23 juli 2021

Waarom Gods wil niet altijd duidelijk is

door:

Tags: ,

Als God wil dat we wandelen ‘op een wijze de Heere waardig’ (Kolossenzen 1:10), waarom geeft Hij dan niet meer duidelijke leiding wanneer we keuzes moeten maken?

De spontane 95%

Denk aan alle beslissingen die je op een gemiddelde dag maakt. De meeste maak je snel en in een opwelling. John Piper schat ‘dat we niet vooraf nadenken over ruim 95% van ons gedrag. Oftewel, het meeste van onze gedachten, onze houding en onze handelingen zijn spontaan.’ Dat is waar. En het is ook een beetje verontrustend wanneer je erover nadenkt. Het merendeel van de keuzes die de bouwstenen vormen van het gebouw van ons leven zijn niets meer dan het ‘overlopen van ons binnenste’. Maar zelfs als we stoppen om te bidden over zulke beslissingen, dan blijft het krijgen van Gods directe leiding erg zeldzaam over zaken als: wat we moeten aantrekken, wat en waar we zouden moeten eten, of we op dit moment moeten reageren op de zonde van ons kind met correctie of juist geduld, of we die tijdrovende taak weer tot morgen moeten uitstellen, of dat we onze e-mail nou wel of niet weer moeten checken.

De enorme 5%

Maar wat als het gaat over de andere 5% van onze beslissingen? Sommige van deze beslissingen zijn enorm vormend voor ons leven. Moet ik met deze persoon trouwen? Hoeveel geld moet ik weggeven en waaraan? Hoeveel moeten we sparen voor ons pensioen? Moeten we een kind adopteren? Zou ik een andere roeping moeten nastreven? Naar welke school moeten we onze kinderen sturen? Moet ik kiezen voor chemo of voor een alternatieve kanker behandeling? Moeten we dit huis kopen? Voor welke universiteit of hogeschool moet ik me inschrijven? Is het tijd om mijn bejaarde ouders naar een verzorgingstehuis te brengen? Moet ik zendeling worden? Kunnen we niet van God verwachten dat Hij ons duidelijkere aanwijzingen geeft als het op dit soort keuzes aankomt?

Een verborgen plan

Het antwoord is nee, niet noodzakelijk. Waarom? Het korte antwoord is omdat God God is en wij dat niet zijn. ‘Het is Gods eer een zaak verborgen te houden’ (Spreuken 25:2). Zijn wijsheid en kennis zijn onpeilbaar diep, zijn oordelen zijn ondoorgrondelijk en Zijn wegen zijn onnaspeurbaar (Romeinen 11:33). Gezien alle factoren die meespelen in het universum is het waarschijnlijk niet overdreven om te stellen dat er biljoenen redenen zijn waarom God de loop van ons leven bestuurt. Daarin geeft Hij de voorkeur Zijn doeleinden uit te werken op manieren die mensen, engelen en demonen verbijsteren, verrassen en verootmoedigen.

God toont een enorme glorie wanneer – zonder dat Hij ons er op voorhand van op de hoogte stelde – we plotseling beseffen dat Hij al die tijd dat we het niet zagen, toch Zijn wil bewerkte. Ook is Hij genadig als Hij informatie voor ons achterhoudt waar we nog niet aan toe zijn, ondanks dat wij denken dat we het willen weten.

Een bekend plan

Een reden voor het feit dat God ons meestal geen specifieke leiding geeft in wat soms ingewikkelde keuzes zijn, is dat God het belangrijker vindt dat wij worden getransformeerd naar het beeld van Jezus (Romeinen 8:29), dan dat we worden geïnformeerd over de stand van zaken. Daarom schrijft Paulus: ‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is’ (Romeinen 12:2).

Wat betekent dit? Het betekent dat God een plan heeft met de moeite die wij hebben met het onderscheiden van Zijn wil. De motieven en affecties van ons hart, of onze ‘vernieuwde gezindheid’, worden duidelijker wanneer we worden getest op de keuzes die we maken.

God vertelt ons in de Bijbel alles wat we moeten weten om een godvruchtig leven te leiden (2 Petrus 1:3) en om ‘tot elk goed werk volkomen toegerust’ te zijn (2 Timotheüs 3:16-17). De Vader zoekt alleen geen werkers, maar aanbidders (Johannes 4:23). Hij weet dat we meer gefocust zullen raken op wat we doen dan op Wie we liefhebben wanneer Hij Zijn wil voor onze beslissingen vaker duidelijk zou maken. Net als de farizeeën zouden we meer bezig zijn met onze acties dan met onze affecties.

Juist door het maken van beslissingen waar we onderscheidingsvermogen voor nodig hebben zal het koren van het kaf gescheiden worden. Wanneer we ergens niet helemaal zeker over zijn maken we vaak beslissingen op basis van wat we het meeste liefhebben. Als we de wereld liefhebben zal dit duidelijk worden in het patroon van de keuzes die we gedurende de tijd maken – we worden gelijkvormig aan de wereld. Maar als we Jezus echt liefhebben zullen we steeds meer liefhebben wat Hij liefheeft – we zullen getransformeerd worden door de vernieuwing van onze gezindheid. Onze liefde voor Hem en voor Zijn koninkrijk zal blijken uit het patroon van alle beslissingen die we maken, klein en groot.

Het patroon van onze beslissingen

Ik noem het een ‘patroon van beslissingen’ omdat we allemaal zondigen en fouten maken. Onze gelijkvormigheid aan de wereld of aan Jezus is het duidelijkst te zien in het patroon van onze beslissingen die wij gedurende de tijd maken. Dat is de reden waarom God ons laat worstelen met onze onzekerheid. Hij wil dat we opgroeien en dat we ‘kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad’ (Hebreeën 5:14).

Het is prachtig om bij alle beslissingen die we maken voor ogen te houden dat Jezus onze Goede Herder is. Hij legde Zijn leven voor ons af zodat al onze zonden bedekt zijn – ook al de zondige of gebrekkige keuzes die we maken. Hij zal ons nooit in de steek laten. Zijn staf is lang genoeg om ons uit elk dal te trekken en ook om ons terug te leiden wanneer we afdwalen.

Als we met heel ons hart Hem proberen lief te hebben en te vertrouwen zal er een dag komen dat we gaan zien dat Hij ons al die tijd echt leidde door het verwarrende terrein van moeilijke beslissingen.

 

Meer toerusting