Lengte: 35:01 / Bekeken: 3141 x

Duik niet weg!

Tijdens de jongerenavond in Barendracht laat Chris Verhagen de jongeren stil staan bij Lukas 9. Hij heeft drie vragen die hij aan iedereen persoonlijk wil voorleggen, waarbij de laatste vraag de belangrijkste is, maar ook de eerste en de tweede van belang zijn.

Chris benadrukt dat het belangrijk is om over na te denken over de vraag van Jezus: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” en vervolgens de persoonlijke vraag te beantwoorden: “Wie zeg jij dat Christus is?” Petrus gaf het juiste antwoord: “U bent de Christus van God.” Dit antwoord staat in contrast met wat de buitenwereld zegt en is van groot belang in het Schriftgedeelte.

Jezus vervolgde in vers 21 en 22: “De Zoon des mensen moet veel lijden, verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, maar op de derde dag opgewekt worden.” Jezus vroeg hen dit tegen niemand te zeggen. Hij wilde dat de discipelen Hem echt zouden kennen, zelfs als Zijn ware persoon en bediening niet overeenkwamen met hun verwachtingen. Hij wilde dat ze wisten dat Hij veel zou moeten lijden en een gedetailleerd stappenplan voor Zijn lijden in gedachten had.

Vervolgens vertelt Chris in detail over de lijdensweg van Jezus, van het verraad door Judas tot de kruisiging. Hij benadrukt dat Jezus niet alleen fysiek leed, maar ook emotioneel en geestelijk, en dat Hij dit alles heeft doorstaan uit liefde voor ons. Hij roept de jongeren op om te beseffen dat Jezus deze weg voor hen is gegaan en hen oproept Hem echt te kennen.

In vers 23 zei Jezus: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.” Jezus vraagt niet alleen wie zij zeggen dat Hij is, maar ook of zij Hem echt willen kennen en bereid zijn Hem te volgen, zelfs als dat betekent dat zij hun leven verliezen omwille van Hem.

Chris benadrukt dat het niet gaat om wat anderen over Jezus zeggen, maar om wat ieder persoonlijk over Hem zegt en of zij Hem echt willen kennen en volgen. Dit is de belangrijkste vraag die Jezus aan ieder van ons stelt.

Samenvattend, de drie vragen die Lukas 9 aan jou richt:
1. Wie zeg jij dat Jezus is?
2. Wil je Jezus echt kennen, zelfs in Zijn lijden?
3. Ben je bereid om je leven voor Hem te geven en Hem te volgen?

Deze vragen helpen ons om onze relatie met Jezus te verdiepen en ons geloof te versterken.

Meer toerusting