Lengte: 1:3:18 / Bekeken: 25755 x

Het water dat (g)een scheiding brengt?! – Vragenbeantwoording

Het water dat (geen) scheiding brengt?!  een broederdebat tussen baptisten en gereformeerden… “Geloofstoerusting” & Stichting HeartCry organiseren D.V. 20 juni 2014 een broederdebat over de doop. Ds. M. Ezinga (reformatorisch baptist) en ds. G.A. van den Brink (Hersteld Hervormde Kerk) bevragen elkaar op hun doopvisie en lichten toe waarom zij voor of tegen de kinderdoop zijn. In het woord ‘broederdebat’ komen twee aspecten van de ontmoeting naar voren: het is een debat (eenopenbaar geloofsgesprek), maar tussen broeders. Er zijn verschillen, maar er is ook een broederband door het geloof in Jezus Christus.

De reden voor dit debat is drieledig. In de eerste plaats willen we in een tijd van kerkelijke verdeeldheid – ondanks een verschillend inzicht m.b.t. de doop – openbaar uitspreken dat we elkaars broeders in Christus zijn en dat we samen het Evangelie willen uitdragen in ons vaderland. Er is, in de tweede plaats, veel verwarring over wat de Bijbel zegt over de doop; juist ineen debat komt naar voren waar de kracht en de zwakte van een bepaalde visie ligt. Het helpt om helder te krijgen wat de belangrijkste Bijbelse gegevens zijn. Ten derde: met dit debat willen GT & SHC het gesprek over de doop bevorderen. Het gesprek tussen ouders en hun kinderen, tussen kerkenraden en gemeenteleden, tussen ambtsdragers en catechisanten. Welke verschillen en welke overeenkomsten zijn er tussen kinderdoop en volwassendoop? Goed inzicht in de verschillende posities kan verwijdering en karikaturen voorkomen of wegnemen.”

Meer toerusting