9 mei 2019

Wacht met daten
tot je kunt trouwen

Wanneer zouden jonge mensen moeten beginnen met daten? 

Jouw antwoord hangt waarschijnlijk af van de redenen waarom je vindt dat iemand in de eerste plaats zou moeten daten. Iedereen kan zien dat de kosten vaak hoog zijn – verpletterende scheidingen, seksuele zonden, schokkend verraad, plotselinge afwijzing, verwoestend hartzeer – pijn van de liefde die nooit het gangpad naar het altaar liep.

Waarom gaan zovelen van ons dan toch zo snel daten?

Nou, voor een deel omdat satan de risico’s zo goed verbergt (Openbaring 12:9). Hij zet romantiek als kwalificatie voor een goed leven en zet al het andere weg als leeg, eenzaam en zinloos. Hij zet onze verlangens op de voorgrond en overtuigd ons dat we moeten ‘liefhebben’ om echt te leven en dat alle plezier en de grootste ervaringen in een relatie met een vriend of vriendin (of echtgenoot of echtgenote) worden gevonden. Hij geeft hartzeer als ontbijt en bedekt alle seksuele zonde met een mooie maar giftige glans.

Satan en zijn invloed in en door de wereld leidt ertoe dat miljoenen van ons te veel en te vroeg daten, want hij houdt van de gevolgen die daten ons geeft.

Ik had mijn eerste ‘vriendin’ in de zesde klas (in Amerikaans is dat op 10 jarige leeftijd), mijn eerste kus die zomer (met een ander meisje) en daarna ieder jaar een andere vriendin op de middelbare school. Al vanaf veel te jonge leeftijd was ik op zoek naar affectie, veiligheid en intimiteit bij meisjes in plaats van bij God. Ik datete eerder dan de meeste mensen, en ook meer dan de meeste mensen. Mijn jeugdjaren hebben een lange lijst van relaties die te serieus waren voor die leeftijd, de lijst is te lang en eindigde daarom ook te pijnlijk. Ik zei ‘ik houd van je’ te snel en te vaak. En de duivel zat op de voorste stoel en genoot iedere minuut van mijn vroege date geschiedenis.

Waarom zou iemand daten?

De geestelijke oorlog om onze harten is echt, de belangen zijn groot. Daarom is het belangrijk om te vragen waarom we in de eerste plaats denken dat we moeten daten. Waarom had ik een vriendin toen ik twaalf jaar oud was (en dertien jaar, veertien en zelfs achttien jaar)?

Voor velen van ons geldt dat we gelukkig willen zijn, ergens bij horen, geliefd voelen. Wij denken dat onze diepste noden vervuld worden tijdens de intimiteit die er is als we bij een speciale jonge man of vrouw zijn.

We willen allemaal dat ons hart opspringt voor iets of iemand. De romantiek en het mysterie van het huwelijk lijken de hoogste, aardse pieken van plezier en vriendschap te zijn. We verlangen ernaar om gekend en geliefd te worden, iemand toe te behoren, in iemands verhaal te zijn. We willen ook dat iemand in ons verhaal voorkomt. We willen dat ons leven meetelt voor iets. We willen iets betekenisvols bijdragen aan een zinvolle zaak. We willen het verschil maken. We willen ons leven niet verspillen.

Velen van ons daten om onze behoeften voor liefde te proberen vervullen. Als je het aan ons vraagt zeggen we misschien dat je ‘streeft naar het huwelijk’ maar velen van ons zijn niet eens dichtbij een huwelijk. In leeftijd, in financiën, in rijpheid, in opleiding, in levensfase. We proberen het geluk, het bezit en het betekenisvolle na te jagen, waarvan we denken dat we dat kunnen vinden in de romantiek.

Wat zou ik anders doen?

