Lengte: 1:03 / Bekeken: 995 x
Serie:

Het probleem van ‘Wees trouw aan jezelf’

Gevoelsmatig klinkt ‘Wees trouw aan jezelf’ goed. Het past goed binnen onze zeer geïndividualiseerde cultuur. Het is een boodschap die we vanuit allerlei richtingen te horen krijgen, maar het is eigenlijk een nogal rampzalige filosofie. Jezus zei dat ons eigenlijke probleem onze ware zelf is.

In Mattheüs 15 heeft Hij het over hoe uit menselijke harten kwade gedachten, moord, overspel, en allerlei andere dingen voortkomen. Het probleem is dus het hart zelf. Daarom zei Jezus bij een andere gelegenheid dat als iemand achter Hem aan wil gaan, hij zichzelf moet verloochenen, zijn kruis moet opnemen en Hem moet volgen.

Jezus leert ons dus dat het belangrijkste dat wij met onszelf moeten doen niet is dat wij onszelf uiten, maar onszelf verloochenen. En het wonderlijke is dat, als we onszelf verloochenen, we juist worden wie God ons altijd al voorbestemd had te zijn.

Meer toerusting