Lengte: 30:46 / Bekeken: 3322 x

Opnieuw beginnen

Als reactie op de vraag van Petrus: “Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven” geeft Jezus het antwoord: “Vergeef elkaar 490 keer!” Jezus wilde hiermee duidelijk maken: Je moet je naaste altijd vergeven. Jezus legt vervolgens een gelijkenis uit. De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. In deze gelijkenis zitten grote lessen voor ons als mensen. Het zijn belangrijke lessen met betrekking tot de vergeving en de verlossing van onze (onbetaalbare) schuld tegenover God. En de diepere les: God’s verwachting van een heilig leven van Zijn kinderen; God verwacht dat wij Zijn karakter en natuur weerspiegelen.

Meer toerusting