Lengte: 5:04 / Bekeken: 3025 x

Wees een gelukkige dwaas voor Jezus!

Omdat hij een trouwe christen wilde zijn – gehoorzaam aan het Woord van God, werkelijk wijs – in Korinthe of op de Areopagus in Athene, wordt Paulus een praatjesmaker genoemd. Een van de slimste mensen in de eerste eeuw – een praatjesmaker. Om christen te zijn, gehoorzaam aan Gods Woord, om werkelijk wijs te zijn in Korinthe, in Athene of in een collegezaal van een universiteit, moet je dwaas worden. Nadenkende dwazen? Zeker. Hoopvolle dwazen? Absoluut. Gelukkige dwazen met veel echte vreugde? Dat ook! Maar toch ‘dwazen’. Gelukkige dwazen die zich niet schamen. Geen dwazen vol zelfmedelijden. Niet somber, in het defensief, hopeloos, ellendig of ‘och-arme-ik’ roepend. Nee, gelukkige, hoopvolle dwazen omwille van Christus, die zich niet schamen.

Schamen we ons?

Dit is dus de cruciale vraag voor jullie toekomst en onze opleiding: ‘Als de wereld ons dwaas noemt of nog erger, schamen we ons dan voor wat de Bijbel ons leert?’ Of verblijden we ons ondanks alles? Niet alleen ondanks, maar juist dankzij de beledigingen van de wereld? Zeggen we het Paulus na in 2 Korinthe 12:10: ‘Om Christus’ wil’ – haal even diep adem – ‘schep ik vreugde in beledigingen’? Ja? Reageren we net als de apostelen toen ze in Handelingen 5:41 als dwazen te schande werden gemaakt? ‘Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn naam smaadheid te lijden.’ Dat is een wonder! Maar zulke wonderen worden hier geboren, anders schieten we als opleiding tekort.

Word een dwaas!

Of wat te denken van Handelingen 16: ze zijn geslagen met stokken, hun kleren afgerukt, in de gevangenis gegooid en midden in de nacht zingen ze! Paulus en Silas zingen! Dat zal ze hebben geïrriteerd. Die schurken dachten: ‘Mooi, daar zijn we vanaf.’ En dan volgt er een aardbeving. Gehoorzamen we Petrus als hij in 1 Petrus 4:13-14 schrijft: ‘Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, (…) want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u’?

Keren we ons af van de armzalige beloning om de eer van mensen te willen ontvangen? En beseffen we wat Petrus zegt: ‘Alles is van u’? Ik zeg het nog een keer: ‘Alles is van u: hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij de wereld, hetzij het leven, hetzij de dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij toekomstige dingen, alles is van u. U echter bent van Christus en Christus is van God’ (1 Korinthe 3:21-23). Waarom zou je dan roemen in mensen of je druk maken over hun mening waarmee ze je belachelijk willen maken? Alleen als je dit niet gelooft? Daarom roep ik je op: word wijs! Word een dwaas, zodat je wijs wordt. Een bedachtzame, hoopvolle, gelukkige dwaas voor Christus.

Meer toerusting