20 september 2022

Oorlog met God

Liefhebbers van de wereld houden geen rekening met wat Gods Woord zegt. Toch zullen ze wel aan de hand van Gods Woord geoordeeld worden. Het staat er dus niet voor niets. En God verlangt naar wat van Hem is, zoals een bruidegom verlangt naar zijn bruid. Als een vreemde er mee gaat lopen, is zijn jaloezie gerechtvaardigd (Exodus 34:14).

Dat Gods liefde hartstochtelijk naar alle mensen in het algemeen en naar de gelovigen in het bijzonder uitgaat, is iets waar wij niet gemakkelijk over moeten doen. Als Schepper is Hij rechtmatig God, die Zijn schepselen, die in de handen van de vijand gevallen zijn, voor Zich terug wil winnen. Hij wil hen, die de Heilige Geest ontvangen hebben, onbesmet van de vijand bewaren.

Wie deelneemt aan het werk van de vijand, zal ook deel moeten hebben aan de toorn van God. Maar op dit moment is het nog een tijd van genade voor wie zich nederig aan Hem onderwerpen. Hoogmoed wordt door God afgerekend. Hoogmoed botst op de haat van God (Spreuken 6:16-19). Hoogmoed ontmoet God als oorlogstegenstander. Nederigheid ontmoet God als vriend. God ziet om naar mensen die geen kracht putten uit zichzelf en die Zijn Woord serieus nemen.

Hoe kunnen wij dan deelnemen aan de duisternis van de wereld, waaruit wij juist geroepen zijn en waarin wij het licht moeten zijn? Hoe kunnen wij, die voor de wereld gekruisigd zijn (Galaten 6:14), iets anders dan de wereld overwinnen (1 Johannes 5:4-5) en ons onbesmet ervan bewaren (Jakobus 1:27)? Het hoogtepunt van zelfmisleiding is om als wereldliefhebber te leven en te denken dat wij toch een relatie met God hebben.

Meer toerusting