9 december 2021

‘Voor de duvel niet bang’

Wat een bespottelijke uitspraak is het eigenlijk: ‘Voor de duvel niet bang zijn’. Wie heeft dat spreekwoord ooit verzonnen? Ik vind het een uiterst onzinnige term! Wie is er wél bang voor de duvel dan? De wereld kent hem niet en een christen vreest hem niet. Toch?

Of ga ik nu te snel? Ben je wel bang voor de duivel? Ben je bang voor wat hij allemaal wel niet tot uitvoering gaat brengen in deze wereld? Of ben je bang dat hij je persoonlijke leven op z’n kop zal zetten? Of… ben je bang dat Hij het eeuwige leven van je af zou kunnen pakken?

Weet je, eigenlijk is deze vraag niet eens zo zeer relevant. Immers, of je nu wel of niet bang voor de duivel bent, dat maakt voor de overwinning van Jezus niets uit. De Almachtige God heeft de hel overwonnen. Jezus heeft de kop van de duivel vermorzeld! Dus: ‘Wie vrees ik nog?’

In ons ingeslapen Nederland is een andere vraag van groter belang. De vraag of de duvel bang is voor ons. Voor christenen. Voor jou.

De duivel beeft als wij, één in liefde, in de naam van Jezus vergaderd zijn. De duivel siddert als wij een krachtig gebed tot de levende God opzenden. De duivel huivert als wij christenen zijn plannetjes doorhebben en dwarsbomen. Wie is hier nu degene die angstig in een hoekje moet kruipen? Zijn dat de volgelingen van Jezus? Of zijn dat de duivel en zijn helse machten?

Aan het feit dat de duivel een geduchte vijand is, loop ik niet voorbij. Maar ik vraag me wel af of we nog durven te strijden. Of we überhaupt de kracht van het gebed nog wel erkennen. Of we überhaupt nog wel geloof hebben in de overwinning van Jezus op Golgotha.

Het christenleven is hier op aarde niet slechts een eeuwig ‘Halleluja’ zingen. Het christenleven is niet slechts de kerkbode lezen op je comfortabele schommelstoel. Het christenleven is geen kopje koffie met suiker na de zondagsdienst. Het christenleven is een strijd!

Dus: Aantrekken die wapenrusting! Lezen die Bijbel! Vouwen die handen! Jezus zegt: ‘Strijd om binnen te gaan!’

Gun jij de hel nog één minuut van je leven door je tijd te verdoen met nutteloos vermaak? Gun jij de hel nóg een overwinning door wéér te bezwijken voor die ene verleiding? Gun jij de hel al die duizenden mensen die Jezus niet kennen?

Kom op, vrienden! Kom op, Gerco zelf! Er is geen tijd meer te verliezen! Zijn komst staat voor de deur! En ben je daar klaar voor? Is je buurman daar klaar voor? Is je achterneef daar klaar voor?
Niet? Nou dan!

Voorwaarts christenstrijders!

Meer toerusting