Lengte: 5:16 / Bekeken: 997 x

Waarom maakt het christenen niet uit dat ze zondigen?

R.C. Sproul:
“R.C. Sproul Jr. zei dat de grote vraag was waarom christenen het niet erg vinden dat ze nog zondigen. Wat is het antwoord op die vraag? Waarom vinden christenen het niet erg dat ze nog zondigen? En uiteraard is impliciet de vraag dus waarom ze er niet genoeg om geven.”

Alistair Begg:
“Ik denk dat het antwoord eigenlijk in het Evangelie ligt. Het besef van wat het Evangelie inhoudt. Als we dat niet dagelijks, elke dag, het Evangelie aan onszelf preken, dan gaan we ergens de fout in. En een van de gebieden waar het snel in kan wegzakken is antinomianisme – wetteloosheid. Dat begint bij mensen onder de vermomming van een super-overvloedig concept van Gods genade. En de vraag waar Romeinen 6 mee begint beantwoorden zij verkeerd. “Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt?” Ze antwoorden daarop met ‘ja’. En dan raken ze de weg kwijt.

En als we niet begrijpen met het betekent om één met Christus te zijn, en wat dan overblijft is wetticisme of wetteloosheid.

Weet je, zal ik mijn lichaam nemen en dat delen met een prostituee? Wat voor soort vraag is dat? Dat is een vraag voor een christen, omdat hij verenigd is met Christus. De christen is een eenheid met Christus. En dat is het antwoord op mijn eigen vraag. Ik heb eindelijk het antwoord. De reden is dat de gelovige niet snapt wat eenheid met Christus inhoudt. En als we niet begrijpen met het betekent om één met Christus te zijn, en wat dan overblijft is wetticisme of wetteloosheid. Het is omdat je met Christus bent opgestaan dat je de dingen zoekt die boven zijn. Het is vanwege wie je bent in Christus. Omdat je natuur en je status is veranderd en je gezeten bent in de hemelse gewesten, dat het niet onmogelijk is om deze dingen te doen, maar het is wel onverenigbaar.”

R.C. Sproul:
“Ik denk dat een deel van het probleem is dat mensen niet weten wie ze in Christus zijn. Ik denk dat een verborgen aanname in deze vraag zit die verwarrend is voor het beantwoorden van de vraag. Als je de vraag stelt: “Waarom vinden christenen het niet erg dat ze voortdurend zondigen?” Het is absoluut onmogelijk voor iemand om wedergeboren te zijn door de Heilige Geest en in het geheel niet te geven om zonde. In die zin is er niet zoiets als de zogenaamde ‘vleselijke christen’. Die wel Christus ontvangt en wedergeboren is, maar vervolgens zonder bekering blijft. Dat is onmogelijk en zo onbijbels als het maar zijn kan! Ik denk dat wat de vraag ook in zich draagt is: “Waarom vinden we zonden niet zó erg als we zouden moeten?” We geven wel om de zonde, maar niet genoeg. Dat komt omdat onze harten nog niet volledig geheiligd zijn. En God de Heilige Geest in Zijn overtuigende kracht ons niet volledig de zondigheid van de zonde laat zien, God zij dank niet!

God is genadig en geduldig in het stap voor stap corrigeren van ons. Dat is een van de mooie dingen van voortgaande heiliging, want als Hij het in een keer zou doen, dan zouden we nu dood zijn.

Het perfecte voorbeeld is David na zijn vreselijke daad van overspel en opdracht tot moord op Uria, probeert hij de zonden te bedekken en zit op zijn gemak in Sion. Hij was een gelovige man, die in de greep van de zonde kwam en hij lijkt er niet eens over in te zitten. Tot God een profeet stuurt die hem een verhaal verteld. Als het kwartje bij hem begint te vallen, op het moment dat Nathan zegt: “U bent die man!” Wow, … dan ziet David de grootte van zijn zonde en dicht hij Psalm 51. Psalm 51 zou nooit geschreven zijn door een mens die zich geen zorgen maakt over zijn zonde. Maar dit is de zegen: Als God mij op dit moment het volle gewicht van mijn voortdurende zonde in mijn leven zou laten zien, het zou me vernietigen. Maar God is genadig en geduldig in het stap voor stap corrigeren van ons. Dat is een van de mooie dingen van voortgaande heiliging, want als Hij het in een keer zou doen, dan zouden we nu dood zijn.”

Meer toerusting