25 januari 2021

Wil jij de vrienden die je nodig hebt?

Hij is vaak het onderwerp van gefluister.

‘Och, daar komt ‘ie weer – nou, pak je Bijbel d’r maar vast bij dan.’

‘Geen wonder dat niemand met hem wil lunchen; hij kan ook nooit eens een normaal gesprek voeren.’

‘Ik kan niet van het spel genieten zonder dat hij me ondertussen een miljoen vragen stelt over m’n leven met God en worstelingen met zonde.’

Hij is serieus over heiligheid, bezorgd om de zielen van zijn vrienden en toegewijd om hen te helpen Jezus met heel hun hart te volgen. Hoewel Salomo hem de genegen vriend noemt (Spreuken 27:9), wordt hij vaak buiten gelaten in de wildernis van christelijke bijeenkomsten om sprinkhanen en wilde honing te eten.

Hij spreekt met urgentie, hij spreekt met nuchterheid, hij zegt dingen die anderen niet zeggen. Hij laat christenen niet zomaar gaan en grappenmakers vragen zich af: ‘Waarom zo serieus?’ Zijn naam is Ernst.

Een vriend met de naam Ernst

Hoewel hij de ziel het meest goed doet, wordt Ernst vaak beschouwd als overdreven serieus, overdreven direct en veel te geestelijk. Hij ruikt sterk naar Christus – een stank voor de wereld en zelfs aanmatigend voor sommige neusgaten binnen de kerk. De wereld voelt zich beledigd door hem en gelovigen kunnen hem maar een korte tijd verdragen. Zonder een plek om zijn hoofd te laten rusten, kan hij een van de meest eenzame mensen op aarde zijn.

Maar ik moedig je aan, geliefden, om deze Ernst in jouw omgeving te omarmen om ten minste de volgende vier redenen.

1. Omdat deze vriend van je houdt op een manier zoals niemand anders dat doet

Soms kan de serieuze vriend onhandig direct zijn. Hij kan de waarheid spreken zonder liefde. Hij kan buiten fatsoen grenzen gaan of gewoon fout zitten. Maar vaak houdt hij van je op een manier zoals niemand anders doet.

Omdat hij meer van je ziel houdt dan van het vertroetelen van je gevoel. Hij gelooft dat hemel en hel echt zijn en de tijd kort is en daarom zal hij het zwaard van Gods Woord tegen je ziel-vernietigende zonde keren en je daar voortdurend mee blijven confronteren.

Hij zal je, voor jouw welzijn, verwonden (Spreuken 27:6). Als je niemand anders kan vertrouwen in het vertellen van waarheid, hij doet dat wel. Hij helpt je om de man of vrouw te zijn die God wil dat jij bent, door je te slijpen – op tijden en manieren die jou ongemakkelijk laten voelen (Spreuken 27:17). Wanneer alle anderen hun grappen hebben verteld, uitgelachen zijn en naar huis gaan, staat deze vriend naast jou om je te confronteren – zelfs zo dat het kan voelen alsof hij tegen je is – met het oog op je eeuwig welzijn.

Bedenk dat de vriend die het meest van je houdt, het meest om je ziel zal geven.

Bedenk dat de vriend die het meest van je houdt, het meest om je ziel zal geven. Plaats geen duisternis voor licht en licht voor duisternis, bitter voor zoet en zoet voor bitter. Broeders die geboren zijn voor de dag van tegenspoed (Spreuken 17:17), zijn vrienden die genoeg van je houden om serieus met je om te gaan. Liefde zie je in allerlei vormen en op verschillende momenten. Echter, de hoogste vorm van liefde – zoals onze Meester ons liet zien – is niet minder dan de manier hoe Ernst om je geeft.

2. Omdat jij hem nodig hebt

Niet veel mensen in de hemel zullen daar zijn gekomen zonder serieuze vrienden. Als ik lees hoe de schrijver van de Hebreeën-brief de noodzaak van een oprechte gemeenschap bespreekt, dan durf ik niet te zeggen dat het belang hiervan slechts optioneel is:

Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. (Hebreeën 3:12-14)

En vervolgens:

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. (Hebreeën 10:23-25)

Deze vrienden vermanen je met oog op de gevaren van ongeloof. Deze vrienden kijken in hun agenda’s en zolang er een dag is, roepen ze jou op om je te bekeren en te geloven. Ze beseffen namelijk dat alleen zij die volhouden tot het einde gered zullen worden (Kolossenzen 1:23), en voor zover zij daar iets aan kunnen doen, zullen zij je niet laten sterven. Ze zijn een burcht tegen Satan en zijn plannen: een Samwise om je te vergezellen naar Mordor, een Ron en Hermione om te strijden tegen Voldemort, een Jonathan om je te beschermen tegen Sauls speer.

