1 juni 2020

Wie is wijs en verstandig?

‘Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid’ (Jakobus 3:13).

Wie is wijs en verstandig? Het antwoord is niet te vinden in onze intelligentie en ook niet in indrukwekkende academische titels. De wijsheid van Jakobus is de levenswijsheid die een mens nodig heeft om met God te wandelen.

Wij denken te weten hoe de dingen van het leven in elkaar zitten en wij denken gekwalificeerd te zijn in het maken van onderscheid tussen goed en kwaad. Maar is dat wel zo?

Meestal hebben we een goed beeld van onszelf. Zelfs als we te kampen hebben met minderwaardigheidsgevoelens zijn wij van één ding overtuigd: onze visie op de dingen is de ware. Wij verklaren ons gelijk. Wij spelen zelf rechter over alle dingen en wrijven onze ‘waarheid’ als zout in de wond van de ander. Zelfs tegenover God staat onze mond soms niet stil. Wij denken te weten hoe de dingen van het leven in elkaar zitten en wij denken gekwalificeerd te zijn in het maken van onderscheid tussen goed en kwaad. Maar is dat wel zo?

Het antwoord is simpel: wij tonen onze wijsheid door onze levensstijl. Net zoals geloof zich laat zien in werken, blijkt wijsheid uit ons handelen. Wijsheid walst niet als een bulldozer over anderen heen. Zij is zachtmoedig. En zij eist niet brutaal een plaats voor zichzelf, maar is rustig en vriendelijk. Zij schept ruimte waarin een ander kan groeien. Hier is geen plaats voor arrogantie en scherpe woorden die gebruikt worden als moordwapens: wijsheid heeft haar tong onder controle en beheerst haar leven. Zij is niet onder de indruk van het gezegde dat de brutalen de halve wereld hebben, want zij weet dat de zachtmoedigen hem straks helemaal zullen erven, ‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’ (Mattheüs 5:5).

Zachtmoedigheid laat zich beheersen door de Heilige Geest, laat God aan het roer en is het hart van Jezus. En dat is wijsheid.

Meer toerusting