12 juli 2021

Ga jij je geloof verliezen
tijdens je studie?

Zal jij het geloof behouden tijdens je studie? De kans is groot van niet, althans, volgens onderzoek van Barna Research.

Dit onderzoek schat dat ongeveer 70% van de middelbare scholieren die naar de universiteit gaan en zichzelf christen noemen met weinig tot geen geloof zullen vertrekken. Deze studenten keren gewoonlijk niet terug naar hun geloof, zelfs niet na het afstuderen, gezien dit onderzoek voorspelt dat 80% van degenen die in de kerk zijn grootgebracht, ‘onthecht’ zullen zijn tegen de tijd dat ze 29 zijn.

Word jij een van de 80%? Zal jij je geloof verlaten als je wordt omringd door leeftijdsgenoten die God niet kennen? De meeste mensen nemen aan dat hun jonge geloof hen door hun leven zal dragen. Koning Joas deed dat waarschijnlijk wel. Hij begon op 7-jarige leeftijd te regeren en hij ‘deed wat juist was in de ogen van de HEERE, al de dagen van de priester Jojada’, de leermeester van koning Joas en zijn meest vertrouwde adviseur (2 Kronieken 24:1-2).

Toen Jojada in leven was, volgde Joas trouw de wetten van God en zorgde ervoor dat anderen dat ook deden. Hij inspireerde zelfs anderen om vreugdevol te geven aan God: ‘Toen verblijdden zich alle leiders en heel het volk, en zij brachten het geld bijeen en wierpen het in de kist, totdat men gereed was’ (2 Kronieken 24:10). Joas zijn geloof leek zeker oprecht.

Veel te gemakkelijk weggeslingerd

Maar toen Jojada stierf, wendde Joas zich tot zijn collega’s. Toen de prinsen van Juda Joas kort na de dood van Jojada kwamen bezoeken, luisterde de koning naar hen. Nadat de prinsen ‘zich neerbogen voor de koning’ (2 Kronieken 24:17), wat waarschijnlijk betekende dat ze hem vleiden, verliet Joas het huis van de Heere en draaide zich om, om afgoden te dienen. Deze ‘vrienden’ hebben hem misschien overtuigd dat ze ruimdenkend waren en in contact stonden met de populaire cultuur, en dat Jojada te strikt en ouderwets was geweest. Joas luisterde naar hen en keerde alle goede dingen die hij eerder had gedaan terug, en vermoordde zelfs Jojada’s zoon Zacharia toen hij werd ondervraagd.

Joas laat ons zien dat het niet uitmaakt hoe goed we beginnen in het christelijke leven; het maakt uit hoe we eindigen.

Dit gedrag lijkt een schokkende ommekeer, maar het laat zien dat koning Joas waarschijnlijk had vertrouwd op Jojada, en niet op God. Zijn geloof was niet van hemzelf. Omdat hij geen persoonlijke overtuiging had, werd hij gemakkelijk beïnvloed door trouweloze mensen om hem heen. God beoordeelde hem vanwege zijn slechtheid en hij werd snel daarna vermoord door zijn eigen dienaren. Joas laat ons zien dat het niet uitmaakt hoe goed we beginnen in het christelijke leven; het maakt uit hoe we eindigen.

Voor eerstejaars en hogerejaars

Velen van ons zijn sterk begonnen. We gingen ervan uit dat we altijd trouw zouden blijven zolang we werden opgevoed met de juiste waarden en betrokken bleven in de kerk. Ik geloofde dat. Ik had een passie voor de Heere op de middelbare school en universiteit, maar toen ik me verdiepte in mijn carrière, werd mijn kerkbezoek sporadisch en mijn tijd met God zeldzaam en gehaast.

Ik merkte dat hoe minder tijd ik met de Heere doorbracht, hoe minder ik Hem wilde leren kennen. Mijn ongelovige collega’s waren mijn beste vrienden. Oorspronkelijk hoopte ik mijn geloof met hen te delen, maar in plaats daarvan gaven ze hun geestelijke onverschilligheid aan mij door. Ze hadden een subtiele maar diepgaande invloed op mijn prioriteiten. Toen mijn geloof verwaterde, voelde het lezen van de Bijbel en naar de kerk gaan meer wettisch dan leven gevend. Pas toen ik met echt lijden werd geconfronteerd, werd mijn geloof weer belangrijk.

Of je nu eerstejaars student bent of een hogerejaars, als je gaat studeren zit je op een kwetsbare plek. Het is gemakkelijk om aan te nemen dat je betere geestelijke disciplines zult ontwikkelen en later betrokken zult raken in de christelijke gemeenschap. Maar als je stoeit met de uitdagingen van het leven, is het verleidelijk om het zoeken van God uit te stellen tot je je meer thuis voelt, waarbij je onbedoeld in de gewoonten valt van de verloren mensen om je heen. De verschuiving is geleidelijk en vaak onmerkbaar.

