Lengte: 21:04 / Bekeken: 659 x
Serie:

Is elke christen een filosoof?

In de laatste aflevering van deze podcastserie biedt dr. Gert van den Brink een terugblik en samenvatting van de besproken thema’s: elke christen een filosoof. Dit lijkt in strijd met de Bijbel, waar Paulus in Kolossenzen 2:8 waarschuwt tegen de filosofie. Toch, zo legt Van den Brink uit, wordt filosofie in de christelijke traditie gezien als een gave van God en een middel om Zijn woord beter te begrijpen, mits het gaat om de juiste filosofie.

Volgens Van den Brink is filosofie als levenshouding meer dan oppervlakkig nadenken; het gaat om wijsheid als levensdoel. De Griekse filosofie benadrukt drie keuzes: verlangen naar rijkdom, roem, of waarheid. Filosofie kiest voor waarheid, waarbij wijsheid wordt gezien als theoretische kennis van de wereld. De ratio, of verstand, speelt een centrale rol in het verwerven van deze wijsheid, waarbij men de structuur van de werkelijkheid ontdekt.

Hij noemt nog een ander aspect van de Griekse filosofie, namelijk het zoeken naar de diepste oorzaak van alles, de eenheid van de werkelijkheid. Al deze kenmerken verbinden christendom en filosofie. Het christendom waarschuwt tegen rijkdom en roem en benadrukt de zoektocht naar waarheid en wijsheid, zoals belichaamd in Jezus.

Van den Brink wijst erop dat in de vroege kerk de scheidslijn tussen filosofie en christendom niet scherp was. Filosofie diende als leidsman naar Christus, zoals Clemens van Alexandrië opmerkte. Natuurlijke theologie, het zoeken naar God los van de Bijbel, werd in de christelijke traditie gewaardeerd. Deze traditie staat echter onder druk door modernisme en postmodernisme, die de verhouding tussen werkelijkheid en denken veranderen en de objectiviteit van kennis en waarheid in twijfel trekken.

Beluister deze vijftiende en laatste aflevering van de serie Elke christen een filosoof waarin dr. Gert van den Brink concludeert dat de klassieke, premoderne benadering het beste aansluit bij het christendom, waar elke christen een filosoof kan zijn, zoekend naar waarheid. Deze zoektocht wordt vergemakkelijkt door Gods openbaring, waardoor de waarheid gevonden kan worden.

Meer toerusting