3 maart 2014

Vijf manieren om het meest van een preek te leren

De kunst van het luisteren is misschien wel de belangrijkste vaardigheid die een christen moet ontwikkelen, omdat het christendom ten diepste draait om het Woord van God. God Zelf is immers het Woord (Johannes 1:1) en het Woord is vlees geworden (Johannes 2:1). Als God het Woord is, kunnen we gerust stellen dat het erg belangrijk is hoe wij daar naar luisteren.

Bovendien kun je alleen tot geloof komen door van God te horen (Romeinen 10:14) en vervolgens door het te horen tot volwassenheid te groeien (Mattheüs 13:23). ‘En de HEERE bleef in Silo verschijnen; ja, de HEERE openbaarde Zich aan Samuel in Silo door het woord van de HEERE’ (1 Samuël 3:21).

Begrijp je het? Je kunt God zien door middel van het gehoor. Je kunt God zien door te luisteren. We kunnen zien door te luisteren. Ben je nog niet tot Christus gekomen? Of ben je dat al wel, maar ben je gefrustreerd en verward omdat je bij jezelf nog niet zoveel groei ziet? Dan durf ik te wedden dat jouw probleem ‘m zit in het feit dat je niet luistert zoals het zou moeten.

Hier volgen een paar adviezen om goed te luisteren naar een predikant of naar het Woord van God in welke hoedanigheid dan ook.

1. Blijf binnen bereik

Zacheüs kon met Jezus in contact komen doordat hij in de boom geklommen was. Wanneer de grond buiten het bereik van de zaaier ligt, zal het zaad er niet bij kunnen komen. Om dit te begrijpen, hoef je geen raketgeleerde te zijn. Zorg dat je regelmatig Gods Woord onder ogen hebt. Probeer iedere dag een paar minuten stille tijd te houden met de Bijbel erbij en zorg er uiteraard voor dat je iedere zondag naar de kerk gaat. Blijf binnen het bereik van Gods Woord.

2.Wees gericht om iets te ontvangen

Het goede nieuws is dat het Woord van God iets bovennatuurlijks is. Het is levend, krachtig, dringt diep tot ons door en is goed voor ons (Hebreeën 4:12). Het zal altijd zijn doel bereiken (Jesaja 55:11). Luister daarom dus vol verwachting. Misschien ben je niet altijd even enthousiast over het onderwerp of de dominee, maar houd je aandacht erbij en blijf enthousiast. Het gaat toch ook om de pizza en niet om de bezorger of de doos waarin de pizza zit?!

3. Zorg dat je het begrijpt

De gelijkenis van het zaad (Mattheüs 13:23) laat zien dat je Gods Woord niet alleen moet horen, maar ook moet begrijpen. Maak notities, download de preek en luister ‘m opnieuw, bespreek het in een kleine groep of duik opnieuw de Bijbel in. Wat je ook doet, zorg dat je het begrijpt.

4. Horen én geloven

Hebreeën 4:1-3 spreekt over twee soorten mensen die dezelfde boodschap horen. De ene groep had er groot voordeel van. De andere dacht dat het een waardeloze boodschap was. Wat was het verschil? Slechts bij één groep leidde het gehoorde Woord tot geloof. Als je luistert, wees er dan van verzekerd dat God Zich tot je hart richt en zet jezelf ertoe om het Woord te ontvangen en het te gehoorzamen met vreugde en overtuiging. Niet omdat je móet, maar omdat het mág. God zit niet te wachten op blinde gehoorzaamheid vol tegenzin. Hij kijkt uit naar geloof!

5. Breng het in de praktijk

Het verschil tussen de wijze en de dwaze bouwers in Mattheüs 7 is dat de ene bouwer het Woord ook daadwerkelijk in praktijk brengt en de andere niet. Als je het Woord hoort, maar het niet gehoorzaamt, dan bouw jij jouw leven en geloof op het zand en ben je voortdurend onzeker of het christelijk geloof wel écht zo zinvol is.

Dus: als je een boodschap over vergeving hoort, maar je vergeeft niet, dan kan je huis in elkaar storten. Jakobus vergelijkt het met een man die in de spiegel naar zichzelf kijkt, vervolgens wegloopt en meteen al weer is vergeten hoe hij eruit ziet. Je zult onzeker zijn over wie je bent en over wie God is. Wees gehoorzaam, breng het in de praktijk. Dan zul je groeien.

Meer toerusting