Drie manieren om niet te dwalen

Dus, wat kun je doen, met Gods hulp, om bij de 20% te horen die in de kerk wordt opgevoed en trouw blijft door de studententijd heen tot in de twintig?

Ten eerste, ga er niet vanuit dat je niet afdrijft – of dat wanneer je wegdrijft, je uiteindelijk terug zult komen. We zijn allemaal kwetsbaar. Vraag God dagelijks om een blijvende passie voor Hem. Vraag Hem om alleen vreugde in Hem te geven. Vraag Hem nu om te voorkomen dat je hart dwaalt.

Ten tweede, blijf nauw verbonden met God. Het klinkt misschien afgezaagd, of zelfs wettisch, maar het lezen van de Bijbel en bidden zijn echt de eenvoudige sleutels tot het christelijke leven. Terwijl je leest, focus je en let op, in plaats van gedachteloos de woorden te door te komen om het van je ‘lijstje af te vinken’. Ik ben dol op het gebruik van een bijbelleesplan omdat het elke ochtend het getwijfel over wat ik zal lezen uit de weg gaat. Ik raad het ‘Discipleship Journal-plan’ aan. Als je regelmatig de Bijbel leest en voor de eerste keer, begin dan elke dag met het lezen van de boeken uit het Nieuwe Testament. Lees met pen en papier, noteer inzichten, vragen en observaties en vraag God om je ogen te openen om de waarheid te zien en om Zijn woorden levend voor je te maken (Psalm 119: 18).

De mensen om ons heen beïnvloeden ons veel meer dan we ons realiseren.

Ten derde, zoek echte christelijke gemeenschap. Sluit je aan bij een kerk en een kleinere studiegroep of evangelisatiegroep op de campus. Maak bewust christelijke vrienden en breng tijd met hen door. Het hebben van goede christelijke vrienden op school vermindert de druk om te conformeren. De mensen om ons heen beïnvloeden ons veel meer dan we ons realiseren. Koning Joas is een levendig voorbeeld van hoe gemakkelijk het is om je geloof te verlaten wanneer je omringd bent door de verkeerde mensen.

Geïmproviseerde heiligen

Charles Spurgeon, een Londense prediker die leefde rond 1800, zei ooit:

Oh, wat is de stad Londen een zeef geweest voor velen zoals Joas! Velen kan ik mij herinneren wiens verhaal als volgt was: ze waren altijd in het huis van God geweest … en iedereen rekende hen als christenen – en toen kwamen ze naar Londen. Eerst gingen ze … naar een nederige plek waar het evangelie werd gepredikt.

Maar na verloop van tijd dachten ze … ze werkten de hele week zo hard dat ze zondag een beetje de frisse lucht in moesten; en langzamerhand vonden zij metgezellen die hen, beetje bij beetje, van het pad van integriteit en kuisheid leidden, totdat de ‘goede jongeman’ net zo gemeen was als iedereen in de straten van Londen; en hij die een heilige scheen te zijn, werd niet alleen een zondaar, maar ook de maker van zondaars.

Niemand van ons is immuun voor langzaam afglijden van God. Zoals we zien uit het leven van koning Joas, zelfs als we een uiterlijk christelijk leven leiden, is het gemakkelijk om te leven zoals degenen om ons heen. Maar degenen die Christus echt kennen, kunnen niet wegvallen. Zoals 1 Johannes 2:19 zegt: ‘want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn.’ Degenen die het geloof verlaten hebben het nooit echt bezeten, maar, zoals John Calvijn zei, ‘hadden slechts een lichte en een voorbijgaande smaak ervan.’

Zal jij wegvallen?

Zul je tijdens je studie vallen? Je kunt tegen de stroom vechten en je vasthouden aan God. Ten eerste: ‘Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent’ (2 Korinthe 13: 5). Vraag jezelf af of Jezus je schat is of dat je alleen het geloof van de mensen om je heen leent. Als je twijfelt, leg je dan toe op het volgen van Christus zo hard als je kunt.

Vraag jezelf af of Jezus je schat is of dat je alleen het geloof van de mensen om je heen leent.

Maar, als je echt de Heere kent en de bewijzen van de verandering van de genade in je leven ziet, wees dan niet bang dat je zult vallen. Hij zal je vasthouden. Hij zal je versterken en je helpen. Hij zal je verdedigen met Zijn rechtvaardige rechterhand (Jesaja 41:10). Als jij de zijne bent, dan kun je er zeker van zijn ‘dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.’ (Filippenzen 1:6).

Meer toerusting