Deze vrienden houden rekening met jou, ze kennen jou en hebben werkelijk oog voor jou. En ze verlangen ernaar dat jouw genegenheid voor Christus wordt aangewakkerd (Hebreeën 10:24).

3. Omdat Ernst jou nodig heeft

Het lichaam heeft Ernst nodig en Ernst heeft het lichaam nodig.

Hoewel iedereen serieus zou moeten zijn, zal niet iedereen zoals Ernst zijn. De kerk bestaat uit verschillende leden en elk lid heeft de ander nodig (1 Korinthiërs 12:14-26). En zoals het oog niet tegen de hand kan zeggen: ‘Ik heb je niet nodig’, kan het lichaam dit ook niet tegen Ernst zeggen – of hij tegen anderen. De meest ernstige heeft behoefte aan de bijzonder genadige, gastvrije, geduldige, gulle en hoopvolle – en andersom hebben zij Ernst nodig. De kerk zou een vreemd wezen zijn als het allemaal ogen, oren of zoals Ernst zouden zijn.

4. Omdat wanneer je Ernst wegduwt je mogelijk Christus opzij schuift

Als we eerlijk zijn, duwen we dierbare Ernst misschien wel weg omdat we ons comfortabel voelen met hoe het nu geestelijk met ons gaat en we helemaal niet zitten te wachten op meer van God in ons leven. Onze stijve arm en bittere grappen komen niet zozeer voort uit de vergeefse pogingen van Ernst tot liefde, maar aan onze slecht werkende liefde voor Christus. Misschien willen we niet herinnerd worden aan ons wereldse leven. Misschien willen we onze stiekem geaccepteerde zonden helemaal niet doden. Misschien verachten we de helderheid van het licht van deze vrienden omdat het de duisternis in ons eigen hart blootlegt. Misschien is de manier waarop hij leeft in tegenspraak met het kleine leugentje dat we onszelf zijn gaan vertellen: ik kan echt wel een volgeling van Jezus zijn en tegelijkertijd een vriend van de wereld.

Of misschien willen we meer van Jezus en zijn we jaloers op Ernst. Waarom zou onze Vader meer geven aan onze broer of zus dan aan ons? Hij lijkt zo gelukkig, zo vrij van de wereld. Hij lijkt al met één been in de hemel te staan. Waarom is hij gezegend met een intiemere omgang met onze Verlosser dan dat wij ervaren?

Wat te doen? We kunnen pruilend op de grond gaan liggen in wat voelt als christelijke vodden en met afgunst kijken naar onze broer, wandelend in zijn veelkleurige jas. Misschien zonder een put en slavernij, maar toch zullen we hem grijpen met onze handen van jaloersheid door over hem te roddelen, buiten te sluiten en ons sarcasme. Blijken we dan niet een moorddadige broer te zijn zoals Kaïn? Pas op, de zonde staat aan de deur.

Heb hem ernstig lief

Wat de reden ook moge zijn, behandel mensen die zeer ernstig en serieus bezig zijn met de dingen van de Heere niet met minachting; je mag je beste aardse vriend met wie je de eeuwigheid deelt niet verachten. Bedank ze liever. Bied je excuses aan. Wees meer zoals zij.

Als je deze vrienden niet hebt (want die kunnen tegenwoordig erg zeldzaam zijn), bid dan voor hen. En nodig de broeders en zusters in je leven uit om ernstiger met je te zijn. Begin door serieuzer met hen te zijn. Vaak is er één persoon nodig om dieper te gaan, om anderen te laten volgen.

Ware vrienden, net zoals ware vreugde, zijn nooit minder dan ernstig over dingen die het waard zijn om ernstig over te zijn. Hoewel ze niet altijd de vrienden zijn die we willen, zijn ze wel de vrienden die we nodig hebben.

Meer toerusting