Lengte: 18:02 / Bekeken: 2658 x
Serie:

Kan een straffende God wel vergeven?

Symposium ‘Soli Deo Gloria’
Geloofstoerusting hield op zaterdag 21 oktober 2017 een Reformatie Symposium Tijdens deze dag stond de vraag centraal welke betekenis de Reformatie na 500 jaar nog heeft. Wat is voorgoed voorbij, wat staat onder druk, wat heeft toekomst? Het symposium bood dus meer dan kerkgeschiedenis alleen: het gaat evenzeer om de relevantie voor nu. Voor kerk en samenleving.

Wat is vergeving? Hoe geef ik vergeving, hoe krijg ik vergeving? In deze lezing gaat dr. G.A. (Gert) van den Brink terug naar de Reformatie. Toen stond de boodschap van vergeving centraal. Maar opvallend genoeg ging dat gepaard met grote nadruk op straf en oordeel. In het kruis van Christus zag de Reformatie zowel vergeving als veroordeling.

Die tweeslag is ook voor ons belangrijk. Allereerst om vergeving van God te krijgen. Hij straft alle zonden één keer: of aan de zondaar zelf, of aan Christus. Als ik in Hem geloof, mag ik weten dat mijn zonden aan Hem zijn gestraft en dat ikzelf dus vergeving krijg.

De tweeslag van vergeving en veroordeling is ook van belang als jij een ander vergeeft. Het kruis van Christus leert dat straf en vergeving elkaar niet uitsluiten. Zo kun jij zowel vergeving geven aan de dader en toch aangifte doen bij de politie. Als wij beweren dat het óf vergeving is óf straf, moeten de slachtoffers van geweld en misbruik daarvan de rekening betalen.

Meer toerusting