5 november 2018

Single of getrouwd – het maakt geen verschil!

Deelnemen aan een sportschool betekend niet dat je meteen een gespierd bent. Het schrijven van een blog houdt niet in dat je meteen een goede schrijver bent. De aanschaf van een piano maakt je niet meteen een goede muzikant. Hetzelfde principe geldt voor het huwelijk, trouwen maakt je niet meteen een goede echtgenoot of een beter mens.

Toen ik single was dacht ik dat het huwelijk een wondermiddel was. Ik dacht dat het me op een wonderlijke wijze zou veranderen. En ik veronderstelde dat ik plotseling een nieuw iets als liefde, vrede, vreugde, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zou bezitten die ik nog niet gekend of ervaren had als single zijnde. Ik geloofde dat ik als ik eenmaal ‘ja ik wil’, gezegd had, de wereld door een andere lens zou zien en een verantwoordelijke en lieve man zou worden- een verantwoordelijke en lieve echtgenoot.

Waarschijnlijk zou ik hebben ontkend als je me dit mijn huwelijk aan me gevraagd had. Ik dacht eigenlijk dat het huwelijk het missende stukje was op mijn reis naar Christus. Ik kon niet meer mis zijn dan hier. Het huwelijk zal je niet direct veranderen. Het zal alleen blootstellen wat al binnen in je is.

De zonde doden als je single bent

Sommige christelijke singles leven passief. Vaak is er weinig tot geen verantwoordelijkheid in hun leven. Daarom kunnen verborgen zonden overleven. Singles genieten van verschillende vormen van seksuele onreinheid, geven weinig tot niets van zichzelf aan de kerk, zijn weinig bij de diensten op zondag, besteden hun vrije tijd werkeloos, lezen zelden hun bijbel of bidden weinig en besteden weinig aandacht aan de zonde die in hun hart woekert. Een groot deel van hierboven gold voor mij toen ik single was.

Als pasgetrouwden werd een ongemakkelijke waarheid ontdekt: jouw single persoonlijkheid blijft in binnenkant van jouw getrouwde persoonlijkheid. Als je lui, onverantwoordelijk, egoïstisch, hoogmoedig, hebberig of wellustig bent als je single bent dan zal je net (zo niet meer) lui, onverantwoordelijk, egoïstisch, hoogmoedig, hebberig of wellustig zijn nadat je ‘Ja, ik wil’ hebt gezegd.
Het is essentieel dat we niet afschrikken van het kijken en doden van de zonde in ons leven. De zonden die je verstrikken als je single bent zullen je ook verstrikken als je getrouwd bent. Desondanks moeten de singles de zonden niet doden omdat ze goede echtgenoten willen worden maar omdat je gelukkig en heilig wilt leven, ongeacht je burgerlijke staat.

Paulus waarschuwt dat het “loon van de zonde de dood is” (Romeinen 6:23) en dat we moeten onderzoeken “wat aards in ons is” (Kolossenzen 3:5) Deze opdrachten is niet alleen voor de gehuwden maar ook voor de ongehuwden. Als je de zonde nu niet dood, zal het je later doden, tenzij je jezelf bekeerd.

Stop niet het met het doden van de zonde

Paulus onthult ook in de praktijk van het uitstellen om de bekende zonde in je leven te doden:
“Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren (…) Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten (…) En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid… Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen.” (Romeinen 1: 24, 26, 28-29, 32)

God heeft hun overgegeven “ze wisten Gods recht dat degenen die zulke dingen doen de dood verdienen” maar ze gingen verder met die dingen te doen in plaats van berouw te tonen. Hoewel dit gedeelte het heeft over seksuele onreinheid is het duidelijk dat het ook “kwaadsprekers, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, hen die zijn ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken en onbarmhartigen,” betreft (Romeinen 1: 29-31).

Dit gedeelte is een waarschuwing voor ons allemaal, vooral ook voor alleenstaanden, voor het risico om het uitstellen van de zonden (om welke reden dan ook). Ik zeg het voornamelijk voor de singles omdat je leeft zonder iedere dag de verantwoordelijkheid van een echtgenoot. Het is heel gevaarlijk om overgegeven te worden aan de zonde. Het is beangstigend om te weten dat we op een dag een punt kunnen bereiken dat we niet meer in staat zijn om de suïcidale dwaasheid van onze overtredingen te zien.

Het gras is echt groener in Jezus

We kennen allemaal het gezegde ‘het gras is groener bij de buren’. Dit gezegde is bedoeld om de onvrede van de mens over zijn huidige positie of situatie, aan te pakken. We denken allemaal dat we gelukkiger zouden zijn als we ons in andere omstandigheden bevinden. Hetzelfde geldt voor de burgerlijke staat. De meesten van de singles willen getrouwd zijn en de meeste getrouwden willen single zijn. Waarom? We denken dat onze huidige staat van ontevredenheid extern is, in plaats van intern.

Ontevredenheid over de huidige omstandigheden is de wortel bij bijna ieder single persoon van de verwachting dat een huwelijk hen direct zal veranderen. Het huwelijks is zo langzamerhand de Heilige Geest en de trouwdag is uitgegroeid tot hun Pinksteren. Maar als de trouwdag is verstreken en de huwelijksreis is verbleekt ontdekken ze dat de ceremonie de heiligende kracht mist die ze nodig hebben. Ze zijn nog steeds dezelfde mensen als toen ze single waren.

Het is geestelijk en eeuwig onverantwoord om het doden van je zonden uit te stellen als single in de hoop dat een ander leven (het huwelijk) je een heiliger en gelukkiger mens zal maken. Alleen Jezus kan ons gelukkig maken. Ongeacht van onze omstandigheden is het gras groener bij Jezus. Ren naar Hem toe. Bekeer je van je zonden. Drink van de enige fontein die de dorst die zich binnen ons allemaal bevind, kan dorsten.

Nee, het huwelijk zal je niet meteen veranderen. God, omwille van Christus en door zijn Heilige Geest, zal je veranderen. Dit zal Hij doen als je jezelf aan Hem hebt overgegeven, getrouwd of ongetrouwd.

Meer toerusting