Lengte: 6:11 / Bekeken: 972 x
Serie:

Waarom zou je Bijbelstudie doen?

Als het over Bijbelstudie gaat, moeten wij eerst weten wat onze leerling gelooft over de Bijbel. Wij kunnen er niet van uitgaan: ‘Hij gelooft dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is.’ Want daar kun je in Amerika echt niet vanuit gaan. Sommigen denken: ‘Het is één van de vele godsdienstige boeken. We kunnen er enkele goede gedachten uit halen. Jezus was een goede zedenprediker.’ Zulke opvattingen vind je zelfs bij mensen die in Jezus geloven. Zij kunnen de waarheid en het gezag van de Schrift betwijfelen. Dat beïnvloedt de wijze waarop wij (bijvoorbeeld) Gods geboden zien.

Wat geloof jij over dit Boek?

Luister dus goed, neem de tijd, laat hen eerlijk zijn. Zeg gewoon: ‘Wat geloof jij over dit Boek? Geloof je echt dat dit van God komt? Net zo overtuigend als wanneer je Gods stem zou horen?’ Dan benader je het Woord op een andere manier! Laat het hen vertellen en bespreek hun vragen. Misschien behandel jij dit materiaal met iemand die nog niet gelooft, maar er wel over wil nadenken. Dan wil je daar beginnen. Niet bij de veronderstelling dat de Bijbel het gezaghebbende, onfeilbare Woord van God is. Als iemand dat niet gelooft, moet je beginnen waar hij zich bevindt. Maar je doel is dat hij gaat beseffen (en vooral iemand die Christus al volgt): ‘Wij bestuderen dit Boek niet voor opties om te overwegen. Wij bestuderen dit Boek voor bevelen om te gehoorzamen.’ Help hen het doel van de Bijbel te begrijpen. Daar gaat deze les grotendeels over. Opdat zij inzien: ‘Dit Boek is niet bedoeld als antwoordenboek voor al onze vragen.’

Soms denken mensen dat de Bijbel al onze vragen beantwoordt. Dat is gewoon niet waar. Het dagelijks leven in de 21e eeuw omvat allerlei zaken die de Bijbel niet direct bespreekt. Wél vertelt de Bijbel het grote verhaal: Hoe God een volk verlost, voor Zijn heerlijkheid en door Zijn genade. Hoe Hij Zichzelf daarin openbaart. En dat Hij zegt: ‘Dit zijn de geboden om bij te leven, waardoor je vreugde en licht vindt.’ Daarom lezen wij de Bijbel dus. Niet om de Schrift zodanig te verdraaien dat zij al onze vragen beantwoordt. Wij zeggen: ‘Ik wil mij onderwerpen aan wat God gezegd heeft, en gaandeweg God steeds beter leren kennen.’

Een Boek dat liefde doet toenemen

Het gaat ook over liefde. Wanneer je dit Boek bestudeert, zou je liefde voor God moeten toenemen. Maar ook: je onderwijst anderen omdat je hen liefhebt. Korinthe waarschuwt dat onze kennis van dit Boek, van de waarheid, ons arrogant kan maken als wij onszelf niet in liefde aan anderen geven. Wees dus voorzichtig als je dingen leert. En als je onderwijst, zorg dan dat je leerlingen niet steeds arroganter worden: ‘Ik weet nu zoveel van de Bijbel!’ Vraag hen: ‘Wat jij leert, geef je dat door aan iemand anders, omdat je hem liefhebt?’ Je maakt discipelen omdat je hen liefhebt. Je onderwijst hen uit Gods Woord omdat je hen liefhebt. En terwijl je naar hen luistert denk dan niet: ‘We moeten naar de volgende les.’ Want misschien spreek je met iemand die nog niet gelooft dat dit werkelijk Gods Woord is. Misschien kunnen apologetische boeken behulpzaam zijn. Vroeger las ik het boek ‘Evidence That Demands A Verdict’ van Josh McDowell. Ik las bepaalde feiten en dacht: ‘Dat wist ik niet!’ Ik zag hoe hij profetieën uitlegde en was onder de indruk. Er zijn nu meer van dat soort boeken. ‘The Case for Faith’, ‘The Case for Christ’. We hebben wat van dat soort materiaal online gezet. Precies. Je kunt deze lessen even onderbreken en zeggen: ‘Als je niet gelooft dat dit echt Gods Woord is, moeten we ons daar eerst in verdiepen. Laten we even stoppen met ‘Vermenigvuldigen’. Het heeft geen zin hiermee verder te gaan voordat we dit duidelijk hebben. Want nu bestudeer je iets waar je niet eens in gelooft.’ Neem genoeg tijd hiervoor.

Samen verdiepen

We moeten Gods Woord op de juiste manier benaderen. Daarom is dit zo’n fundamentele les. In het vervolg bespreken we de verhaallijn van de Schrift. Maar als niet duidelijk is waarom wij de Bijbel bestuderen, waarom de Bijbel zo belangrijk is in discipelschapstraining, dan verzanden we in de modder. Dat is een recept voor verwarring in de volgende lessen. Dan zien we niet waar het om gaat. Zorg dus dat dit helder is. Eén laatste gedachte: schiet niet in de verdediging. Soms doen we dat als mensen vragen stellen. Maar we willen een sfeer scheppen waarin mensen hun twijfels op tafel leggen, zodat jullie die samen bespreken kunnen. Wees daar niet bang voor. Laat ze maar vertellen. ‘Laten we ons hier samen in verdiepen, want ik weet het antwoord ook niet precies. Ik moet het ook onderzoeken.’ Bespreek hun vragen en leer zo samen. En opnieuw: vertrouw dat de Heilige Geest jou in de juiste richting zal leiden. Als jij naar deze waarheid zoekt, zal God die aan jou geven. En geniet met volle teugen van het bestuderen van Gods Woord.

Meer toerusting