25 maart 2021

Coronavaccins en eenheid
onder christenen

De zonde van Adam bracht een verwoestende vloek over de hele schepping. De aarde zou niet langer meewerken aan het bebouwen en bewerken. Het werk dat God had opgedragen aan Adam, de tuin onderhouden, zou nu vol pijn en moeilijkheden zijn. De mens had een schepsel gehoorzaamd in plaats van de Schepper. Daarom was de heerschappij van de mens over de schepping nu gebroken, beschadigd en onvolledig.

Toch bleef Gods genade te midden van de vloek nog duidelijk zichtbaar. Door arbeid en kennis kon Adam nog steeds uit de grond halen wat hij nodig had. Hij zou weliswaar vaak tegen mislukkingen aanlopen, maar toch zou hij ook nog succes kennen. God nam geen afstand en stond niet toe dat een gevallen schepping onze eerste voorouders zou overweldigen en verstikken. In plaats daarvan stond Hij toe dat de mens uit die grond de noodzakelijke voeding en kennis haalde die we nodig hebben om te overleven.

Het redden van levens met medicijnen en technologie eert God zeker. De Bijbel houdt immers de waardigheid van elk menselijk leven hoog.

Misschien heb je nog nooit nagedacht over hoe goed biomedisch onderzoek of vaccins zijn. In Zijn genade staat God toe dat kennis en ervaring ons leven draaglijker maken. Technologie en geneeskunde zijn goede dingen, voor zover ze worden gebruikt tot eer van God en tot nut van anderen. En levens redden met medicijnen en technologie eert God zeker. De Bijbel houdt immers de waardigheid van elk menselijk leven hoog.

Vaccins als geschenk

Vaccins zijn dus een goed geschenk van God tot stand gekomen door biomedisch onderzoek op de juiste manier toe te passen op het menselijke immuunsysteem. Ons afweersysteem beschermt ons tegen gevaarlijke ziekteverwekkers. God heeft ons lichaam het vermogen gegeven om gevaarlijke, onbekende organismen te herkennen en ze te onthouden voor het geval ze terugkeren. Zo kunnen ze opnieuw bestreden worden. Een vaccin geeft de patiënt eenvoudigweg een ongevaarlijke hoeveelheid of stukje van die ziekteverwekker. Daardoor maakt het afweersysteem van het lichaam een geheugen aan, nog voordat het ooit met het werkelijke gevaar in aanraking komt. Jouw immuunsysteem heeft niet alleen het handboek van de vijand ontvangen, het kent elke zet die hij zal proberen te doen.

Het immuunsysteem is werkelijk een prachtig geschenk van God. Vroeger ontdekten mensen landbouwtechnieken om hun gewassen een betere oogst te laten opbrengen. Vandaag de dag hebben onderzoekers het nut van vaccins ontdekt om ons te beschermen tegen een ander aspect van de zondeval.

Het immuunsysteem is werkelijk een prachtig geschenk van God.

Maar net als bij elke andere menselijke poging om de gevolgen van de val tegen te gaan, worden er altijd fouten gemaakt. De geschiedenis van biomedisch onderzoek heeft vele donkere bladzijden gekend. Vaccins hebben soms onnodige sterfgevallen veroorzaakt. En daarom kiezen mensen er soms voor om af te zien van een bepaald vaccin, of soms zelfs van elk vaccin.

In het afgelopen jaar hebben we gezien hoe leiders van grote politieke partijen openlijk de werking van corona-vaccins in twijfel trokken. Velen van ons vragen zich af wat we moeten doen. Moeten we een vaccin nemen dat publiekelijk in twijfel is getrokken? Was dit vaccin overhaast ontwikkeld? Zijn er wegen afgesneden die het vaccin eventueel gevaarlijk kunnen maken? Zal het vaccin, aangezien het met een ander soort vaccintechnologie is gemaakt, iets onverwachts met ons lichaam doen? Zijn er bio-ethische bezwaren waardoor we op onze hoede zouden moeten zijn, zoals het gebruik van stamcellen of weefsel van geaborteerde baby’s?

