paar straten bij je vandaan. Je vrienden en buren vechten voor hun leven, terwijl jij je keuken verbouwt en je nieuwe breedbeeld-tv ophangt. Je hebt aannemers die betere ramen installeren, zodat je alle lawaai kunt weren.

Het echte leven is te vinden in de strijd.

Het is een vrij bedroevend beeld, maar het is een passende vergelijking voor de levens die worden aangeboden aan zoveel christelijke koppels. Ze zijn de missie van Jezus aan het negeren, in de hoop van dit leven te kunnen genieten. Maar val er niet voor. Het echte leven is te vinden in de strijd. Op dit moment hebben we veel broeders en zusters overzee die, vanwege hun geloof, worden gemarteld. Laten we voor hen bidden en door hun voorbeeld worden aangemoedigd om deel te nemen aan het gevecht.

Samen oorlog voeren kan zijn wat ons weerhoudt om oorlog met elkaar te voeren. In plaats van de strijd te negeren om aan je huwelijk te werken, is het misschien het beste voor je huwelijk om samen het slagveld te betreden.

Meer toerusting