Lengte: 5:40 / Bekeken: 756 x
Serie:

Schepping

Deze week verdiepen we ons in het Oude Testament. We beginnen met de schepping. Ik ben zo enthousiast over dit geweldige onderwerp! Dus ik ga hier even los, want dit is ontzettend belangrijk. Je zegt dat er een Schepper is! Je kunt de hele dag spreken over het verschil tussen een Schepper en een schepsel, en de implicaties daarvan. Want dat betekent dat er Iemand is Die mij gemaakt heeft. Dat is fundamenteel. Dat betekent dat ik anders niet eens zou bestaan. Dus ik zou niet denken, niet praten, wij zouden niet studeren, wij zouden dit onderwerp nu niet behandelen, als Hij er niet was. En wat betekent dat?

Wat is het verschil?

Je kunt de hele dag spreken over de vraag welk recht Hij heeft en welk recht jij hebt. Dat kan je op dezelfde manier illustreren als de Bijbel open doet. Je brengt een klomp klei mee en vraagt: ‘Wat is het verschil tussen mij en deze klomp klei?’ Dat verschil is gigantisch. Dan zeg je: ‘God!’ Dat verandert je visie op het gezag van de Bijbel en alles verandert zodra je begrijpt wat het betekent dat jij door Iemand geschapen bent.

Lofprijzing van de Auteur

‘Auteur impliceert autoriteit’, zegt men wel. God is de Auteur van de schepping. Daarom heeft Hij alle recht op ons leven. Het is belangrijk om te begrijpen wat het is om een discipel van Jezus te zijn. Het is het besef dat je leven niet van jezelf is. ‘Ik behoor Iemand anders toe; Degene die mijn leven bewaart, Die mij adem geeft.’ Sta daarbij stil met de mensen die jij onderwijst. Dit is een grote waarheid. Wij stellen de mens zo centraal in ons denken. Help hen, nu we het grote verhaal van de Bijbel zullen behandelen, om te beseffen hoe groot God is. Terwijl jullie in deze les samen het Woord bespreken, kan je zeggen: ‘Laten we nu eerst God, onze Schepper, prijzen. Laten we Hem verheerlijken en verhogen, Hem danken en prijzen voor alles wat Hij geschapen heeft. We zien door heel de Bijbel heen dat God op deze manier verhoogd wordt.

Mediteer over je Maker

Het kan ook erg nuttig zijn om een deel van je stille tijd hieraan te besteden. Ik zou zelfs zeggen: We gaan er niet vanuit dat iedereen gelooft dat God hem geschapen heeft. Dat is een grote vraag voor veel mensen, vaak vanwege hun opvoeding. Als jij weet dat sommigen hiermee worstelen, neem hier dan de tijd voor. Want dit is van fundamenteel belang. Zij geloven niet dat wij geschapen zijn. Dat veroorzaakt allerlei problemen. Kolossenzen 1:16 zegt: ‘Alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.’ Heel je wereldbeeld, je hele bestaan… Ik ben gemaakt voor Hem! Dat is gigantisch! Als iemand hiermee worstelt, kan je ook Romeinen 1:20 bespreken. ‘Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien.’ Soms is het makkelijker om Gods bestaan te ontkennen in een klaslokaal met een schoolbord. Ga de schepping eens in, Gods schepping. Het Woord zegt: de schepping spreekt voor zichzelf. ‘Dit kan toch niet vanzelf ontstaan zijn!’ Misschien kan je deze week samen naar buiten gaan. Trek de natuur in! Daar verdwijnen afleidingen naar de achtergrond. Laat je telefoon thuis; wees in Gods tegenwoordigheid. Om Zijn transcendentie en grootheid te herkennen. En het mooie is, als we ons daarop richten, krijgt het wonder van Zijn liefde voor ons een heel nieuwe betekenis.

Alles begint bij God

Soms roepen wij al snel: ‘God houdt van jou.’ Maar het begint met God. Gód. Ja, Hij is Degene Die ons liefheeft. Wow! En in Genesis 1 staat dat God de mens schiep naar Zijn beeld. Dat zet ons apart van de rest van de schepping. Wij hebben het vermogen God te kennen, omgang met Hem te hebben. Hier zien we de schitterende dynamiek, balans, spanning (of hoe je het ook noemt) tussen Gods grootheid en ons voorrecht van de vertrouwelijke omgang met God. Er valt nog zoveel te ontdekken! Terwijl je dat net zei, dacht ik: ‘Dus God maakte mij om Hem te kennen, om Hem te vinden. Zoals Hij Adam en Eva schiep om gemeenschap met Hem te hebben.’ En ik dacht: ‘Daarom zijn wij hier nu. Zorg dat jouw leerlingen dat begrijpen: Hij wil dat wij Hem kennen! Stap daar niet snel overheen. Neem ruim de tijd om dit samen te bespreken. En wees gezegend met deze waarheid.

Meer toerusting