Lengte: 2:27 / Bekeken: 371 x

Wat is de relatie tussen koninkrijk en kruis?

Voor sommige christenen gaat alles om het kruis en is het koninkrijk slechts een bijkomstigheid. Voor anderen gaat alles om het koninkrijk en is het kruis slechts een voetnoot. In deze video laat Jeremy Treat zien dat het koninkrijk en het kruis beide essentieel zijn, samengehouden in Christus.

Welke club behoor jij?

Transcript
Mijn ervaring is dat er veel christenen zijn die ofwel het koninkrijk verdedigen of zich vastklampen aan het kruis, maar vaak is het exclusief óf het een, óf het andere. En dit leidt vaak tot een tweedeling. Je hebt de ‘kruis-club’ die het alleen maar heeft over persoonlijke verlossing, en je hebt de ‘koninkrijks-club die zich bekommert om het veranderen van de wereld. Maar wat jammer dat er daardoor twee grote thema’s uit de Schrift tegenover elkaar worden gezet.

Koninkrijk vs. kruis?

Als we naar de Schriften kijken, ontdekken we iets totaal anders. Het koninkrijk en het kruis worden bij elkaar gehouden door de Christus, Jezus zelf. Maar Jezus is niet zomaar een gewone superheld, Hij is de Messias van Israël, de Beloofde, Die het koninkrijk van God brengt, maar Die dit op de meest verrassende manier doet door Zijn dood aan het kruis. En je ziet dit door het hele verhaal van de Schrift heen opduiken.

Dit thema van het koninkrijk Gods komt al tevoorschijn vanuit de tuinaarde van Eden. Het is een beeld van Gods heerschappij door Gods volk over heel Gods schepping. Dat is het doel. Dat is de visie van de Schrift, dat het hele universum opnieuw geordend zou worden rond de machtige liefde van God en Christus. Maar vanwege onze zonde betekent de weg daarheen dat er een prijs betaald moet worden voor de overwinning van het komende koninkrijk.

Als Jezus komt, verkondigt Hij het koninkrijk, maar precies die route leidt Hem naar het kruis.

De Koning en Zijn kruis

Als Markus het verhaal over het kruis vertelt, vertelt hij dat er een bord boven Jezus’ hoofd hangt dat verkondigt dat Hij een koning is. Ze bespotten Jezus als koning. Hij draagt een doornenkroon. Maar Markus laat ons op ironische wijze zien dat Jezus precies dat is waarmee ze Hem bespotten. Hij is de Koning Die regeert met Zichzelf gevende liefde, en Die door Zijn genade ons loskoopt voor Zijn koninkrijk. En dat betekent dat de Heere ons uit genade in dit door het kruis tot stand gekomen koninkrijk roept, waar wij Christus als Koning volgen door onze kruizen op ons te nemen.

Meer toerusting