18 november 2020

Bekering is verandering!

De rijke jongeling geloofde de juiste dingen en gedroeg zich op een eerlijke manier. Maar toen Jezus aan hem vroeg om alles te verkopen en zijn bezit aan de armen te geven, bracht Jezus aan het licht wat de zondige conditie van zijn hart eigenlijk was. Als Jezus de jongeling had gevraagd een gebed te bidden, had hij dat ongetwijfeld gelijk gedaan. Maar door actie te vragen legde Jezus het probleem van zijn hart bloot.

De uiterlijke onberispelijkheid van de jongeling verborg zijn innerlijke toewijding aan bezit. Dat wilde de rijke jongeling niet opgeven, in tegenstelling tot Zacheüs: hij ruilde de blijdschap die zijn rijkdom hem gaf gelijk in voor de veel grotere blijdschap die hij vond in Jezus. Zijn ontmoeting met Jezus veroorzaakte nieuw leven, waardoor hij zijn oude leven graag achterliet. De rijke Zacheüs kreeg door zijn ontmoeting met Jezus inzicht in zijn zonde, kwam tot bekering en bracht vrucht voort die aan zijn bekering beantwoordde.

Jezus zegt niet: ‘Vraag Mij in je hart’, maar: ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (Mattheüs 4:17). En: ‘Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen’ (Markus 8:34). Het evangelie van Jezus Christus is meer dan een beslissingsmoment met garantie op eeuwig leven! Het evangelie is de allesomvattende boodschap van de Bijbel. Het evangelie brengt mensen vanuit verlorenheid naar berouw, bekering, wedergeboorte, discipelschap, heiliging, opstanding en leven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit alles openbaart het koninkrijk van God, waar God regeert en Zijn heerlijkheid zich openbaart. Daarom is Jezus gekomen.

Meer toerusting