Als ik alles over zou kunnen doen, zou ik niet gedatet hebben in de tweede klas van de middelbare school (in Amerikaanse begrippen is dat de tiende klas) of in de vierde klas of misschien zelfs niet in de eerste jaren van mijn beroepsopleiding). Ik zou hebben gewacht met daten totdat ik zou kunnen trouwen.

De doorbraak kwam bij mij toen ik de grote verschillen doorkreeg die er zijn tussen daten en het huwelijk. Een stel wat date kan zich soms wel een getrouwd voelen, maar een stel wat date zal nooit een getrouwd stel zijn. Het begrijpen van de verschillen die er zijn tussen de relaties kan ons beschermen van allerlei soorten pijn en falen tijdens het daten.

De grootste beloning in elk leven, onafhankelijk van onze relatiestatus, is dat we Christus kennen en gekend te worden door Hem, om Hem lief te hebben en dat Hij ons liefheeft. De grootste beloning in het huwelijk is als Christus betrokken is bij de intimiteit met je echtgenoot. Kennen en gekend te worden, lief te hebben en door je man of vrouw geliefd te worden. De grootste beloning bij het daten is Christus-georiënteerde zuiverheid van het huwelijk (of naar het huwelijk toe). Romantische intimiteit is het meest veilig binnen het huwelijk, en het huwelijk is het meest veilig in de context van zuiverheid. Als we die intimiteit rondom Christus willen hebben en daarvan willen genieten, moeten we trouwen. En als we willen gaan trouwen moeten we duidelijkheid hebben over de persoon met wie we willen trouwen.

Wacht met daten

Legaal gezien, in ieder geval in de Verenigde Staten, mogen we niet trouwen voordat we achttien jaar zijn (behalve in Nebraska en de Mississippi waar je zelfs ouder moet zijn, respectievelijk negentien en eenentwintig jaar).

Maar zelfs na deze leeftijd zouden we onszelf wel vragen moeten stellen over rijpheid en stabiliteit. Is onze vriend of vriendin wel rijp genoeg om enig idee te hebben hoe ze de komende vijftig jaar zullen zijn als echtgenoot? Zijn wij wel rijp genoeg? Zijn wij beide of is een van ons in staat om een gezin financieel te kunnen onderhouden? Is zijn of haar geloof in Jezus genoeg beproefd, zodat zeker is dat dit geloof echt is?

Sommigen zullen, zonder twijfel, dit advies haten – ik weet zeker dat ik dat zou doen – maar we moeten allemaal erkennen dat we kunnen daten lang voordat we gaan trouwen, en dat betekent niet dat we dat niet zouden moeten doen. We kunnen niet datend naar een huwelijk gaan wanneer een huwelijk niet eens in beeld is. Je kan misschien wel dromen over een huwelijk (dat deed ik tenminste), maar is het realistisch dat jullie snel kunnen gaan trouwen?

Wacht met daten totdat je met elkaar kunt trouwen. Mijn advies – graag of niet – is om te wachten totdat je echt verantwoord met hem of haar kan trouwen in de komende achttien maanden. Dit betekend niet dat jullie heel snel moeten gaan trouwen. Het belangrijkste is dat je kunt trouwen, als God je duidelijk maakt dat dit Zijn wil en timing is voor jou. Je kunt nergens de achttien maanden vinden in de Bijbel dus je kunt het niet als een wet van God vinden. Maar je kunt het testen – met God, je ouders of wijze christelijke vrienden – wanneer het wijs en veilig lijkt voor jou en je hart.

Wat je kunt doen tijdens het wachten

Terwijl je wacht totdat je echt kunt gaan daten betekent dit niet dat je gewoon maar moet zitten en wachten. Het leven is niet alleen, of zelfs voor het grootste gedeelte, liefde en het huwelijk. Ons leven staat in teken van Jezus – Zijn liefde voor ons en Zijn plannen voor ons – of we nu alleen zijn of getrouwd, zestien jaar of zestig jaar.

