Lengte: 1:8:27 / Bekeken: 1281 x

Verheerlijking

Rechtvaardiging van de zondaar: vrijspreken van schuld en straf en van God een recht gekregen hebben op het eeuwige leven. Op grond van de verdiensten van Christus Jezus en op geen enkele andere grond. In het leven toegepast door de Heilige geest.

Heiliging van de zondaar: Reiniging van de zondesmet. Allen die Hij roept en allen die Hij rechtvaardigt, die reinigt Hij van de zondesmet. Het is de gereed-making voor het eeuwige leven, want in het Koninkrijk van God kan niemand met zondesmet binnen. Toewijding van je leven aan de Heere God. In Openbaring 2&3 staat zeven keer ‘wie overwint’. Er moet gestreden worden tegen de zonde. De inzet van jezelf in de kracht van de Heilige Geest. Zonder rechtvaardiging zijn de goede werken geen heiliging van het leven, maar alleen werk heiligheid.

Verheerlijking van de zondaar: Terugbrengen van de zondaar in de oorspronkelijke heerlijke liefdesbetrekking met God de Vader. De eer geven om weer “kind van God” te zijn. Hij is gekomen om de mens terug tot heerlijkheid te brengen. Tot de oorspronkelijke heerlijkheid, tot Gods heerlijkheid.

Wie tot geloof komt in Christus, die is daarin al verheerlijkt. Het komen in die heerlijkheid is niet pas bij het sterven, maar met de rechtvaardiging. Waar begint die verheerlijking?

– door God uitverkozen om het woord te horen
– door de Heilige Geest bewerkt om Jezus te gaan zoeken
– door Jezus omhelst en schoongewassen van alle zonden
– geroepen om met Hem te leven
– verkoren, gekozen om Zijn naam groot te maken
– in echte vrijheid, verlost van de zonde slavernij, te mogen leven
– wel zuchten en hijgen in onszelf, maar met een stralende toekomst

Verheerlijking: de Heere houdt je vast, dan kun je niet vallen

Meer toerusting