Lengte: 29:26 / Bekeken: 9609 x

Als scheiding je leven treft …

Wie als christen trouwt, hoopt en belooft dat het huwelijk levenslang zal duren. Maar soms gaat het anders. Ook christenen krijgen met echtscheiding te maken. Behalve alle problemen en teleurstellingen die niet-gelovigen ook meemaken, ervaren zij nog een extra worsteling – hoe ga ik om met mijn huidige situatie in het licht van wat Gods Woord zegt over echtscheiding?

Pastoraat bij echtscheiding

In deze lezing gaat dr. G.A. van den Brink in op pastoraat bij echtscheiding. Het gaat niet over de vraag of de Bijbel echtscheiding wel of niet toestaat, ook niet om de vraag hoe een ambtsdrager dan pastoraat dient te geven, maar over de vraag hoe een gescheiden gemeentelid pastoraat kan ontvangen. In zijn lezing bespreekt hij vooral de vraag wat het Bijbelse appèl van verzoening en vergeving betekent voor mensen die gescheiden zijn.

Voor tenminste vier terreinen is de vraag naar verzoening van belang:

(1) de relatie tot je ex

(2) in het belang van de kinderen

(3) in je verhouding tot God

(4) verzoening met jezelf en je omstandigheden.

De opname is gemaakt tijdens het HerfstEvent 2018 van Forest Consult uit Houten (https://forestconsult.nl/).

Meer toerusting