9 maart 2018

Ik haat porno

Pornografie is een probleem.

Porno is als een drug, het kaapt je hersenen, het geeft een nieuwe definitie van de menselijke seksualiteit, het vernietigt families en het ontwricht bedieningen. En om eerlijk te zijn is het een probleem dat me vermoeid maakt. Vermoeid vanwege de verwoesting die satan veroorzaakt bij kinderen, vrouwen, families, predikanten, kerken en de wereld met dit dramatische kwaad.

Vrienden, ik haat porno. En dit is de reden waarom.

Porno is als een drug, het kaapt je hersenen.

Ik haat porno omdat het een verdraaiing is van wat God schiep in de man en vrouw.

Ik haat porno omdat het vrouwen die naar het beeld van God geschapen zijn exploiteert naar het beeld dat gemaakt is voor de lusten van de man.

Ik haat porno omdat het vrouwen tot een object maakt, een consumeerbaar product in plaats van een prachtige beelddragende schepping van God.

Ik haat porno omdat ik van vrouwen houd – in het bijzonder mijn vrouw en drie dochters.

Ik haat porno omdat het de vervullende ervaring van seks met een verbondsgetrouwde partner wegneemt en het verminkt tot een verdeelde en geslonken ervaring van ego-seks.

Ik haat porno omdat het zonen en dochters van God slaven maakt van seks.

Ik haat porno omdat het potentiële zendelingen maakt tot krachteloze christenen.

Ik haat porno omdat het huwelijken vernietigt, velen zelfs voor dat ze überhaupt zijn begonnen.

Ik haat porno omdat het de pubertijd verlengt en mannen jongens doet blijven.

Ik haat porno omdat het mannen een leugen voorhoudt over schoonheid en het doet mannen uitzien naar een pornoster in plaats van naar een vrouw die God vreest.

Ik haat porno omdat het mannen en vrouwen berooft van de overvloeiende vreugde van gehoorzaamheid.

Ik haat porno omdat het vertrouwen tussen een man en een vrouw er door verbroken wordt.

Ik haat porno omdat het duivelse, satanische activiteit is die verfijnd vele duizenden naar de hel brengt.

Ik haat porno omdat het leidt tot ongeschikte predikanten en krachteloze gemeenten. (Predikanten, als jullie verslaafd zijn aan porno dan ben je ongeschikt! En je dood je gemeente!)

Ik haat porno omdat ik vermoed dat dit de meest duidelijke reden is waarom we niet meer gemeenten stichten en niet meer zendelingen uitzenden.

Ik haat porno omdat het Evangeliepredikers, die de lege kerkgebouwen in mijn stad vol zouden kunnen preken, ongeschikt maakt voor het werk.

Ik haat porno vanwege de teleurstelling die kinderen door moeten maken wanneer hun vader hen vertelt dat hij zijn baan of mogelijkheid om leiding te geven in de kerk is kwijtgeraakt.

Ik haat porno omdat het een verminkte visie op seks doorgeeft aan kinderen nog voordat ouders hen het goed uit kunnen leggen.

Ik haat porno omdat ik vermoeid ben van het zitten in mijn woonkamer met snikkende, verwarde, ontgoochelde vrouwen en gebroken, beschaamde en veroordeelde mannen die zijn ontdekt.

Ik haat porno omdat het leidt tot verkrachting, aanranding en perversiteit dat mensen voor de rest van hun leven vernielt.

Ik haat porno omdat het mannen in zichzelf gekeerd doet zijn en de ambitie van de man om Gods Naam te heiligen doet verstikken.

Ik haat porno omdat het zegt dat zonde, satan en de wereld meer vervullend is dan onze Drie-enige God en Zijn genade.

Ik haat porno omdat ik de schuld en veroordeling, die niet door God gewerkt is, haat.

Ik haat porno vanwege de angst die het veroorzaakt in de harten van ouders voor alle plaatsen waar hun kind porno ontmoet en verslaafd kan raken.

Maar ik houd van Jezus.

Want Hij die geen porno-verslaving heeft gekend is tot een porno-verslaafde geworden, zodat de porno-verslaafde tot de gerechtigheid van God in Hem zou worden.

Ik houd van Jezus  want Hij houdt van mensen die worstelen met porno.

Ik houd van Jezus want Hij is machtig om porno-verslaafde harten te bevrijden.

Ik houd van Jezus want Hij die geen porno-verslaving heeft gekend is tot een porno-verslaafde geworden, zodat de porno-verslaafde tot de gerechtigheid van God in Hem zou worden.

Ik houd van Jezus want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (2 Korinthe 5:21).

In die ene briljante zin maakt Paulus een einde aan het porno probleem. Vriend, je bent niet langer in Adam, maar in Jezus. Jezus is je Plaatsvervanger geworden. Het was alsof Hij de porno-verslaafde werd, in het ontvangen van de rechtvaardige straf vanwege onze perversie, en jij werd de rechtvaardige zoon of dochter van God met al haar zegeningen.

Vriend, in één daad van Liefde en Gerechtigheid, in het kruiswerk van Jezus, door het geloof in Hem, ben jij nu schoon, heilig, geaccepteerd, vergeven en bevrijd. Laat het me nog eens zeggen … vrij!

Ik houd van Jezus.

Meer toerusting