13 mei 2019

Drie manieren om vreugde te vinden door het goede te doen

Heb je ooit het gevoel dat je de enige bent die probeert het goede te doen?

Misschien streef je naar puurheid, maar je wordt snel ontmoedigd nadat je de verleidelijke Instagram-berichten van je studiegenoten hebt gezien.

Misschien streef je naar een vrolijke houding terwijl je je klusjes doet, maar jij bent de enige die er genoeg van heeft om het te blijven proberen.

Misschien probeer je je best te doen met je wiskundehuiswerk, maar je studiegenoten maken je pijnlijk duidelijk dat zij niet om school geven.

Soms voelt het christelijke leven meer als een plicht dan als een voorrecht. We kunnen ontmoedigd raken als we kijken naar hoeveel plezier iedereen lijkt te hebben, en vragen ons af waarom we überhaupt proberen God te volgen. We denken soms: ‘Iedereen heeft plezier. Waarom ik niet?’

Maar als we naar God kijken, de Schepper van gerechtigheid, dan ontdekken we dat het nooit als een plicht bedoeld was. Het was bedoeld als een vreugde.

Hier zijn drie redenen waarom we vreugde vinden als we het goede doen.

Onthoud dat we het goede doen vanwege Gods glorie

Als we het goede doen voor onszelf, kunnen we gemakkelijk teleurgesteld raken omdat er vaak nauwelijks een beloning is. Maar wanneer we het doen om God te verheerlijken, kunnen we vreugde vinden omdat we het doen voor onze Meester en Schepper.

‘Alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen’ (Kolossenzen 3:23). We doen het goede voor een goede zaak.

In plaats van ons te concentreren op het creëren van tijdelijke glorie voor onszelf, kunnen we onszelf toewijden om eeuwige glorie aan God te geven.

Onthoud dat deze wereld niet ons thuis is

Door God te volgen in plaats van de trends en rages van deze wereld, zullen we er anders uitzien dan alle anderen om ons heen. Dit is een volledig natuurlijk onderdeel van het christelijke leven. Als we niet opvallen, hoe kunnen we dan een licht voor Christus zijn?

Als we ons hele leven voortdurend proberen om alle nieuwste stijlen van Teen Vogue te kopiëren of er net zoals de Kardashians uit te zien, hoe misplaatst zouden we ons dan in de hemel voelen!

Als we volharden in het kiezen van het goede, zelfs als het moeilijk of overdreven voelt, zullen mensen dat merken en zullen ze vragen waarom we anders zijn.

Jezus beveelt: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken’ (Mattheüs 5:16).

Ik weet dat wanneer ik ervoor kies om het goede te doen, het soms vreemd of misplaatst lijkt. Mensen begrijpen niet waarom ik elke ochtend extra vroeg opsta om mijn Bijbel vóór schooltijd te lezen, of waarom ik mijn tijd lijk te verspillen met studeren door mijn best te doen voor een toets.

Ik wil dat ze weten dat deze wereld niet mijn thuis is. Wanneer ik ervoor kies om het goede te doen, zelfs wanneer dat anders is dan de standaard, laat ik daarmee de wereld zien dat ik voor een hoger doel wil leven.

Herinner jezelf aan de hoop op de eeuwigheid

Kiezen om het goede te doen, zelfs als niemand anders dat doet, kan heel moeilijk zijn.

Maar op een dag zal je er niet langer alleen voor staan. Op een dag zullen we in de hemel zijn, om God te prijzen en Hem te aanbidden met al onze medebroers- en zussen in Christus.

Dit geeft mij het juiste perspectief. Ik heb de hoop dat ik ooit beloond zal worden door een eeuwigheid door te brengen met onze Schepper.

Dat is iets om je over te verheugen!

Door te doen wat goed is, zelfs in het eentonige leven van elke dag, tonen we de wereld dat we op Jezus vertrouwen en uitzien naar een eeuwigheid die we met Hem door zullen brengen.

Kiezen om in opstand te komen tegen de status-quo door te doen wat goed is, voelt op dit moment hard aan, maar het is de moeite waard.

We kunnen ons bescheiden kleden met vertrouwen, zelfs als we daardoor voor gek gezet worden. We kunnen met vreugde de godsvrucht najagen ook al zijn we omringd door niet-gelovigen. We kunnen ervoor kiezen om niet te daten als dit een zondige verleiding zou zijn, zelfs als alle anderen dat wel doen.

We kunnen vreugde vinden door te doen wat juist is, omdat we de hoop hebben dat op een dag Christus zal wederkomen en al onze inspanningen de moeite waard blijken te zijn.

‘En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven’ (Galaten 6:9).

Meer toerusting