God heeft zoveel meer voor jou dan een relatie je kan bieden. Hij wil iets spectaculair tegen je zeggen door jou en je jonge leven. Hij wil jou en je gaven gebruiken om het leven van andere mensen te veranderen. Als Hij wil dat je gaat trouwen zal Hij ervoor zorgen dat je een sterke en liefdevolle toekomstige echtgenoot wordt. Hij wil de wereld laten zien waar geluk te vinden is door jouw vreugde.

Je hebt geen vriend of vriendin nodig of iets van Gods dromen te ervaren in je jonge jaren. Dus, als je niet date, wat moet je dan doen?

1. Wees een bemoedigend en trouw voorbeeld voor anderen.

‘Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd,  maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid’ (1 Tim. 4:12).

Je mag misschien nog niet stemmen, of auto rijden, maar je leven kan iets laten zien van Jezus. Je woorden – de taal en houding die je hebt bij je familie en vrienden – zeggen iets over Jezus. Je houding – de beslissingen die je iedere dag maakt over dingen die je wel of niet wilt doen, of je jezelf aanpast aan de wereld of niet – vertelt iets aan de wereld over je God. Je liefde – hoe je de mensen behandelt in je leven – laat iets zien over hoe je geliefd wordt door God. Je reinheid – je toewijding om God en Zijn woord te vertrouwen, om Hem te koesteren boven ieder aards plezier en ervaring – predikt het evangelie aan klasgenoten die slaaf zijn aan hun eigen verlangens.

2. Leef om te dienen, niet om gediend te worden.

‘Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus.’ (1 Petrus 4:10-11).

De meeste jonge mensen zijn zo vervuld met hun eigen behoeften en verlangens dat ze blind zijn voor de behoeften om hen heen. Maar je bent tot zoveel meer in staat dan sociale media, shoppen en video spelletjes. Kijk bijvoorbeeld eens naar tieners die meedoen aan de olympische spelen, vijftien of zestien jaar oud, die goud winnen tegen de besten van wereld!

Wat nu als je besluit om je gaven die God je gegeven hebt te gebruiken om een verandering teweeg te brengen in het leven van anderen? Je zou kunnen dienen in de evangelisatie van jouw kerk, een jonger iemand begeleiden of vraag eens rond welke hulp iemand bij jou in de buurt kan gebruiken. Je bent tot zoveel meer in staat dan wat de wereld van jou verwacht. Leef op een manier ‘dat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus’, door middel van jou.

3. Span jezelf in om de toekomstige echtgenoot te worden zoals God je roept om die te zijn.

‘Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam… Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven’ (Efeze 5:22-25).

Sommigen van ons worden misschien geboren met het verlangen om te trouwen, maar niemand die geboren wordt, is meteen klaar om te trouwen. De oproep om een echtgenoot lief te hebben is een oproep om het grootste verhaal ooit uit te leven – God Die Zelf het vlees is geworden om te sterven voor Zijn zondige Bruid, de Kerk. Onze natuurlijk instincten zijn niet om te sterven aan onszelf zodat we een ander kunnen helpen, zelfs niet als we veel van die ander houden.

Totdat je klaar ben om te daten zal God je voorbereiden om lief te hebben, Hij zal je stap voor stap veranderen en gereedmaken voor een ander (2 Korinthe 3:18).

4. Verbaas iedereen om je heen over je vreugde terwijl je wacht.

‘Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken opdat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen’ (Kolossenzen 1:9-11).

Niemand hoeft ver te zoeken om alleenstaande mensen te vinden: jonge mannen en vrouwen die hun eenzaamheid beklagen terwijl alle andere mensen aan het daten zijn. Het is veel moeilijker om jonge mensen te vinden waarbij hun identiteit, vreugde en veiligheid ergens anders ligt.

Verras je vrienden (en alle anderen) door tevreden te zijn om te wachten met daten, totdat je kunt trouwen, omdat je alles wat je nodig hebt al bezit in God.

Meer toerusting