Lengte: 6:55 / Bekeken: 1182 x
Serie:

Wat is een discipel?

Vermenigvuldigen is geschreven door Franchis Chan en Mark Beuving en is bedoeld om je toe te rusten de opdracht van Jezus in praktijk te brengen. De combinatie van boek én video’s maakt het uitermate geschikt als bijbelstudiemateriaal.

Deel I | 1 | Wat is een discipel?

Transcript
Voor sommigen van jullie is dit de eerste keer dat je een discipelschapstraining geeft. Toen ik zeventien was, ging ik voor het eerst naar het gemeentekamp. Mijn jeugdpastor zei: ‘O ja, jij bent trouwens de leider van de veertienjarigen.’ Ik wist even niets te zeggen. Ik schrok ervoor terug: ‘Moet ik echt gaan onderwijzen? Ik ben nog maar zeventien, en nu moet ik tien veertienjarigen iets gaan leren!’ Ik durfde het niet goed. Geleidelijk aan ging het steeds beter. Ik weet niet of jij ooit …

Een grote verantwoordelijkheid

Ik herinner me de eerste keer dat ik een kring leidde. Ik dacht: ‘Het is mijn verantwoordelijkheid om hen iets te leren. Om te laten zien wat het betekent Christus te volgen. Maar waar moet ik beginnen?’ Als ik nu terugkijk … ik had geen idee. Maar dat is zo geweldig aan het maken van discipelen: God heeft ons Zijn genade en Zijn tegenwoordigheid beloofd om dit te doen slagen. Je moet weten, meteen vanaf het begin, dat het maken van discipelen (Matth. 28:19) uiteindelijk niet afhankelijk is van jouw gaven en bekwaamheden. Het is afhankelijk van Gods Geest. Als wij het plan volgen dat Hij uitgetekend heeft, zal Hij dat zegenen. Dat heeft Hij beloofd. Daarom zijn we zeker van Zijn zegen. Die wetenschap geeft veel vertrouwen.

Ons christen-zijn wordt zichtbaar als wij samen oplopen met de ander.

Ik worstelde ook met arrogantie. Ik wilde elke vraag kunnen beantwoorden. Misschien herkent iedereen dat wel. Als iemand jou iets vraagt, zeg je: ‘Ja, ja …’ en dan verzin je iets. Maar je hoeft die druk niet te voelen. Wij willen graag anderen hierin toerusten. Je kunt naar je voorganger of naar je gemeente gaan als je moeilijke vragen krijgt. Daarom was ik zo blij dat mijn jeugdpastor die week in de buurt was. ‘Iemand vroeg mij dit; welk antwoord kan ik geven?’ Hopelijk kan jij met dit soort vragen ook bij iemand terecht, en ervaar jij niet die druk om alles te moeten weten of elke vraag te kunnen beantwoorden.

We doen het samen

Het is ook een verootmoedigend proces. Misschien kun jij niet meteen een ander raadplegen als je zelf geen antwoord weet. Zeg dan gewoon tegen de vraagsteller: ‘Laten we daar samen over nadenken, dat samen onderzoeken, samen doornemen.’ Ik ben net terug uit India. Daar ontmoette ik gloednieuwe gelovigen zonder Bijbelse achtergrondkennis. Zij leren terwijl ze doen, met het Woord en de Geest. Het Woord en de Geest zijn hier voldoende. Wij denken soms: ‘Eerst moet ik alles weten, voordat ik echt discipelen kan maken.’ Nee, daar gaat het niet om. Veel dingen leren we juist terwijl we anderen discipelen. Ik denk zelfs: als ik in mijn eentje discipelen maak, zal ik allerlei dingen niét leren. Want dan draait het om ons. Ons christen-zijn wordt juist zichtbaar als wij samen oplopen met de ander.

Ja. Deze eerste les bespreekt wat een discipel is. Dat is belangrijk, want nu ga jij met je mensen onderzoeken waar jullie werkelijk mee worstelen. Als het aankomt op overgave aan Jezus Christus en Zijn beloften en bevelen, worstelen sommige mensen met de genade daarvan. Zij kunnen moeilijk geloven dat Jezus hen vergeeft, en dat dit een gratis geschenk is. Misschien probeerden zij als kind de goedkeuring van hun ouders te verdienen en lijkt dat niet gelukt. Anderen worstelen ermee dat Jezus de Heer is. Voor hen is overgave en gehoorzaamheid aan Hem erg moeilijk. Misschien namen zij hun ouders nooit zo serieus, of groeiden ze op in een gezin waar weinig gezag was. Zulke bagage kunnen we meenemen in onze geloofsverhouding met Jezus. Zelf worstelde ik sterk met het genade-aspect. Om te geloven: ‘God heeft mij vergeven! Dit is een belofte, en niets van mijzelf.’

Gods genade maakt je niet passief, maar actief!

Ik zie dit in mijn eigen leven, en ook bij velen met wie ik een discipelschapstraject doorlopen heb. Men denkt: ‘Als ik deze dingen doe, verdien ik Gods gunst.’ Dan sla je de plank meteen mis. Daar moet vooral deze tweede groep zich op concentreren: ‘Vertrouw jij op Christus’ gerechtigheid voor jou? Op de prijs die Hij aan het kruis betaald heeft?’ Dit is hét fundament. Als wij dit niet begrijpen, zitten we er helemaal naast. Dan begeleiden wij iemand die denkt: ‘Als ik de Bijbel lees en bid, dán ben ik rechtvaardig voor God.’ Dan moet je zeggen: ‘Nee; uit genade, door het geloof, ben je rechtvaardig voor God.’ Je moet zeker weten dat jouw pupil dit begrijpt.

Leef het leven als christen; een leven vol vertrouwen op Zijn genade.

Maar dat leidt vervolgens niet tot passiviteit. Wij mogen niet achteroverleunen en zeggen: ‘Goed, alles is dus in orde.’ Wij zijn gered uit genade, door het geloof. Dat dringt ons tot volkomen overgave aan Christus. Om Hem te volgen met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Om Hem lief te hebben. Dat is een gevolg van genade. Houd die spanning erin. Hier moet je telkens op teruggrijpen. ‘Vertrouw jij op de gerechtigheid van Christus voor jou? Probeer jij Gods gunst te verdienen?’ Daar mag geen sprake van zijn. Tegelijkertijd: ‘Dringt deze genade jou om dagelijks je leven aan God te geven?’

Vertrouwd raken met Gods Woord

Jouw taak, als leider, is om echt te luisteren. Waar is de ander in zijn levenswandel? Waarmee worstelt hij? Dit kan niemand anders voor jou doen. Jij moet naar hen luisteren en dan reageren vanuit Gods Woord. Dat zien wij Jezus altijd doen. Daarom was Zijn boodschap voor ieder mens anders. Hij wist wat zij moesten horen, en hoe Gods Woord in hun leven vrucht zou dragen. Dat is de bedoeling van dit materiaal: dat jij beter vertrouwd raakt met Gods Woord, zodat je betere antwoorden kunt geven. We leren samen.

Luister dus goed naar de ander. Het is erg belangrijk om te begrijpen wat een discipel is. Hoe kunnen wij de ander dienen? Door te focussen op het vertrouwen op Christus. En het leven te leven als christen; het leven vol vertrouwen op Zijn genade.

Meer toerusting