13 december 2018

Het echte gevecht voor seksuele reinheid

Voor meer dan tien jaar was ik gewend om iedere dag naar pornografie te kijken. Maar de afgelopen twaalf jaar heb ik, door de genade van God, geen enkele pornosite meer opgezocht. Voor veel verslavingen geldt dat die zin belichaamd waar we naar streven. Die zin is echter niet altijd een succes verhaal.

Zoals we allemaal wel weten, lust is onmiddellijk herkenbaar bij de verslaving aan pornografie en tiert welig in onze technologische samenleving. Helaas is dat ook zo onder christenen. Wekelijks heb ik gesprekken met jongens uit de kerk die hard vechten tegen lust en pornoverslaving.

We kunnen het méér mis hebben dan we denken.

Voor mij is het interessant om te horen hoe mensen praten over hun worsteling. Vaak vertellen ze, als ze het al durven delen, hoelang het geleden is dat ze voor het laatst met porno in aanraking zijn gekomen. Iedereen is blij met degenen die al een tijdje vrij zijn en ze geven veel advies aan hen die toch weer gevallen zijn. Je kan het puntensysteem bijna zien in hun ogen: de meest recente zondaar is onderop met de laagste score terwijl degene die het langste zonder is bovenaan staat.

Maar we kunnen het wel méér mis hebben dan we denken. Waarom? Omdat onze acties niet altijd laten zien wat in ons hart leeft.

Vuile borden

Als we kijken naar de meest morele mensen in de tijd van Christus zou je niet verder kijken dan de Farizeeën: vasten, tienden geven, bidden, dienen. En toch, als Jezus de kans heeft om tot hen te spreken zegt hij het volgende:

Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar van binnen zijn ze vol van roofzucht en onmatigheid. Blinde Farizeeër, reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. (Mattheüs 23: 25-26).

Voor deze geestelijk leiders was hun heiligheid niet dieper dan hun huid. Hun daden waren zedelijk, maar het kwaad zat in hun harten. Jezus begreep dat je in het leven van een persoon uiterlijk niet alles kan zien over de toestand van iemands geestelijk leven. Als God enkel naar gedrag zou kijken dan zou Jezus de Farizeeën zeker prijzen. Maar in plaats daarvan kregen ze een van de hardste statements van Jezus tegen zich uitgesproken.

Als God enkel naar gedrag zou kijken dan zou Jezus de Farizeeën zeker prijzen.

Een manier om te ontdekken dat ook jij jezelf beoordeeld op grond van je uiterlijke reinheid in plaats van innerlijke reinheid is als jij je focust op hoeveel dagen het geleden is dat je voor het laatst gezondigd hebt. Die manier van denken veronderstelt dat volgens jou het probleem bij jouw gedrag ligt en niet van het hart. Maar God zoekt altijd een verandering die dieper is dan ons gedrag.

Oppervlakkige vieringen

Het gaat niet alleen om de porno, we zien het ook bij andere dingen. Als een zwaarlijvig persoon 50 kilogram afvalt is dit bijvoorbeeld niet perse een reden voor een feestje. In algemene zin kun je natuurlijk zeggen dat goede voeding en lichaamsbeweging beter voor je gezondheid is dus lijkt het een goede zaak. Maar is het de moeite waard om het te vieren als het gewichtsverlies gedreven werd door ijdelheid? Of als het door een hart vol eigengerechtigheid en zelfaanbidding wordt geproduceerd? Misschien zijn ze over de vraatzucht heen, maar komt daar narcisme voor in de plaats. Dan is de nieuwe status van de persoon erger dan de vorige!

De puritein John Owen zei het goed toen hij sprak over het gevecht tegen de zonde: ‘Hij die trots verandert in wereldgelijkvormigheid, sensualiteit voor farizeïsme, ijdelheid in zijn hart voor minachting van anderen, laat hem dan niet denken dat hij aan de zonde gestorven is. Hij is van meester verwisseld maar nog steeds een dienaar.

Dienen vanuit je hart

Als het waar is dat God eerst naar jouw hart kijkt, wat zijn herkenningspunten van die innerlijke reinheid die Hij verlangt, die dieper gaat dan de verandering van gedrag alleen?

1. Een gevoel van behoefte en afhankelijkheid van de genade van God. Het christendom is niets als het geen religie is voor hulpeloze mensen. Het meest vrome wat een ieder van ons kan doen in de strijd tegen de zonde, is erkennen dat we zelf niets kunnen doen in het gevecht tegen de zonde. We hebben de kracht van de werking van de Heilige Geest nodig in ons. Als je jezelf verslagen voelt in je worsteling tegen lust, laat dat gevoel van verslagenheid je dan verder in de armen van je Redder duwen, leun op Zijn kracht en hulp, opnieuw.

2. Een vaste blik op Christus als onze schat en voldoening. Onze beste inspanningen voor heiliging schieten te kort om Christus op die manier te zien. Maar de Schrift is duidelijk: er is geen legitieme overwinning van de zonde zonder een najagen van Christus. (2 Tim. 2:22; Romeinen 3:14; Johannes 3: 35) Jezus is het voedsel voor de ziel. De strijd voor reinheid is echt een strijd om te genieten van God.

Reinheid van binnen en buiten

Bid om een hart dat zo gecharmeerd is van de schoonheid van Christus dat het alle verleidingen van de zonde veracht.

Begrijp me niet verkeerd wat ik zeg. God wil absoluut een uiterlijke, zichtbare levensverandering. ‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken’ (Titus 2:14). Maar een verandering in gedrag is alleen tot verheerlijking van God als deze gedreven wordt door een verandering van het hart.

Als jij oorlog voert tegen je vlees, als jij vecht tegen lust en verslaving, als jij anderen raad geeft in die strijd, streef dan dat wat hoger en dieper is dan alleen een uiterlijke, morele verandering. Voel je onvermogen om blijvend je leven te veranderen dan alleen door de kracht van God Geest. Bid om een hart dat zo gecharmeerd is van de schoonheid van Christus dat het alle verleidingen van de zonde veracht. Win de innerlijke overwinning met de hulp van Christus, dan zullen de uiterlijke overwinningen niet ver weg zijn.

Meer toerusting