Lengte: 58:23 / Bekeken: 3649 x

Hoe ben ik rechtvaardig voor God?

Rechtvaardiging, één van de belangrijkste en moeilijkste onderwerpen in het christelijk geloof.

De rechtvaardiging schreeuwt om onze aandacht. Evangelist van Dooijeweert heeft dit onderwerp opgepakt en zichzelf hierin verdiept. Het is belangrijk om te beseffen dat alle mensen hetzelfde nodig hebben. Toch zijn er twee soorten mensen, kinderen van God en niet kinderen van God.

Rechtvaardiging en heiliging liggen dicht bij elkaar en worden vaak ook verward met elkaar.

  • Rechtvaardiging geeft recht op het eeuwige leven.
  • Rechtvaardiging is een moment.
  • Heiliging bereidt toe voor/op het eeuwige leven.
  • Heiliging begint na de rechtvaardiging en eindigt wanneer gelovige sterft.

Vaak wordt het woord rechtvaardigmaking gebruikt in plaats van rechtvaardiging. Dit is niet juist. Rechtvaardiging is een vonnissen of vrijspreken, een moment. De mens wordt vrijgesproken van zijn schuld en straf. De mens blijft wie hij was: een zondaar. Maar wie gelooft is wel een verloste, een vrijgesproken zondaar. God ziet geen zonden meer in die mens. Niet meer in de schuld bij God, maar in de vrijheid geplaatst. ‘Rechtvaardig voor God’. De zondaar wordt niet rechtvaardig gemaakt, maar rechtvaardig verklaart. In een moment is een zondaar ´rechtvaardig voor God´ uit genade. Niet omdat deze zondaar het beter gedaan heeft dan andere, niet door de werken, of door de voorwaarde van beleving. Rechtvaardiging is niet aan regels gebonden, het is zonder voorwaarden, om niet. Romeinen 3: 22-24 & 28

22 namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. 23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, 24 en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 28 Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.”

Rechtvaardiging is: ‘alleen door het geloof’. Geloven is niets anders dan kennen, toestemmen, vertrouwen. Het gaat om Jezus kennen. Er hoeft niet vooraf van alles te gebeuren om het te verdienen en we hoeven erna ook niets te doen om het af te betalen. Om niet!

Meer toerusting