Lengte: 4:18 / Bekeken: 7688 x

Bevel tot geloof

‘Het geloof is een daad van de mens. Elke zondagmiddag belijden we namelijk in de kerk ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper des hemels en der aarde.’

Meer toerusting