2 juni 2023

Het belang van uitleggende prediking – Presentatie in Apeldoorn

door: Redactie

Tags:

Na bijna honderd jaar verschijnt er weer een handboek Homiletiek als opvolger van de in 1926 verschenen Gereformeerde Homiletiek van dr. T. Hoekstra. De nieuwe homiletiek kwam tot stand door de samenwerking van drie theologen uit drie verschillende kerken, te weten de redactieleden dr. A. Baars (CGK) en dr. J. Hoek (PKN, GB) en eindredacteur dr. R. van Kooten (HHK). We hebben dit werk in hartelijke verbondenheid en grote eensgezindheid mogen verrichten.

De titel Handboek Apostolische Homiletiek geeft aan dat voor de auteurs de aanwijzingen van de apostelen voor de prediking normerend zijn. Er verschijnen drie delen:
Band I: Bezinnend deel, dr. R. van Kooten, 2 juni 2023.
Band II: Praktisch deel, dr. R. van Kooten, dr. J. Hoek e.a., najaar 2023.
Band III: Historisch deel, dr. A. Baars, voorjaar 2024

Doel
De auteurs hopen dat studenten in de theologie door de inhoud van dit werk helder zicht zullen ontvangen op het wezen van de prediking en dat dienstdoende predikanten er stof in vinden voor reflectie op het hart van hun bediening: de prediking van Gods Woord. Daarnaast zullen theologisch geïnteresseerde gemeenteleden dit boek met vrucht raadplegen. De inhoud is wetenschappelijk verantwoord en tegelijk zo geschreven dat het boek goed leesbaar is voor iedere geïnteresseerde (bijl.).

Presentatie
De presentatie van Band I zal plaatsvinden op DV vrijdagavond 2 juni 2023 in de Victorkerk in Apeldoorn. Iedereen is hiervoor van harte welkom! Vanaf 19:00 is de kerk open, de koffie en thee staan voor klaar. Het programma van deze avond zal om om 19.45 beginnen. Deze avond is een initiatief van de auteurs.

Meer toerusting