28 mei 2021

Een aanstootgevend evangelie

Iedereen, ongeacht ras, geaardheid, politieke voorkeur of leeftijd, wordt opgeroepen door hun Schepper om zijn en haar eigen en natuurlijke identiteit op te geven en zichzelf als dood te beschouwen in het graf van Christus en levend in Hem, door geloof en vertrouwen in wat Hij voor ons gedaan heeft. Dit is het aanstootgevende van het evangelie: niemand kan zijn wie hij is, niemand moet willen zijn wie hij is en niemand mag zijn wie hij is zoals hij geboren is.

Dit is het aanstootgevende van het evangelie: niemand kan zijn wie hij is, niemand moet willen zijn wie hij is en niemand mag zijn wie hij is zoals hij geboren is.

We worden geboren met verlangens die gericht zijn op onszelf, in plaats van op God en de mensen om ons heen. En verlangens die gericht zijn op onszelf zijn uiteindelijk schadelijk en zelfs dodelijk voor ons. En omdat we God en de mensen om ons heen verwerpen als we kiezen om onze eigen verlangens te volgen, sterven we en zullen we ook altijd zonder God en onze naaste zijn.

Daarom worden we opgeroepen om onszelf af te keren, niet te luisteren naar die verlangens, om onszelf te verloochenen. Te sterven aan onszelf en te leven voor Christus in heiligheid.

Jezus roept ons, in zijn liefde en met het oog op ons welzijn, niet op om hetero te worden, maar om heilig te zijn. Want er is maar één categorie: mens. We zijn allemaal mensen, en niet één sticker die we op onszelf plakken weerhoudt ons ervan om de identiteit waarmee we geboren zijn los te laten en onszelf over te geven aan Jezus. Om onszelf met zijn leven, dood en opstanding te identificeren. Hij roept ons op alles los te laten en Hem te volgen, Zijn leerling te worden, zodat we op Hem gaan lijken, heilig. Want God is heilig.

Of je nu verlangt naar seks met een man, seks met een vrouw, pornografische beelden, seks met jezelf terwijl je aan iemand denkt, of naar heel veel eten. God houdt van je, Hij heeft je lief en Hij verlangt er naar om je te ontvangen als een goede Vader en je veel meer te geven dan je kunt krijgen als je je verlangens vervult op manieren die uiteindelijk alleen maar gericht zijn op jezelf.

God heeft je zo lief dat Hij zijn eigen Zoon gestuurd heeft om de gevolgen van elk egoïstisch vervulde verlangen te dragen, namelijk het zijn zonder God en zonder mensen om je heen. Maar Hij heeft die gevolgen overwonnen. Want Hij stond op uit de dood, uit de verlatenheid van God, nadat Hij al Gods heilige woede gedragen had over ons egoïsme. Vervolgens zocht Hij Zijn leerlingen weer op.

Hij heeft Zijn Geest belooft aan iedereen die zich afkeert van zichzelf, zich keert tot de Vader en Hem daar om vraagt.

Zo is Hij nu niet meer lichamelijk bij ons, maar Hij heeft beloofd dat Hij ons niet als wezen achter zou laten; alleen, in verlatenheid (waar we zelf voor gekozen hebben toen we God en onze naaste verwierpen door onze verlangens egoïstisch te vervullen). Hij heeft Zijn Geest beloofd aan iedereen die zich afkeert van zichzelf, zich keert tot de Vader en Hem daar om vraagt. En deze goede Vader geeft geen steen als we om een brood vragen!

En deze Geest brengt liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing voort. Dan hoeven we onze verlangens niet meer egoïstisch te vervullen, want de blijdschap en de vrede waar we naar verlangen zijn vrij beschikbaar. We zijn vrij. We hoeven niet meer te zondigen om onszelf wat beter te voelen, om voldoening te vinden. Want Gods Geest wil ons alles geven wat ons eeuwig leven geeft.

Meer toerusting