12 november 2021

Voorbereiden op de stormen van het leven

Waar ik woon, is het nu het seizoen van de orkanen. Zoals iedereen weet die bekend is met het Atlantische of Caraïbische gebied: het is belangrijk om op een orkaan voorbereid te zijn. Iedere zomer slaan wij voorraden batterijen, water, ingeblikte spullen en andere noodzakelijkheden op. We verzekeren ons ervan dat de takken van onze boom gesnoeid zijn. We brengen in kaart waar we heengaan in het geval van een evacuatie.

Velen die dichtbij de kust leven, kunnen desondanks nonchalant worden in hun voorbereidingen. Als het al enkele jaren geleden is dat er een storm dreigde, laten we onze voorraden achterwege. Ondanks dat de meteoroloog ons ieder jaar waarschuwt om erop voorbereid te zijn, geven we er te vaak de voorkeur aan om te wachten tot het moment dat er daadwerkelijk een storm aan de horizon verschijnt.

Hetzelfde gebeurde in het jaar dat ik negen maanden zwanger was en twee categorie-drie stormen onze kustplaats teisterden. De winkels waren overvol met mensen die eten en drinken inkochten. Ik deed hard mijn best om uit te zoeken waar ik heen moest en wat ik mee moest nemen. De rijen voor de benzinestations waren lang. En na de storm, toen iedereen wekenlang zonder elektriciteit zat, voelden we goed hoe noodzakelijk het is om voorbereid te zijn op een storm.

De stormen van het leven

Het lijkt een kwestie van gezond verstand om je tijdig voor te bereiden op een orkaan, tornado of sneeuwstorm. Maar wat als het de stormen van het leven betreft? Moeten we ons van tevoren voorbereiden op periodes van beproevingen en lijden? Ik geloof dat het belangrijk is om onze geest en ons hart voor te bereiden op de onvermijdelijke beproevingen van het leven. Zonder een theologisch fundament over hoe wij moeten omgaan met zulke stormen lopen we meer gevaar omver geblazen te worden door de harde windstoten van lijden wanneer ze arriveren. Wat betekent het om een theologisch fundament te hebben? Het betekent een theologie over lijden te hebben: weten wat wij geloven over God, Zijn soevereiniteit en de moeilijkheden die we ondervinden in deze wereld.

Ontwikkel een theologie over het lijden

Hoe ontwikkelen we een theologie over lijden? Wat zijn enkele praktische manieren waarop we ons kunnen voorbereiden op de stormen van het leven? Hier zijn vier eenvoudige manieren, simpel als het verzamelen van orkaanvoorraden, waardoor we ons kunnen voorbereiden op de stormen van morgen.

1. Bestudeer het Woord. We moeten bestuderen wat de Bijbel zegt over beproevingen en lijden. Waarom zijn die er? Hoe moet onze reactie erop zijn? Hoe gebruikt God het lijden in ons leven? We moeten ook bestuderen wat de Schriften zeggen over God, Wie Hij is, en over Zijn karakter. Het maakt een groot verschil of we geloven dat God eropuit is om ons te krijgen, of dat we geloven dat Hij heilig, rechtvaardig en goed is in alles wat Hij doet.
2. Beaam Gods soevereiniteit. Wat we geloven over Gods soevereiniteit speelt een belangrijke rol in hoe wij omgaan met lijden. Geloven we dat Hij de absolute macht heeft over alles wat er gebeurt? Vertrouwen we dat Hij alle dingen zal gebruiken, zelfs ons lijden, voor ons bestwil en Zijn heerlijkheid? Hoe kunnen we vertrouwen en hoop vinden in Zijn soevereiniteit?
3. Leer de Schrift uit je hoofd. We moeten verzen uit ons hoofd leren over de waarheid betreffende het lijden en de beproevingen van het leven. We kunnen passages uit ons hoofd leren over Gods beloften voor ons, over de hoop die we hebben in Christus, over hoe God het lijden gebruikt in ons leven voor onze heiliging en Zijn glorie. Er staan meerdere belangrijke teksten in Romeinen 8, zoals Romeinen 8:18, 28-30, 35-39.
4. Bid. We moeten een actief gebedsleven opbouwen. Tijdens de rustige seizoenen van het leven moeten we groeien in gebed en leren om voor alle dingen tot God te gaan. Hoe meer we hopen en vertrouwen op God in het gebed, hoe meer we gebruik zullen maken van gebed tijdens de beproevingen van het leven. In een crisis zijn we geneigd om instinctief te handelen. Gebed moet instinctief gaan, net als ademen.

Het is tien jaar geleden dat ik mijn eerste kind baarde nadat een orkaan door onze stad heen raasde. Het was een angstaanjagende tijd die moeilijk te vergeten is. De stormen van het leven onvoorbereid ontmoeten, dat is ook angstaanjagend. Het is in de tijd van vrede en kalmte dat we een theologie van lijden moet opbouwen, door ons onder te dompelen in de Schrift en onszelf door moeilijke vraagstukken heen te bidden. En we moeten bidden om een geloof dat het hoofd biedt aan de verwoesting die de stormen van het leven veroorzaken, een geloof dat kan zeggen: “Gezegend zij de naam des Heeren!”

Meer toerusting