Lengte: 42:49 / Bekeken: 4604 x
Serie:

Geloof: gave van God óf daad van mensen?

Symposium ‘Soli Deo Gloria’
Geloofstoerusting hield op zaterdag 21 oktober 2017 een Reformatie Symposium Tijdens deze dag stond de vraag centraal welke betekenis de Reformatie na 500 jaar nog heeft. Wat is voorgoed voorbij, wat staat onder druk, wat heeft toekomst? Het symposium bood dus meer dan kerkgeschiedenis alleen: het gaat evenzeer om de relevantie voor nu. Voor kerk en samenleving.

In antwoord op de vraag waar je geloof nu precies vandaan komt verwijst de Reformatie naar het werk van de Heilige Geest. Zo alleen kunnen we de verwondering – Uit genade bent u zalig geworden – en de oproep – Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden – bij elkaar houden.

Maar hoe kom je aan dat geloof? In de eerste plaats door te focussen op Christus en alles alleen van Hem te verwachten. Jezus is niet alleen een inspirerend voorbeeld zoals in de middeleeuwse mystiek, maar vooral ook de Borg en Zaligmaker, de Sponsor. Daarnaast is de Reformatie helder als het gaat om wet en evangelie. Jezelf kwijtraken en verliezen was in de mystiek van de Middeleeuwen vooral een psychologische ervaring. Bij Luther verschuift het accent naar het Woord dat ons zowel ontledigt als ook met Christus verbindt. Tenslotte verenigt het geloof de ziel met Christus, zoals een bruid één wordt met haar bruidegom. Dat is het verborgen werk van de Heilige Geest. Dan is er gemeenschap van goederen; een vrolijke ruil die alleen door het geloof begrepen wordt.

Meer toerusting