22 augustus 2022

Dordt zoals je Dordt niet kende

door: Redactie

Tags: , , ,

In de Dordtse Leerregels van de Dordtse Synode (1618/1619) wordt uitvoerig gesproken over de uitverkiezing, verzoening, wedergeboorte en volharding. Wordt de ruime prediking van het evangelie hierdoor ingeperkt? Veel mensen denken van wel. Sommigen van hen verdedigen met een beroep op Dordt een voorwaardelijk aanbod van genade. Anderen wijzen juist Dordt hierom af. Zulke discussies hebben Dordt nogal een slechte naam bezorgd.

Maar wat zeggen de Leerregels echt over het aanbod van genade? We hebben dr. G.A. (Gert) van den Brink gevraagd om in 6 lezingen verspreid over 2 avonden deze vraag te beantwoorden. Hij onderzoekt hoe Dordt spreekt over het geloof in Christus en hoe zich dit verhoudt tot uitverkiezing, verzoening, wedergeboorte en zekerheid. Met de hem kenmerkende helderheid zal hij ingewikkelde vragen van een eenvoudig antwoord voorzien en de verrassende inhoud van de Leerregels openleggen.

De toerustingsavonden voor jongeren en ouderen staan gepland op maandag 22 en dinsdag 23 augustus in de Immanuelkerk (Klarinetweg 2) in Barendrecht. Na de opening van de avond om 19:45 zullen er drie lezingen volgen die afgewisseld worden met een koffiemoment. Beide avonden zullen rond 22:00 worden afgesloten.

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Meer toerusting