9 december 2020

Wat wil Jezus voor Kerst?

Wat wil Jezus voor Kerst? We komen het antwoord tegen in Zijn gebeden. Wat vraagt Hij aan God? Zijn langste gebed vinden we in Johannes 17. Dit is het hoogtepunt van Zijn verlangen:

Vader, Ik begeer dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt. (vers 24, Engelse vertaling).

Onder alle onwaardige zondaars in de wereld zijn er mensen die God ‘aan [Jezus] heeft gegeven’. Dit zijn mensen die door God tot de Zoon zijn getrokken (Johannes 6:44, 65). Dit zijn christenen – mensen die Jezus hebben ‘aangenomen’ als de gekruisigde en verrezen Redder en Heere en Schat van hun leven (Johannes 1:12; 10;11, 17-18; 20:28; 6:35; 3:17). Jezus zegt: Ik wil dat zij bij Mij zijn.

Onder alle onwaardige zondaars in de wereld zijn er mensen die God ‘aan [Jezus] heeft gegeven’.

Soms horen we mensen zeggen dat God de mens heeft geschapen omdat Hij Zich eenzaam voelde. Dus zeggen ze: ‘God heeft ons geschapen zodat we bij Hem zouden zijn.’ Is Jezus het hier mee eens? Nou, Hij zegt wel dat Hij echt wil dat we bij Hem zijn! Ja, maar waarom? Denk aan de rest van het vers. Waarom wil Jezus dat we bij Hem zijn?

… opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U [Vader] Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.

Dat zou een vreemde manier zijn om Zijn eenzaamheid uit te drukken. ‘Ik wil ze bij Me hebben zodat ze Mijn heerlijkheid kunnen zien.’ In feite drukt Hij niet Zijn eenzaamheid uit. Hij drukt niet Zijn bezorgdheid uit over Zijn eenzaamheid maar over de bevrediging van ons verlangen. Jezus is niet eenzaam. Hij en de Vader en de Geest zijn diep voldaan in de gemeenschap van de Drie-eenheid. Wij, niet Hij, hongeren ergens naar. En wat Jezus voor Kerst wil, is dat we ervaren waarvoor we werkelijk gemaakt zijn – Zijn heerlijkheid zien en koesteren.

Wat Jezus voor Kerst wil, is dat we ervaren waarvoor we werkelijk gemaakt zijn – Zijn heerlijkheid zien en koesteren.

Oh, dat God dit ons diep doet beseffen! Jezus heeft ons gemaakt (Johannes 1:3) om Zijn heerlijkheid te zien. Vlak voordat Hij naar het kruis gaat, smeekt Hij om Zijn diepste verlangens bij de Vader: ‘Vader, Ik begeer – Ik begeer! – dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn … opdat zij Mijn heerlijkheid zien.’

Maar dat is maar de helft van wat Jezus verlangt in deze laatste verzen van Zijn gebed. Ik zei net dat we echt gemaakt zijn om Zijn heerlijkheid te zien en te koesteren. Is dat wat Hij wil – dat we Zijn heerlijkheid niet alleen zien, maar het koesteren, ervan genieten, er vreugde in vinden, het waarderen, het liefhebben? Denk aan vers 26, het allerlaatste vers:

En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.

Dat is het einde van het gebed. Wat is Jezus’ uiteindelijke doel voor ons? Niet dat we enkel Zijn heerlijkheid zien, maar dat we Hem liefhebben met dezelfde liefde die de Vader voor Hem heeft: ‘Opdat de liefde waarmee U [Vader] Mij hebt liefgehad, in hen is.’ Jezus’ verlangen en doel is dat we Zijn heerlijkheid zien en dat we dan in staat zijn om datgene wat we zien lief te hebben met dezelfde liefde die de Vader voor de Zoon heeft. En Hij bedoelt niet dat we alleen maar de liefde van de Vader voor de Zoon zouden nabootsen. Hij bedoelt dat de liefde van de Vader zelf onze liefde voor de Zoon wordt – dat we de Zoon liefhebben met de liefde van de Vader voor de Zoon. Dit is wat de Geest wordt en schenkt in ons leven: liefde voor de Zoon van de Vader.

Wat Jezus het liefst wil voor Kerst is dat Zijn uitverkorenen bijeen gebracht worden en dan krijgen wat ze het meest willen – Zijn heerlijkheid zien en het vervolgens koesteren op dezelfde manier als Vader de Zoon koestert.

Wat ik dit jaar het liefst wil voor Kerst is samen met jou (en vele anderen) Christus in al Zijn volheid te zien, en samen in staat zijn om datgene wat we zien lief te hebben met een liefde die ver boven ons eigen halfslachtig menselijk vermogen uitstijgt.

Dit is wat Jezus voor ons bidt deze kerst: ‘Vader, toon hen Mijn heerlijkheid en geef hun de vreugde in Mij die U in Mij hebt.’ Oh, mogen we Christus zien met de ogen van God en genieten van Christus met het hart van God. Dat is de essentie van de hemel. Dat is het geschenk dat Christus voor zondaren kwam kopen ten koste van Zijn dood in onze plaats.

Ik zie en koester met jou,

Pastor John

Meer toerusting