13 augustus 2021

Het Tony’s Chocolonely evangelie

Het onderwerp had te maken met ‘rechtvaardig leven’ en de spreker maakte het statement dat christenen een koninkrijk van gerechtigheid moeten bouwen hier op aarde. Hij vertelde over de fair trade kleding die hij kocht, dat hij vanwege zijn strijd tegen slavernij alleen chocolade van Tony’s Chocolonely at en hoe hij getuigde richting zijn buurman door te bidden voor zijn zere kaak. Jezus genas namelijk ook en God wil geen pijn meer op deze aarde.

Deze man is niet de enige. Veel christenen willen deze wereld beter maken en zien dit als de opdracht die Jezus gegeven heeft. Slavernij verbannen, mensenhandel onmogelijk maken, het klimaat redden, armoede uit Afrika verdrijven en honger laten uitsterven. Het licht van Christus verspreiden door een straatkrant te kopen, te geven aan goede doelen en op straat te bidden voor vreemden. Jezus is gekomen om al onze lasten te dragen en vrede en heling te geven aan ieder die maar wil. Het maakt niet uit hoe je leeft of wie je bent, God houdt van jou! Het evangelie van Jezus Christus is een wereldverbeterende boodschap geworden.

Zodra wij onze focus verleggen van het evangelie naar aardse zaken, verleggen wij de focus van de redding van zondaren naar symptoombestrijding.

Alleen is dat niet, ondanks dat het er nobel uitziet, het evangelie dat de Bijbel ons vertelt. Jezus grijpt de ontmoeting met Pilatus niet aan om een eerlijkere verdeling van de welvaart voor elkaar te boksen. Nergens in de Bijbel wordt opgeroepen om slaafvrije dadels te eten. Sterker nog, wij worden zelf slaven van Christus genoemd (1 Korinthe 7:22). Natuurlijk is het prima om Tony’s Chocolonely te eten. Het is alleen niet de kern van het evangelie, sterker nog: het evangelie wordt er überhaupt niet mee verspreid. Het evangelie draait uiteindelijk om Jezus en niet om mensen. Het gaat erom dat Jezus naar de wereld kwam om de zonden op Zich te nemen, waardoor ieder die zich bekeert, van dood in de zonde levend gemaakt wordt in Christus.

Jezus’ bediening en dat van de apostelen nadien vond plaats onder de Romeinse heerschappij. Wat wij daarvan weten is dat dit een zeer wrede culturele tijd was. Machtsmisbruik, corruptie en onrechtvaardigheid vierden hoogtij. Maar juist daar waar de aardse nood zo hoog leek, bleek de focus van de christenen op de geestelijke nood gericht te zijn.

Zodra wij onze focus verleggen van het evangelie naar aardse zaken, verleggen wij de focus van de redding van zondaren naar symptoombestrijding. Alles wat wij onrechtvaardig of slecht vinden is het resultaat van zonde. Dat iemand op straat moet slapen is een resultaat van de zondeval. Het kan goed zijn om van een dakloze een straatkrant te kopen zodat hij of zij die nacht onderdak kan betalen. Alleen, wat heeft iemand er aan om geld te krijgen, maar niet het levensreddende evangelie? Wat voor zin heeft het dat iemand onderdak heeft voor één nacht maar niet de mogelijkheid krijgt voor eeuwig in te gaan tot het huis van de Vader?

Ik wil benadrukken dat het goed is om mensen recht te doen en iedereen lief te hebben en daarnaar te handelen. Het is alleen niet liefdevol als het bij goede daden blijft.

Wij missen allemaal de heerlijkheid van God (Romeinen 3:23), al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed (Jesaja 64:6) en de hele schepping is aan de zinloosheid en het verderf onderworpen (Romeinen 8:20-21). Het onrecht in deze wereld en de klimaatdebatten zijn een gevolg van een door mensen gekozen zondeval. Het is allemaal het gevolg van de natuur van de mens en de schepping. Wij zelf zijn het probleem en de oplossing is alleen te vinden in Jezus Christus als het volmaakte offer.

Ik wil benadrukken dat het goed is om mensen recht te doen en iedereen lief te hebben en daarnaar te handelen. Het is alleen niet liefdevol als het bij goede daden blijft. Om het heel bot te zeggen: Er is nog nooit iemand tot geloof gekomen door een voedselpakket dat uit een helikopter gedropt werd. Mensen komen tot geloof door het evangelie te horen (Romeinen 10:14) en dat is onze opdracht. Het kan liefdevol zijn om goede dingen te doen, maar als wij het evangelie niet delen dan vergeten wij het allerbelangrijkste; hebben wij hen dan wel echt lief?

Het kan liefdevol zijn om goede dingen te doen, maar als wij het evangelie niet delen dan vergeten wij het allerbelangrijkste; hebben wij hen dan wel echt lief?

Op een dag zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn en zullen alle tranen gewist worden. God zal rechtspreken en er zal recht gedaan worden. Het koninkrijk zal nog komen, Jezus zal het zelf vestigen; dat hoeven wij niet voor Hem te doen. Tot die tijd is het genadetijd, waarin christenen ongelovigen (hoe slecht hun leven ook is) mogen wijzen op hun geestelijke probleem en hen vervolgens mogen leiden naar die geweldige en enige oplossing.

Meer toerusting