Als Covid19-onderzoeker kan ik sommige van deze vragen voor jou beantwoorden. Ik kan je zelfs vertellen wat ik zal doen. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag iets delen dat nog belangrijker is.

Verdeeldheid

We moeten niet toestaan dat dergelijke beslissingen over vaccins ons verdelen. Dit is echt van het grootste belang binnen het lichaam van Christus. Vergis je niet: verdeeldheid ligt altijd op de loer. Het is een sterke verleiding. Als deze pandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat velen van ons onze gezondheid serieus nemen. En als anderen hun persoonlijke gezondheid niet zo serieus nemen als wij dat doen, worden we snel kwaad.

Stel dat ik er bijvoorbeeld voor kies om me te laten vaccineren, maar een ander lid van de kerk doet dat niet. Dan kan het zo zijn dat ik me niet liefdevol opstel tegenover die persoon. Ik kan zelfs het gevoel hebben dat hij mijn gezondheid in gevaar brengt, omdat virusmutaties mijn vaccin ondoeltreffend kunnen maken.

We moeten niet toestaan dat dergelijke beslissingen over vaccins ons verdelen. Dat is echt van het grootste belang binnen het lichaam van Christus.

Een tegenovergesteld voorbeeld. Stel dat ik ervoor kies me niet te laten vaccineren omdat ik ervan overtuigd ben dat een bepaald aspect van het vaccin in strijd is met bijbelse principes. Dan zou ik de beslissing van een broeder of zuster om zich wel te laten vaccineren als verkeerd of zondig kunnen beoordelen. Veroordelend gedrag is een duidelijke en gevaarlijke zonde als het gaat om gewetenskwesties als deze. Wij weten dat de Geest meer genade geeft, maar wij doen dat vaak niet.

Beste broeders en zusters in Christus, wat je ook beslist, ons christelijk getuigenis blijkt vaak uit de manier waarop wij blijven houden van hen die niet precies dezelfde standpunten innemen als wij. Wij dienen allen een soevereine God Die alle dingen bestuurt, ook het coronavirus.

Onze christelijke eenheid is niet gebaseerd op het feit dat we dezelfde standpunten, ambities, overtuigingen, ervaringen of politieke overtuigingen hebben. Nee, onze eenheid rust geheel op het vergoten bloed van Jezus Christus. Door het geloof zijn we met Hem verenigd, en dus ook met elkaar.

Wij zijn geen club of veteranenvereniging, het Rode Kruis of het Leger des Heils. Wij zijn het lichaam van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Vaccins bieden tijdelijke oplossingen, maar het evangelie biedt eeuwige oplossingen.

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Is dit vaccin onveilig omdat het er zo snel doorheen is gejaagd?
De snelheid waarmee de coronavaccins zijn ontwikkeld is werkelijk adembenemend. Dat betekent echter niet dat er kortere routes zijn genomen. Het vaccin kon om verschillende redenen zo snel ontwikkeld worden.

Ten eerste doorloopt elk vaccin meerdere fasen van klinische tests. Normaal gesproken beginnen bedrijven niet met een fase 2-proef voordat fase 1 is afgerond. Ze willen namelijk de resultaten van de eerste fase weten voordat zij miljoenen euro’s investeren in de volgende fase. Maar nu kregen bedrijven veel meer overheidsgeld en hadden ze minder beperkingen wat betreft de timing van de proeven. Daarom konden bedrijven in één keer meerdere fasen starten. Dit betekende dat bedrijven alle noodzakelijke fasen van klinische proeven binnen enkele maanden konden afronden. Normaal gesproken duurt dat wel jaren.

