Lengte: 3:01 / Bekeken: 612 x

Wat motiveerde je om het boek te schrijven ‘Hoe Gods rode draad alles raakt?’

Een van de redenen die mij ertoe bracht om dit boek te schrijven, getiteld ‘Hoe Gods rode draad alles raakt’, was mijn eigen zoektocht om uit te vinden wat bijbelse theologie is. Ik was zeer geïnteresseerd in deze discipline, omdat ik wilde begrijpen waar mensen het over hebben als ze de uitdrukking ‘bijbelse theologie’ gebruiken. Maar ik wilde ook begrijpen hoe de bijbelse auteurs zelf de Bijbel interpreteren.

Van groot naar klein

Terwijl ik werkte aan dit grotere boek, getiteld ‘God’s Glory in Salvation Through Judgment’, had ik het gevoel dat ik echt begon te begrijpen wat mensen proberen te doen als ze zich bezighouden met deze discipline van ‘bijbelse theologie’. Toen het grotere boek afgerond was, had ik het gevoel dat ik de hoofdlijnen ervan kon samenvatten in een kernachtige weergave ervan.

Wat is bijbelse theologie?

Dus dit vertaalde boek heeft geen voetnoten. Het is ook niet zozeer een academisch werk als wel een inleidend werk. Het is bedoeld om mensen te helpen begrijpen dat bijbelse theologie een poging is om het interpretatieve perspectief van de bijbelse auteurs te begrijpen en te omarmen. Ik probeer te achterhalen hoe het interpretatieve perspectief of het wereldbeeld van de bijbelse auteurs eruit zag.

Ik beweer dat er grote concepten zijn die je wereldbeeld vormen, zoals het overkoepelende verhaallijn waarin je jezelf en de wereld begrijpt, de waarheden die je ontleent aan dat grote verhaal, het gedrag dat overeenkomt met het verhaal of daar juist mee in tegenspraak is, de cultuur en de groep van mensen die het eens zijn over wat normatief is in relatie tot het verhaal van de Bijbel, de manier waarop we moeten reageren op de Auteur van het verhaal, God, en we Hem danken en lofprijzen. En het laat ons ook de dingen zien waar we waarde aan moeten hechten.

Bijbelse auteurs beter begrijpen

Vervolgens is er ook nog zoiets als patronen die zich binnen het verhaal ontvouwen. Al deze concepten en symbolen die het verhaal samenvatten en interpreteren, vertellen ons meer over het wereldbeeld of interpretatieve perspectief van de auteurs. Wat ik probeer te doen, is te begrijpen hoe de bijbelse auteurs naar de wereld keken, om vervolgens samen met hen op dezelfde manier naar de wereld, het leven en de eerdere boeken van de Bijbel te kijken zoals zij deden.

Meer toerusting