31 december 2020

Lees je Bijbel in 2021

Meer dan de woorden van mensen hebben we het komende jaar Gods Woord nodig. Gek genoeg is het juist vanwege de overvloed aan informatie moeilijker dan ooit om feit van fictie te onderscheiden. Daarom is het zo belangrijk dat we de God Die ons en de wereld om ons heen gemaakt heeft beter leren kennen.

De machtige God van het universum heeft vaak en op veel manieren tot ons gesproken, dit is op zichzelf al een wonder. Hij wilde bekendmaken wie Hij is. Alsof een schilder iets van zichzelf wilde laten zien aan een schilderij. Dit is onbevattelijk, maar waar.

Zeker als we vervolgens zien hoe Hij uiteindelijk tot ons gesproken heeft door Zijn Zoon. Zijn Zoon, Jezus, is als het ware de handtekening onder alles wat Hij gesproken heeft. In Hem zien we werkelijkheid worden wat God heeft beloofd; Gods Woord is vlees geworden. Hij leefde uit wat geschreven stond. God maakt waar wat eerst enkel belofte was. Hij maakt realiteit wat eerst enkel schaduw was.

Jezus is de handtekening onder alles wat God gesproken heeft.

Dit maakt de Bijbel het heerlijkste boek op aarde, ons Handboek voor eeuwig leven, onze Schatkaart naar de kostbaarste schat!

Samen de hele Bijbel door

Daarom is het zo goed om het overzicht te krijgen van wat God nu eigenlijk bekend heeft gemaakt. Dit kun je doen door nauwkeurig kleine gedeelten te bestuderen maar ook door eens (of vaker) heel de Bijbel vanaf het begin tot het einde door te lezen.

Om dat te doen wil ik je het komende jaar uitnodigen om aan de hand van het Lees je Bijbel-leesplan die vlucht te maken van Genesis naar de Openbaring.

Met dit leesplan lees je in een jaar de hele Bijbel of enkel het Oude en Nieuwe Testament. Op chronologische volgorde lees je elke werkdag een gedeelte uit de Bijbel. Op deze manier heb je in het weekend nog ruimte om in te halen of je te richten op ander geestelijk voedsel. En samen met honderden andere jongere en oudere ontdekkingsreizigers ben je welkom in de Lees je Bijbel Whatsapp-groep. In deze groepsapp ontvang je dagelijks meldingen en bemoedigingen, kun je als gespreksgroep samen nagenieten of vragenstellen over dat wat je onderweg tegenkomt.

Met dit leesplan lees je in een jaar de hele Bijbel of enkel het Oude en Nieuwe Testament.

Het is de moeite waard

Tijdens deze vlucht zul je je Schepper leren kennen, je zult jezelf leren kennen, je zult Jezus leren kennen en meer en meer ervaren dat Gods woorden werkelijk zoeter zijn dan honing, ja, levend water voor je ziel. Schrik niet terug, het opstijgen is altijd wat moeizaam en ongemakkelijk, maar als je eenmaal in de lucht zit zul je genieten van het heerlijke uitzicht wat de Bijbel je geeft.

Ja, je zult soms beven als je over de diepe dalen en ravijnen vliegt van onze zonde, van het kwaad en van Gods rechtvaardige oordeel. Maar meer nog en boven alles uit zul je genieten van de machtige toppen van Gods genade en verlossing in Jezus Christus waarnaar ieder hoofdstuk en iedere gebeurtenis wijst.

Dit alles zal de brandstof zijn om degene te volgen die gezegd heeft: ‘Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden’ (Johannes 15:11).

Meld je aan en download je leesplan: levenslicht.org/leesplan

Meer toerusting