Lengte: 4:06 / Bekeken: 1979 x

‘Ik kan niet geloven in een God die zoveel lijden toestaat’

“Ik denk dat we het onderscheid moeten maken tussen het verstandelijke probleem van het lijden en het emotionele probleem van het lijden. Het verstandelijke probleem van het lijden gaat over de vraag hoe we het lijden en het bestaan van een almachtige en liefdevolle God met elkaar kunnen verenigen. Dit probleem ligt in het aandachtsgebied van de filosoof. Het emotionele probleem van het kwaad gaat over het oplossen van de hekel of afkeer van mensen tegenover een God die het verschrikkelijke lijden toelaat in de wereld. Dit is een emotioneel probleem dat niet in het aandachtsgebied ligt van de filosoof, maar van de raadgever of de dominee.

Ik ben ervan overtuigd dat verreweg de meeste mensen die bezwaar maken tegen het bestaan van God vanwege het lijden dat doen op basis van hun emotie en niet op basis van hun verstand. Als dat de volledige vraag was die je zojuist oplas, dan is dat bij die persoon waarschijnlijk ook zo. Je merkte dat er geen argument werd genoemd en er zat ook geen redenatie achter. Het was slechts: ik wijs zo’n soort God af. Ik denk dat het voornamelijk een emotioneel probleem is. Waar ik voornamelijk mee te maken heb als filosoof zijn verstandelijke problemen. Ik denk dat je kunt aantonen dat er geen goed argument is om aan te tonen dat het lijden in de wereld aan de ene kant logischerwijs onverenigbaar is met het bestaan van God, of aan de andere kant onwaarschijnlijk is met betrekking tot het bestaan van God.

Ik ben ervan overtuigd dat verreweg de meeste mensen die bezwaar maken tegen het bestaan van God vanwege het lijden dat doen op basis van hun emotie en niet op basis van hun verstand.

Ik denk dat er een goed argument is, vanuit het kwaad, ten opzichte van het bestaan van God en dat klinkt als volgt: de eerste aanname is dat als God niet bestaat, dan bestaan er ook geen objectieve morele waarden en plichten. Ten tweede: het kwaad bestaat. De derde aanname is dat er daarom objectieve morele waarden en plichten bestaan. Bepaalde dingen zijn heel kwaadaardig, daarom bestaat God. Terwijl het dus op een oppervlakkig niveau lijkt alsof het kwaad het bestaan van God in twijfel trekt, bewijst het juist het bestaan van God op een dieper niveau. Bij de afwezigheid van God zouden goed en kwaad namelijk ook niet bestaan.

Met respect voor het emotionele probleem, denk ik dat de oplossing voor het emotionele probleem van het kwaad ligt in het lijden van Christus. Als er iemand is die zou kunnen klagen over onschuldig lijden, dan is het wel Jezus Christus. Want ondanks dat Hij zonder zonde was, droeg Hij de straf voor de zonde van de hele wereld. Niemand van ons kan de diepte van Zijn lijden begrijpen. Dit deed Hij omdat Hij zoveel van ons houdt. Wanneer wij nadenken over de mate waarin Hij gewillig was om te gaan uit liefde voor ons, kan ons dat de emotionele kracht geven om het kruis te dragen die Hij ons vraagt te dragen in dit leven. Dit kruis moeten we dragen totdat we bij Hem zijn en onze beloning krijgen in de hemel. Dus wanneer iemand de emotionele last voelt van het lijden en kwaad, zou ik aanraden om het kruis van Jezus Christus, Zijn liefde, wonden en offer voor jou te overdenken. Dat kan je helpen om het lijden te dragen dat Hij op je legt in dit leven.”

Meer toerusting