Ten tweede kan het voor onderzoekers soms moeilijk zijn om vrijwilligers te vinden die de desbetreffende ziekte hebben. Sommige ziekten zijn zo zeldzaam dat het jaren kan duren om voldoende vrijwilligers te vinden om een proef te kunnen voltooien. Maar voor corona was dit geen probleem. Het duurde slechts weken of maanden om voldoende vrijwilligers te vinden om een grote klinische proef te kunnen uitvoeren.

2. Waarom hebben sommige mensen in de overheid het vaccin in twijfel getrokken?
De politieke spelletjes zijn het afgelopen jaar heftig geweest. Partijen probeerden de pandemie te gebruiken als bal om te scoren tegen hun tegenstander. Het is triest om naar te kijken. Maar het is veelzeggend dat de leiders van grote politieke partijen publiekelijk het vaccin hebben gekregen.

3. Ik heb gehoord dat dit vaccin anders is dan andere vaccins. Wat is een mRNA vaccin? En is het gevaarlijk?
De meeste vaccins werken door een verzwakte versie van het virus of specifieke eiwitten van dat virus in te spuiten. Ook zit er bij het vaccin een hulpstof die helpt om de reactie van het afweersysteem te versterken en een beter geheugen aan te maken. De vaccins van Moderna en Pfizer werken door een stukje mRNA te injecteren. Dat mRNA bevat blauwdrukken die cellen vertellen hoe ze eiwitten moeten maken. Wanneer uw cellen het mRNA opnemen, maken ze een specifiek eiwit van het virus dat corona veroorzaakt. Het immuunsysteem herkent de indringer, en het geheugen wordt aangemaakt. Het mRNA breekt snel af in de cel en is kort na de vaccinatie uit het lichaam verdwenen. Maar de immuniteit blijft. Het gebruik van mRNA voor verschillende onderzoeksdoeleinden gebeurt al tientallen jaren. De biologische resultaten zijn over het algemeen goed bekend.

4. Zijn er christelijke ethische bezwaren tegen dit vaccin?
De twee grootste christelijke ethische overwegingen in biomedisch onderzoek gaan over het gebruik van stamcellen en het gebruik van weefsel of cellen van geaborteerde baby’s. Er is al veel geschreven over deze onderwerpen, ik zal er hier niet op ingaan. Het is nog steeds een wet in de Verenigde Staten dat onderzoekers openbaar moeten maken wanneer zij weefsel van geaborteerde baby’s gebruiken. Op grond van wat openbaar is gemaakt, worden bij de productie van de vaccins van Moderna en Pfizer geen cellijnen van geaborteerde baby’s gebruikt.

Er zijn andere vaccins die ontwikkeld worden waarbij wel cellijnen van geaborteerde baby’s worden gebruikt. Ik heb goede argumenten gezien voor beide kanten van deze kwestie. Veel van de veelgebruikte vaccins (bijvoorbeeld BMR, gordelroos, waterpokken) zijn ontwikkeld met behulp van deze cellijnen.

5. En wat gaat u doen?
Ik zal het vaccin nemen als ik aan de beurt kom. Het onderzoek lijkt solide en ik heb niets gehoord dat mij als christen zou doen aarzelen. Ik ken tenminste één persoon die het vaccin om medische redenen niet kan krijgen en ik weet dat dit ook voor anderen zal gelden. Een vaccinatie is een manier om hen lief te hebben. Ik help namelijk het tij van dit virus te keren.

Uiteindelijk bestuurt God elk virusdeeltje dat zich over de aarde verspreidt. Het kan zijn dat Hij deze vaccins gebruikt om de wereld van deze gevaarlijke ziekte te bevrijden. Hij heeft het ons toegestaan met de pokken; ik bid dat Hij het opnieuw toestaat met corona.


Disclaimer: Dit artikel vertolkt de persoonlijke standpunten van de auteur en hoeven niet gelijk te zijn aan de organisaties waar hij voor werkt. Voor gezondheidsvragen met betrekking tot vaccinatie adviseren we je om je eigen huisarts te raadplegen.

Meer toerusting