Lengte: 4:50 / Bekeken: 501 x
Serie:

Het bevel om discipelen te maken

Vermenigvuldigen is geschreven door Franchis Chan en Mark Beuving en is bedoeld om je toe te rusten de opdracht van Jezus in praktijk te brengen. De combinatie van boek én video’s maakt het uitermate geschikt als bijbelstudiemateriaal.

Deel I | 2 | Het bevel om discipelen te maken

Transcript
Als je met een leerling het Woord van God bestudeert, is het erg belangrijk dat hij vanaf het begin begrijpt wat het Woord van God is. Als God bijvoorbeeld een bevel geeft, moeten wij daar geen verwarring over zaaien. Het is goed om dingen te memoriseren, maar dat is geen doel in zichzelf. Als iemand jou een gebod geeft, gehoorzaam je. Zeker als het van God komt. Als Jezus na Zijn opstanding beveelt: ‘Ga en maak discipelen’ (Matth. 28:19, naar het Engels), voelt dit misschien ongemakkelijk. In onze kerken gebeurt het vaak dat we mensen voeden, maar niet veel van hen verwachten. Jezus begon niet op die manier. Hij zei: ‘Volg Mij; Ik zal vissers van mensen van jullie maken.’ Het voelt misschien ongemakkelijk om tegen je leerling te zeggen: ‘Het wordt tijd dat jij dit door gaat geven aan anderen.’ Maar ik denk dat we daar wel moeten beginnen.

‘Het wordt tijd dat jij dit door gaat geven aan anderen.’

Absoluut, en dat is van groot belang. Er is groot verschil tussen op kennis gebaseerd discipelschap en op gehoorzaamheid gebaseerd discipelschap. Het gaat niet om simpelweg informatie overdragen. Als deze vierentwintig weken (of langer) alleen bestaan uit het doorgeven en opnemen van informatie, zouden jullie de plank faliekant misslaan. Wij leren mensen te gehoorzamen aan alles wat Christus ons geboden heeft.

Ontvangen om uit te delen

Ik herinner me de tijd dat ik een groepje gelovigen in Soedan onderwees over het bevel ‘maak discipelen’. We zaten in een hut van klei, onderwijzend vanuit het Woord, sprekend over het maken van discipelen. Terwijl ik sprak, keken ze mij nauwelijks aan. Want alles wat ik zei, schreven ze op. Ze dachten erover na en kwamen toen naar me toe: ‘David, wij weten dat het onze verantwoordelijkheid is om alles wat jij ons geleerd hebt naar onze stamtalen te vertalen, en het onze stammen te leren.’ Dat veranderde de dynamiek in die kleine groep volledig. Ze waren er niet enkel om te ontvangen; zij luisterden om het te kunnen reproduceren.

Als wij beginnen anderen te onderwijzen, leren we zelf wat God óns wil leren.

Dus als jij degenen die je begeleidt echt wilt helpen, bedenk dan: ‘Hoe kunnen wij zorgen dat we dit in praktijk brengen? Hoe kunnen wij leren dit door te geven aan anderen?’ Want als het bij ons stopt, missen we de kern. Het Woord moet via ons verspreid worden naar anderen. Het mag niet bij ons stoppen.

Ja, en ze gaan zich een beetje geïntimideerd voelen. ‘Moet ík iemand anders onderwijs gaan geven?’ Laat ze weten dat je zelf ook angst kent. ‘Ik doe dit ook niet perfect. Ik moet ook bidden en het aan God vragen.’ Als mensen terugschrikken, maken we het vaak makkelijker voor hen. ‘Goed, wacht er dan nog maar even mee.’ Maar in de Schrift zien we dat de gelovigen voor elkaar bidden: ‘Ik weet dat je bang bent, maar daarom is de Heilige Geest ons gegeven. Laten we voor je bidden. Ik wil graag voor je bidden.’ Dat kan je doen met de persoon of kring die jij onderwijst. Bid voor hen. Dan zullen jullie samen ontdekken wat God doet als Hij gebed beantwoordt.

God weet wat Hij doet

Ja, het is prachtig hoe dit werkt. God weet wat Hij doet. Als wij beginnen anderen te onderwijzen, leren we zelf wat God óns wil leren. Soms zeggen mensen: ‘Ik moet eerst nog meer leren voordat ik anderen kan onderwijzen.’ Terwijl de praktijk laat zien dat je juist in het proces van onderwijzen zelf bijleert. Door kennis door te geven, krijg je zelf dieper inzicht in die waarheden. Dat staat buiten kijf. Dat geldt ook wanneer ik een preek voorbereid. Dan beheers ik de stof beter dan ieder ander, omdat ik de onderwijzer ben en verantwoordelijkheid draag. Als mensen Gods waarheid beginnen dóór te geven, zal het dieper wortelschieten in hun eigen leven dan wanneer ze het enkel ontvangen.

Ik weet niet of jij dit weleens ervaart, maar mij gebeurt het soms dat ik anderen onderwijs en die les tegelijk zelf leer. ‘Dit wist ik ook nog niet.’ Terwijl ik onderwijs geef, leer ik zelf ook. Daarom zeg ik opnieuw; voel die druk niet. ‘Zijn juk is zacht en Zijn last is licht.’ Want Hij is bij jou terwijl jij anderen onderwijst. En terwijl jij hen aanmoedigt dat onderwijs door te geven, zullen zij zelf de kracht van de Heilige Geest en Christus’ tegenwoordigheid ervaren.

Meer toerusting