22 februari 2021

Weg van eenzaamheid

Vanaf oktober vorig jaar bevond ons land zich in een gedeeltelijke lockdown en sinds december is er sprake van een harde lockdown. Tegen de tijd dat je dit leest zitten we al bijna een jaar lang in een maatschappij waar de overheid voor jou bepaalt met hoeveel mensen jij kunt afspreken. Soms kun je daar begrip voor opbrengen en soms staat het je enorm tegen. Zeker in het tijdsbestek van een jaar vinden er veel gebeurtenissen plaats waar juist de gemeenschap met andere mensen zo prettig is. Bij het afscheid nemen van geliefden bieden aanwezigen troost, bij een bruiloft bieden aanwezigen vreugde en tijdens de feestdagen zijn het vrienden en familie die voor de gezelligheid zorgen.

Dit jaar doe ik het beter

Misschien ben jij door deze (langdurige) situatie wel tot de conclusie gekomen dat er bijna niemand is die naar jou omziet. Misschien kom je er nu achter dat al die verjaardagen, feestjes en evenementen die in een jaar plaatsvinden jou altijd een schijngevoel van betrokkenheid gegeven hebben. Misschien was het de gezelligheid met medestudenten en collega’s die jou altijd het gevoel gaven dat je een goede sociale kring om je heen had. Maar nu alles stilligt, en je veroordeeld bent tot het samenzijn met je gezin of huisgenoten voel je je eenzaam.

Voor de schermen het ideale gezin, achter de schermen veel pijn en gebrokenheid.

Voordat het jaar 2021 begon, had je goede voornemens opgesteld. Ondanks de lockdown zou je studie dit jaar niet lijden onder het coronavirus, je wilde meer sporten en minder tijd verspillen. Maar inmiddels heeft de realiteit je ingehaald. Door social media lijken al jouw ‘online vrienden’ het thuis met hun gezin best naar hun zin te hebben. Ze spelen elke avond spelletjes, ze eten gezellig samen en lijken eigenlijk wel blij met alle tijd die ze nu voor elkaar hebben. Maar bij jou is het anders. Jouw familie is altijd al een toneelstuk geweest richting de buitenwereld. Voor de schermen het ideale gezin, achter de schermen veel pijn en gebrokenheid. Voor de coronacrisis kon je hier makkelijk aan ontsnappen maar nu voel je je zelfs in je eigen huis alleen.

De meesten zijn eenzaam

Weet dat jij lang niet de enige bent. Elk onderzoek onder studenten en jongeren laat keer op keer zien dat een groot deel ontzettend eenzaam is (ook in gewone tijden). De oplossing die velen zoeken, en jij misschien ook wel, is niet te vinden in studentenverenigingen, sport of Netflix. Afleiding, nog meer mensen of plat vermaak zijn niet in staat de leegte in ons te vullen.

Als wij ons alleen voelen is het verleidelijk te kijken naar onze eigen verlangens. Toch zijn dat vaak menselijke verlangens. Voor een duurzame en echte oplossing zullen wij moeten kijken naar wat het probleem is. Wij kunnen wel denken dat steeds meer mensen en genot in ons leven betrekken de oplossing is, maar het is slechts symptoombestrijding omdat het probleem niet wordt aangepakt. Van nature zijn wij zondig en ervaren wij een scheiding tussen God en onszelf. De afwezigheid van genoeg lieve mensen is niet het probleem, de áánwezigheid van ons zondige hart wel.

Wie verlost je?

Zonde weerhoudt ons van een relatie met de Vader en bemoeilijkt relaties met andere mensen op aarde. Pas als wij sterven aan onszelf en aan de zonde, en een nieuw mens worden door bekering en wedergeboorte kunnen wij goede relaties aangaan. Wij moeten erkennen dat zowel de wereld als wijzelf gevallen zijn in zonde. En dat wij dus een Verlosser nodig hebben Die de zonde op Zich heeft genomen.

God laat Zijn kinderen niet alleen achter in deze wereld, ook al voelt dat soms wel zo.

1 Johannes 1:7 zegt het volgende:

Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Wanneer wij de zonde afleggen, tot bekering en geloof komen, pas dan kunnen wij in het licht wandelen. Alleen dan kunnen wij gemeenschap hebben met God en elkaar. Jezus is de enige hoop om gered te worden en de enige hoop om gemeenschap te vinden die werkelijk vervult. Dit betekent niet dat echte vriendschappen niet waardevol of belangrijk zijn. Ik zou iedereen willen aanmoedigen om goede, opbouwende en christelijke vriendschappen aan te gaan. Mijn punt is: de echte oplossing ligt niet in deze wereld, maar in het werk van Jezus Christus. En als wij dat geloven, en daaruit leven, dan kunnen wij goede relaties aangaan met de mensen om ons heen. We kunnen gezonde, Christus verheerlijkende, vriendschappen opbouwen maar ook in relatie tot gezinsleden waar we veel weerstand voelen zullen dingen veranderen.

Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt. (Johannes 17:24)

Jezus bidt dit tot de Vader. Jezus wil dat wij mensen bij Hem zijn. Niet omdat Jezus eenzaam is, maar zodat wij de heerlijkheid van Jezus kunnen zien. En juist die heerlijkheid vervult ons met blijdschap en kan de eenzaamheid wegnemen. Jezus belooft Zijn discipelen aan het einde van de ‘Grote opdracht’ het volgende:

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. (Mattheüs 28:20)

Deze zegen en belofte komen we in het Oude Testament ook al tegen. God zegent Jakob bij Bethel met precies dezelfde zegen. En aan het einde van het Oude Testament (als je de volgorde van de Tenach aanhoudt) in 2 Kronieken 36:23 lezen we dezelfde zegen weer als Kores Gods volk zegent om terug te keren tot Jeruzalem. En God heeft keer op keer Zijn trouw bewezen. En zo zal God ook Zijn trouw aan jou bewijzen. In Johannes 14:18 belooft Jezus Zijn discipelen dat Hij ze niet als wezen zal achterlaten. God laat Zijn kinderen niet alleen achter in deze wereld, ook al voelt dat soms wel zo.

Als je eenzaam bent, keer je tot Jezus. Breng jouw zonde bij het kruis en ontvang de Heilige Geest.

Als je eenzaam bent, keer je tot Jezus. Breng jouw zonde bij het kruis en ontvang de Heilige Geest. Zoek vervulling in het licht bij de heerlijkheid van God en dan zul je gemeenschap vinden. Dan kan het jouw gebed zijn dat jij bij Jezus mag zijn om Zijn heerlijkheid te zien.

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. (Kolossenzen 3:1-4)

 

 

 

Meer toerusting