Lengte: 5:24 / Bekeken: 648 x

We moeten eerst discipelen zijn, voor we discipelen kunnen maken

“Toen ik begon met schrijven van ‘Volg Mij’ schreef ik in hoofdstuk 5 over het maken van discipelen, maar ik wilde een boek schrijven dat dieper ingaat op het maken van discipelen. Ik begon met schrijven over hoe je Bijbels gezien discipelen maakt, hoe dat in z’n werk gaat, Jezus en Zijn discipelen, het boek Handelingen en hoe het er in het hele Nieuwe Testament uitziet. Maar toen ik het aan het schrijven was, voelde het alsof ik probeerde om mensen over te halen om discipelen te maken. Je moet dit doen en dat doen. Hoe meer ik hier over nadacht hoe meer ik er over leerde, voornamelijk in de evangeliën. Toen de discipelen in Mattheus 28 met Jezus op de berg stonden, hoefden ze niet overgehaald te worden om discipelen te maken. Ze hadden Hem gezien aan het kruis en Hem zien opstaan uit de dood. Deze gasten waren er klaar voor om discipelen te maken en ze waren verteld om waakzaam te zijn, omdat ze er een rommeltje van zouden maken als ze de Geest niet zouden hebben. Ze waren er klaar voor.

Toen de discipelen in Mattheus 28 met Jezus op de berg stonden, hoefden ze niet overgehaald te worden om discipelen te maken.

Wat was het precies dat zij begrepen van discipelschap, zodat ze discipelen gingen maken? Dat was het punt dat ik terug ging en zei: ‘Misschien maken we niet op een felle manier discipelen voor Jezus, omdat we in de eerste plaats niet begrijpen wat het is om een discipel van Jezus te zijn’. Het is zeker waar, en ik ga er gebukt onder, dat de werkelijkheid uitwijst dat er veel mensen zijn in onze cultuur en over de hele wereld die zich cultureel gezien christen noemen, maar Bijbels gezien geen echte volgers van Christus zijn. Dan zul je zeggen: ‘is dat mogelijk?’. Ik denk dat het niet alleen mogelijk is, maar volgens Jezus is het ook aannemelijk. Hij zei in Zijn meest beroemde preek: ‘velen zullen tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam al deze dingen gedaan?’. Velen zullen dat zeggen, Hij gebruikt het woord ‘velen’. Hij zegt dat hij ze zal vertellen dat Hij ze nooit heeft gekend, ga weg van Mij. ‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is’. Dus wat betekent het nou om Jezus te volgen?

We moeten die vraag op een Bijbelse manier stellen. Wat betekent het om Jezus te volgen? Ik wil deze vraag stellen en ga daar gebukt onder, net als op een ander niveau, namelijk wanneer het aankomt op het maken van discipelen. Dan doel ik vooral op de toeschouwersmentaliteit die soms de kerk binnendringt, vaak de kerk binnendringt, dat dit is hoe ik tegen de Geest van Christus vocht, de strijd die in elke gelovige is en de gelovige bekwaam maakt om ‘te vissen naar mensen’. Je hebt de grote opdracht om te dopen en om alle volken te onderwijzen. We hebben dit verdraaid in een aangename oproep om te komen en dan komen de mensen, ze worden gedoopt en komen op één plek bij elkaar. Ik ga dus ook gebukt op dat niveau en ik denk dat deze twee lasten met elkaar samengaan. Misschien dat één van de redenen dat we niet actief en dringend bezig zijn met het maken van discipelen in ons leven, is omdat we ten eerste verkeerd hebben begrepen wat het is om een discipel te zijn.

Mijn doel in het boek ‘Volg Mij’ is om te laten zien wat het betekent om een discipel te zijn en om vervolgens het maken van discipelen daaraan te koppelen. Zoals Jezus ons verstand verandert over wat we geloven, zo kunnen wij het niet stoppen om dit evangelie te delen. We geloven dat de mensen om ons heen die Christus niet kennen naar de hel gaan. Elke vorm van liefde voor de mens zal ons dwingen om het Evangelie te delen. Verlangen wij daarnaar? Jezus verandert onze verlangens en geeft ons een verlangen om het Evangelie en Gods glorie verspreid te zien worden en we gaan meer houden van de glorie van God dan ons eigen leven als discipelen van Jezus. Onze wil is nu opgegeven, het is niet zo van: ‘Heere wat is Uw wil voor mijn leven?’ Het is: ‘Heere, ik ken Uw wil, het is geopenbaard in Uw Woord. Hoe kan mijn leven in overeenstemming gebracht worden met Uw wil?’.

Misschien dat één van de redenen dat we niet actief en dringend bezig zijn met het maken van discipelen in ons leven, is omdat we ten eerste verkeerd hebben begrepen wat het is om een discipel te zijn.

En over relaties in de kerk: verbindt je aan de kerk om Christus te verheerlijken en dan wordt ons hele doel in deze wereld, of dat nu hier is of onder de heidenen, als Hij ons verandert, dan noodzaakt Hij ons om discipelen te maken. We beginnen ons dan te realiseren dat het discipel-zijn in het Nieuwe testament inhoudt dat je discipelen maakt. Hoe dat eruit ziet in de levens van verschillende mensen is verschillend, maar het delen van het Evangelie, mensen erop wijzen om Christus te volgen, mensen laten zien hoe ze Christus kunnen volgen, hen te onderwijzen hoe ze Christus kunnen gehoorzamen, dat is wat we allemaal doen als volgers van Jezus. Ik denk dat we dat doen met ijver en aandrang, waartoe de Bijbel ons roept, wanneer we begrijpen wat het Bijbels gezien is om een discipel te zijn.”

Meer toerusting